Karbinkrok

Karbinkrok ska fästas till ryggsäcken i en punkt som tål rejäla tag. Moderna ryggsäckar är ofta utrustade med D-ringar i plast vilka inte är starka nog. Karbinkrok bör sitta ovanför ryggsäckens bröstrem så att den finns över vattenlinjen vid plurrning. Bästa sättet är att fästa karbinkrok till ryggsäcken via ett band som är kopplat till ryggsäckens midjerem. Karbinkroken ska:

Syftet med karbinkrok är att enkelt kunna fästa in sig i en kastad lina när man plurrat. Båda händerna frigörs då till isdubbarna.