Ispikar

Allmänt

Den klassiska ispiken består av en trästav och en kraftig järnspets. Järnspetsen har normalt tre olika nivåer där den smalaste delen (spetsen) når isen först. Tanken med nivåerna är att ju djupare piken går ner i isen desto tunnare är isen. Idag föredrar dock många tunnare ispikar som mera liknar stavar. Läs mer om detta. Gemensamt för alla pikar är att de ska kunna flyta då man med största sannolikhet släpper piken vid en eventuell plurrning. LLK kräver att deltagare på turer har en pik med extra stav alternativt två stavar.

Ispikar

Nedan beskrivs några varianter av ispikar/stavar. Det finns givetvis fler modeller med dessa ger en hygglig bild över skillnader/likheter.

1
2
3
4
1 Trästav med "trestegsraket"
Denna ispik får nog betraktas som klassisk. Idén med olika tjocklek enligt trestegsraket används. Lämplig att använda för den som verkligen vill lära sig var gränserna går på bärig och icke bärig is.

2 Trästav
En enklare form av pik som saknar trestegsmodellen.

3 Aluminiumpik/Stav
I princip samma som ovanstående. Ibland finns den dock med med en stav som träs in/dras ur i den ihåliga staven.

4 Stavar med pikfunktion
Dessa stavar skall inte förväxlas med skidstavar. De har en kraftig spets nedtill som med viss träning används på samma sätt som en ispik. Många anser att en stav är mer finkänslig för isens tjocklek. Dessutom är det skönt med två likvärdiga stavar när man ska staka i kraftig motvind.

Övrigt

För den som vill kombinera en vanlig ispik med en stav finns går det givetvis utmärkt. Ibland vill man dock sätta ihop ispiken och stavarna vilket då kan bli svårt. Det hela går ju att lösa med diverse uppfinningar. Det finns dock en färdig lösning att köpa där man enkelt kan snäppa ihop (och dra isär) stavarna.