Västra och Östra Lägern


Här i Lägerbobygden, i Östergötlands sydvästra hörn, gömmer sig dessa båda magnifika skridskosjöar. I vacker ödemarksnatur kan man göra både korta och långa turer på någon av eller båda sjöarna.

Sjöarna har väldigt olika karaktär. Västra Lägern är djupt skuren, lång och rak. Östra sidan är leende med hagar av ek, björk och hassel medan den västra sidan är allvarlig med höga småländska skogsåsar. Östra Lägern å andra sidan är en rundformad sjö med 52 större och mindre öar som bildar en skärgård. Förutom Rydsnäs i söder och några åkrar i öster härskar storskogen över Östra Lägern. I norr bildar några höga berg en vacker kuliss och helheten ger norrlandskänsla.

Sjöarna ligger i Ydre kommun som är ett s k reliktområde, vilket innebär att exempelvis gamla sedvänjor och byggnadskultur bevaras bättre än i en centralbygd, som är mer mottaglig för nyheter. Man har kallat kommunen för "Östergötlands Dalarna" p.g.a. detta.

Tag en tur till 1800-talet på skridskor!

Kartor som täcker sjöarna är grön karta 7F Tranås SV samt blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Det finns en busslinje med glest turschema mellan Österbymo och Eksjö som passerar bägge sjöarna. Det är nästan omöjligt att utnyttja den för transport både till och från sjön. Däremot kan bussen utnyttjas för transfer mellan sjöarna (se turer nedan).

Man använder alltså bil eller hyrd buss för att nå sjöarna. Lämplig startpunkt vid Östra Lägern är badplatsen vid Rydsnäs. Sväng av norrut alldeles öster om Västra Ryds kyrka; följ badplatsskyltarna. Parkering sker uppe på en liten kulle. Avstånd från Kisa 44 km eller 32 minuter och från Eksjö 25 km eller 16 minuter.

Vid Västra Lägern parkerar man vid sjöns södra ände där det finns en parkeringsficka vid riksvägen. Avstånd från Kisa 52 km eller 47 minuter och från Eksjö 17 km eller 10 minuter. Det finns även en badplats i norra änden av Västra Lägern där man kan parkera.

Parkeringsmöjligheter finns även vid Forsnäs vid Östra Lägern och vid Olstorp mellan sjöarna.

Turer

Rundtur på Östra Lägern. Det är ca 2,5 mil runt sjön om man inte hoppar över någon av de större vikarna. Man kan gena över vikarna på många ställen vilket ger möjligheter till kontakt mellan två grupper med olika åkstyrka. Stränderna är vackra och lättillgängliga och det är inga problem att hitta rastplatser.

Båda sjöarna Den som önskar en längre tur kan satsa på att åka över båda sjöarna. Landstransporten vid Olstorp är ca 1 km. Man utnyttjar busslinjen mellan Österbymo och Eksjö för att åka tillbaka mellan Rydsnäs och Västra Lägerns sydände. Det är 16 km kortaste vägen men möjligheterna till utvikningar är många.

Båda sjöarna runt Vill man har några fler mil i benen är en rundtur över båda sjöarna någonting riktigt fint. Från sydändan på Västra Lägern åker man den branta och vackra västra sidan (för att utnyttja morgonsolen) norrut. Man tittar till de kuperade och flikigare nordliga delarna av sjön och vänder längs östra sidan söderut till Olstorp. Vandring ca 1 km till Östra Lägern som njuts i med- eller motsolsvarv. Lunch avnjuts på någon av öarna i Östra Lägerns skärgård. Vid returen på Västra Lägern utnyttjar man eventuell kvällssol längs den lummigare östra sidan. Den fina turen blir runt 6 mil.

Avstånd i sjöarna

Isläggning

Sjöarna ligger för östgötska förhållanden mycket högt över havet, 207 (Västra Lägern) respektive 197 (Östra Lägern) m ö h. Detta gör att sjöarna lägger sig för sin storlek relativt tidigt, i stadium 4. Området sydost om Östra Lägern är det högst belägna i Östergötland med Östergötlands högsta punkt 328 m ö h (nordväst om Axebo) samt Östergötlands högst belägna sjö, Solbergasjön 305 m ö h (alldeles nordost om Axebo). Småsjöarna i detta område torde lägga sig i stadium 1.

Sjöarna är reglerade men vattennivån är ganska stabil. Det är svagt vid till- och frånflöden. I Västra Lägern går det ofta många råkar tvärs över sjön utgående ifrån uddarna. I Östra Lägern går en strömfåra i sjöns norra del mellan Olstorp och Forsnäs gård, vilket kan göra isförhållandena ojämna.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: 5 januari
95/96: Före 20 december

Sevärdheter

Forsnäs gård ligger vackert vid Östra Lägern. Huvudbyggnaden är från 1763 men nuvarande karaktären tillkom under 1800-talet. På en ö i sjön finns ett mausoleum i grekisk tempelstil över Leonard Fredrik Rääf ("Ydredrotten") och Henrik Rääf, död 1929.

Ed har varit platsen för Sveriges äldsta privata samskola. Under åren 1844-1872 höll en på sin tid mycket ansedd internatskola till i en av flyglarna. Den initierades av överjägmästare Carl Johan Åstrand för att ge hans fyra söner möjlighet till att komma till Uppsala Universitet. Eds huvudbyggnad är ursprungligen från 1726 men påbyggd i mitten av 1800-talet. På gården finns även en vacker loftbod som ett framträdande exempel på allmogens byggnadskonst.

Västra Ryds kyrka byggdes 1881-1882. Den byggdes 40 meter öster om den då rivna medeltidskyrkan. Vid stranden ligger en tidstypisk prästgård från 1856.

Olstorp mellan Västra och Östra Lägern tillhör de många gårdar i Lägerbobygden som tillhörde Vreta eller Vadstena kloster. Det donerades 1621 till landshövding Stellan Mörner. Landshövding Henning Christian Schmiterlöw, död 1813, gjorde Olstorp till en mönstergård. Han anställde skalden Samuel Johan Hedborn som informator åt sina söner. Gården styckades 1920. Det ståtliga huset från 1789 med utsikt över bägge sjöarna var pensionat under åren 1927-1947. Vid strömmen har det legat såg, tegelbruk, oljeslageri och hammarsmedja.

Vid Lindåsen finns en hällkista som ligger i typiskt läge för yngre stenålder eller tidig bronsålder.

Bubbarp och Tunnarp ligger ydretypiskt på krönet av en höjdrygg. I sluttningarna mot Västra Lägern finns omfattande ekhagsmarker. Tunnarp har ålderdomlig prägel och härrör förmodligen från 1600-talet. Bubbarp är en större gård men manbyggnad från 1800-talet.

(Version 2.0)