Statistik

Vi har under många år haft en öppen redovisning av statistik från besök på hemsidan. Syftet med uppföljningen har varit att dimensionera vårt arbete och analysera de tekniska kraven.

Trenden har varit mycket positiv. Under 2005 är prognosen knappt 45000 besökare. Det betyder i genomsnitt 123 besökare per dag. Självklart är dock besöken mer frekventa under vintertid.

Vi väljer nu att inte längre följa upp besöken på samma sätt som tidigare då vi inte längre ser något behov.