Skadeanmälan
Skrivs ut på skrivare, fylls i och sänds till turledningsansvarig.

Den skadade

För- och efternamn:  
Adress:  
Postadress:  
Telefonnummer:  
Händelseförlopp:  

 

 

Plats där skadan inträffade:  
Åtgärder med anledning av skadan:  

 

 

Turledare

För- och efternamn:  
Telefonnummer:  
Förslag till åtgärd med
anledning av det inträffade: