Säkerhetsutrustning för turledare

Utöver vad som anges som Säkerhetsutrustning åkare skall turledare medföra följande säkerhetsutrustning:

Turledare bör medföra: