Utrustning för barn

Allmänt

Skridskoåkningen, naturupplevelserna och kamratskapet på isen kan fördjupas när man får barn men kräver en del funderande och konstruerande.

Ett väl fungerande barnfordon på isen skall vara tystgående, skall flyta, får inte tippa vare sig i vak eller vid passage av ojämnheter ovanpå isen, och skall ge barnet/barnen lä och tillåta både utsikt när barnet kan sitta och vara bekvämt när barnet somnat. Fjällpulkor är optimerade för att dras i snö men måste modifieras en del för isbruk. Åk aldrig med barn i bärsele. Även om barnet är skyddat med hjälm blir fallet högt och okontrollerat. Mer läsning finner du här:

Utrustningskrav

Rent generellt gäller att barn på is skall ha flytväst och hjälm. Givetvis bör färden ske på mycket säkra isar och med full säkerhetsutrustning och med sällskap. Tänk på att även om barntransportmedlet flyter vid en plurrning så blir det problem att få upp den igen på isen efter en plurrning. Det finns många delar som kan fastna under iskanten. Sällskap är därför mycket viktigt. Barnen ska ha fullständigt ombyte.

Åk och dragtips

En pulka som är instabil och svänger mycket kan få förbättrade egenskaper med en längre lina eller med elastisk dämpning. När man färdas vid smala passager eller bland mycket folk bör linan kortas och gärna hållas i handen så att man snabbt kan svänga undan respektive bromsa ekipaget. Vid färd i grupp är det bäst att hålla sig bland de sista för att undvika kollisionstillbud.

Satsa på långa raster gärna tillsammans med ett par andra barnfamiljer för att få barnen att längta till nästa gång. Ofta somnar barnen i släden pulkan och då kan man naturligtvis åka lite längre. När barnet är vaket och är stor nog att sitta upp är det roligare att se framåt än bakåt.