Webbläsare & operativ

LLK:s hemsida är primärt framtagen för att fungera tillsammans med Internet Explorer (lägst version 4) och Windows (98, NT, 2000, XP). Detta för att det är den klart dominerande profilen på våra besökare.

Hemsidan fungerar dock väl med andra webbläsare som Firefox, Netscape och Opera. Vidare fungerar hemsidan även med operativsystem som Apple OS och Linux.

Design på hemsidan har utformats för en skärmupplösning på minst 1024*768.

Stöter du på tekniska problem kan du kontakta webbmaster.


Surfar du via mobiltelefon, smartphone eller handdator använder du adressen http://www.llk.se/mobil