Skridskor

Allmänt

Skridskor har funnits länge även om de inte sett ut som dagens. Som med mycket annat var det från början ett nyttoredskap som förenklade passager över is. Numera finner man bara skridskor i sport- och friluftssammanhang. Dagens långfärdsskridsko utformades i slutet av 1960-talet av Arne Olán. Det är en ganska enkel men genial konstruktion som i princip alla tillverkare av långfärdsskridskor använder. Det som främst skiljer skridskorna åt är bindningarna. Det är svårt att rekommendera en viss bindning då personlig smak måste få avgöra. Här beskrivs kort de bindningar som används idag.

Rem- och vajerbindningar

Snabbindningar

Bindningar för lös hälSkridsko med rem (eller vajer) som läggs på pjäxans bakre klack. Rem dras sedan åt över pjäxan vilket ger ett bra stöd. Enkel och billig men något tidskrävande bindning. Finns också med variant för pjäxa utan främre klack. Samma idé som gamla plattbindningar till slalomskidor. En hävarm används för att fixera pjäxan i alla ledder. Enkel och snabb men något dyrare. Fångrem ingår normalt och bör användas. Skridskor med samma bindningar som för skating på skidor. Bindningen möjliggör åkning med "lös häl". Flera bindningar har möjlighat att låsa hälen med rem eller snabbindning.

SkötselBrynställ och bryne

Minimal friktion och varsamt åkande medför att du mycket sällan behöver slipa om dina skridskor. Om du skulle behöva det rekommenderas att du vänder dig till professionella slipare för långfärdsskridskor. Du kan dock själv vårda dina skridskor på ett mycket enkelt sätt genom att bryna dem vid behov. Placera långfärdsskridskorna på ett sådant sätt att eggen ligger parallellt medan skridskorna formar ett V. Bryn med raka rörelser fram och tillbaka. Använd lämpligt bryne och lite olja.