Vindommen och Fullbosjön


Vindommen är för skridskoåkare en mycket tillrättalagd sjö. Den är mycket flikig och en noggrann grupp kommer upp till knappt 5 mil genom att beta av alla vikar. Stränderna är vackra och omväxlande och man ser nästan ingen bebyggelse från sjön. Sjön är med sina 72 meter Östergötlands tredje djupaste sjö (efter Vättern och Yxningen).

Fullbosjön är i jämförelse lite tråkig med mestadels öppna stränder.

Kartor som täcker sjön är grön karta 7G Västervik NO och blå karta 85 Valdemarsvik.

Kommunikationer

I norr finns inga bra större allmänna parkeringar. Man kan parkera vid Hannäs kyrka men isen närmast Hannäs är ofta svagare varför det finns risk för att man får gå strax efter starten. Vid Skickerumsfjärden och viken upp mot Falla finns mindre parkeringsfickor för någon enstaka bil. I viken upp mot Falla finns en större privat parkering vid en ladugård. Om man frågar i gården kan man få parkera här.

Vid vägen i sydligaste änden av viken mot Fullbosjön finns en stor parkering. Bra parkering finns även vid badplatsen vid Skedshult i sjöns sydöstra ände.

Vid Fullbosjön finns en parkering vid vägen vid sjöns nordvästra hörn.

Turer

Det finns bara ett mål; att göra sjön. Om man så önskar kan man göra en avstickare till Fullbosjön. Vid promenad till Fullbosjön använder man vägen som ansluter i östra delen av viken i Vindommen.

Avstånd i sjöarna

Isläggning

Sjöarna lägger sig i stadium 5.

De allra västligaste delarna av Vindommen är besvärliga med exempelvis svaga sund. Enklast är att hoppa över denna del. I västra delen av sundet nordost om Borgkullen finns ett svagt parti. Fänåns utlopp i Skickerumsfjärden kan vara svårupptäckt och lurigt. I Porsnäsvikens nordligaste delar finns ett lömskt bäckutlopp på den östra sidan av viken. Det brukar vara öppet en bra bit ut i sjön. Utloppet i sydost kräver försiktighet i närheten.

Viken mot Falla och Skickerumsfjärden kan lägga sig något senare än de sydöstra delarna och viken mot Fuld. Därför kan det ibland vara lönande att starta från södra delarna av sjön.

I februari 1992 åker två erfarna skridskoåkare på Vindommen. Det är senvinterns gråa och stumma isar. Det är vindstilla och vatten på isen vilket gör det svårt att se skillnaden mellan is och öppet vatten. När de åker i Skickerumsviken säger den ene: "Du, Mats, det luktar å!". Båda tvärbromsar. När de stannat ser de öppet vatten från Fänåns utlopp två meter framför deras fötter! Syn, känsel (ispiken) och hörsel är de vanliga sinnena man använder för att bedöma isen. Lukten tillhör ovanligheterna!

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 13 januari
90/91: ?
91/92: Före 9 februari
92/93: 28-29 december
93/94: Före 22 januari
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Hägerstads slott är numer ett vårdhem. Här finns en mycket välformad rullstensås. Vid slottet reser sig åsen 18 meter över sjön. Den löper vidare upp mot Sparreholm. Österut dyker den upp igen vid Hästnäsudden och bildar där ett åsnät. Vid Nystad- och Kyrkviken finns Östergötlands enda kända förekomst av ätlig groda.

På åsen mellan Nystad- och Kyrkvikarna ligger ruinen efter Hannäs gamla kyrka från sen medeltid. Den nya kyrkan ca 1 km norrut invigdes 1885. Sydost om den gamla kyrkan finns ett gravfält från yngre järnåldern.

Borgkullen har det legat en fornborg och från toppen av berget har man en hänförande utsikt över omgivningarna.

Falla utgörs av en enhetlig gårdsanläggning med manbyggnad från mitten av 1800-talet.

Skårsjö är ett f d officersboställe uppfört på 1790-talet.

Mer om Vindommen och Fullbosjön

Vid Skickerum har man funnit stenyxor vilket tyder på stenåldersbosättning. Här finns också 39 gravar av yngre järnålderstyp. Flera av byggnaderna i byn är från 1800-talet.

(Version 2.0)