Övrigt

Utrustning som inte passar in i de övriga kategorierna betraktas inte som obligatorisk men fyller många gånger sin funktion ändå. Exempel på sådan utrustning är: