Isdubbar

Allmänt

Isdubbarna kallas världens billigaste livförsäkring. Detta är inte bara tomma ord utan är en verklighet. Att hamna i en vak utan isdubbar innebär att det är oerhört svårt att ta sig upp. Du försätter inte bara dig själv i stor fara utan också andra skridskoåkare. I en krissituation kanske det innebär att de måste kasta sig i vaken för att få upp dig. Det är således mycket oansvarligt och vårdslöst att ge sig ut på naturis utan isdubbar.

Placering

Isdubbarna ska sitta högt upp och hårt åtdragna runt kragen. Om de inte sitter åtdragna finns det risk att de lossnar eller snurrar runt och hamnar på ryggen vid en eventuell plurrning.

Användning

Isdubbarna ska dras rakt ut från kroppen. Spetsarna är mycket vassa och kan göra stor skada om de inte avlägsnas från kroppen så fort som möjligt. Träna gärna på detta hemma i lugn och ro. Se också till att de är rätt upplindade och att plast/skinn inte börjat spricka.

Övrigt

Alla isdubbar bör vara försedda med en visselpipa i plast. Det är inte säkert att någon ser eller hör dig plurra varför en stark visselsignal kan vara din enda möjligheten att påkalla uppmärksamhet. Missbruka dock aldrig visselpipan. Det kan tyckas löjligt att påpeka något sådant men man har allt för ofta små barn vissla i dem på skoj. Som förälder bör du där ta ett stort ansvar och säga ifrån.