Södra Vättern


Södra delen av Vättern bjuder på ett fint område för skridskoåkning. Isläggningen är relativt homogen och ofta finns stora områden med mycket fin is. Både västra och östra sidan av sjön bjuder på intressanta stränder.

En stor begivenhet i denna del av sjön är Visingsö. Ön är unik med många sevärdheter. I söder finns fina branter utmed Näsbo stallar, samt rester av Sveriges äldsta slott; Näs borgruin. Västra sidan av Visingsö domineras av stora gårdar och åkermarker som vackert lutar svagt ner mot sjön. Turen runt Visingsö är en klassiker som man inte skall missa när tillfälle ges.

Lämplig karta för denna del av sjön är blå karta 73 Jönköping som täcker hela området. Man kan även använda sjökort 121.

Kommunikationer

Jönköpings naturliga startpunkt är järnvägsstationen men här finns dock inga större bilparkeringar. Bästa parkeringsmöjligheterna i Jönköping finns i anslutning till Rosenlunds bankar och framförallt alldeles väster om dessa. Båthamnen i Huskvarna är bra med parkeringsplatser och gångavstånd till busshållplats. Strax norr om Huskvarna, vid avfarten till Brunstorp ligger roddklubben och där man också kan parkera. Ytterligare ett alternativ är Hotell Winn i samma område.

I Gränna parkerar man vid färjeläget. Det finns en stor parkering på södra sidan om vägen med plats för hundratals bilar. Närmare är dock att åka ända ner till hamnen och parkera bland "parkerade" båtar på norra sidan om vägen. Plats för ett tjugotal bilar.

Ut till Visingsö går det en reguljär färja med ca en tur i timmen eller oftare.

Det finns buss mellan Jönköping och Gränna som går relativt ofta. Den är lämplig att tänka på då man planerar turen. Det finns även bussar mellan Jönköping och Hjo längs västra stranden, men turerna är inte lika täta som till Gränna.

Det går snabbuss via Norrköping, Linköping, Mjölby och Ödeshög till Gränna och Jönköping. Från Jönköping går det även tåg men skall man till Östergötland måste man ta omvägen om Nässjö, vilket tar tid. Järnvägs- och busstationen i Jönköping ligger alldeles vid stranden och det är en speciell känsla att komma på skridskor in mot staden och gå den korta sträckan till stationen. En läskande iskall öl vid Stora Hotellet innan hemfärden rekommenderas av skrinnande jönköpingsbor.

Restauranger och övernattningsställen

STF:s vandrarhem i Huskvarna, tel. 036 - 14 88 70.

Motell Vida Vättern, tel. 0144 - 400 54, 400 58.

Turer


Vid Visingsös norra udde är isförhållandena ofta besvärliga. Isen trycks ihop och bildar packis. Att åka här ger ibland arktiska känslor. KV

Visingsö runt med start och mål i Gränna är en klassisk tur med många sevärdheter. Isförhållandena kan vara spännande kring ön med vråkar, packis och däremellan släta isar. Det blir mellan 3 och 4,5 mil beroende på hur man åker mellan Gränna och Visingsö.

Jönköping - Gränna Jönköping och Gränna är två naturliga ändpunkter med bra kommunikationer med buss. Detta ger möjligheter till fina turer mellan dessa orter. Den kortaste varianten är att följa östra stranden mellan orterna (drygt 3 mil). Man kan också åka längs Visingsö mellan färjeläget och Näs borgruin och få en något längre tur (knappt 4 mil). En ännu längre tur får man om man väljer västra sidan av Visingsö tillsammans med att runda norra udden (drygt 5 mil). Man kan även åka längs västra stranden av Vättern kombinerat med att runda Visingsö och man får då totalt mellan 5 och 6 mil i benen.

Visingsö runt med start och mål i Jönköping är något för dom som vill åka riktigt långt. Man kan välja mellan att åka längs både västra och östra stranden eller mellan Gränna och Jönköping åt båda hållen. Det blir drygt 8 mil i bägge fallen med omväxlande naturscenerier.

Jönköping - Baskarp/Hjo Det finns en busslinje mellan Jönköping och Hjo med glesa förbindelser som eventuellt kan utnyttjas. Turen kan göras längs västra stranden (6 mil) eller kombineras med Visingsös östra sida (knappt 7 mil). För den som inte orkar ända till Hjo är Baskarp vid Svedudden en lämplig hållplats.

Östra stranden från Huskvarna och ca en mil norrut ackompanjeras av E4:an. Man håller lämpligtvis en bit ut i sjön för att få naturkänslor.

Avstånd i sjön

Isläggning

Isen lägger sig först längst in i Jönköpingsbukten. Men om det inte blir mer allmän isläggning är isen här mycket skör och blåser lätt upp och packas längs bukten. Det är ofta ett upp till en km brett pack-/vrakisbälte längs bukten när isen väl lägger sig söder om Visingsö.

Isen mellan Jönköping och Visingsö lägger sig ofta på en gång och ger ett homogent isområde med utmärkt is. Därefter lägger sig isen allt längre norrut.

Vid Visingsös norra och södra udde kan det finnas vråkar och råkar som krånglar till det och man kan få nyttja landvägen för att ta sig runt.

Se upp med Röttleåns utlopp strax söder om Gränna.

79/80: Före 9 februari
80/81: ?
81/82: 17 januari
82/83: ?
83/84: ?
84/85: Före 9 februari
85/86: Före 15 februari
86/87: 17 januari
87/88: Låg ej
88/89: Låg ej
89/90: Låg ej
90/91: Låg ej
91/92: Låg ej
92/93: Låg ej
93/94: C:a 16 februari
94/95: Låg ej
95/96: C:a 3 februari

Sevärdheter

Där Svedån rinner ut i Vättern ligger Svedudden som är en gammal marknadsplats. Det finns en lång sandstrand med fin sand. Här finns det industri som tar fram kvartsand.

De vita och branta Rosenlunds bankar i sand i Jönköping är det första man lägger märke till om man åker mot Jönköping norrifrån. Området är naturreservat sedan 1971 och är geologiskt intressant. Bildningen är man inte klar över och man har debatterat den mycket bland geologer. Man kan studera lagerföljden i erosionsbranten mot Vättern.

Jönköping grundades under 1200-talet på den handelsplats som naturligt uppkom vid vägmöten vid Vätterns södra ände. Staden brändes flera gånger under unionstiden. 1612 flyttades staden till det nuvarande läget. Den berömda tändsticksindustrin fanns i staden mellan åren 1845 och 1970. Man nådde stora världsframgångar genom lanseringen av säkerhetsstickan under 1850-talet. Tidigare kallades staden för Jönköping för "Sveriges Venedig". Mellan Vättern och sjöarna Munksjön och Rocksjön fanns kanaler. De flesta kanalerna är idag igenfyllda.

Huskvarna är starkt knutet till företaget Husqvarna AB som har sina rötter i en industri för borrning av gevärspipor, grundat 1689. Idag finns här världens största tillverkning av motorsågar samt symaskinstillverkning. I staden ligger ruinerna efter det medeltida fästet Rumlaborg.

På sandbankarna nära Huskvarna uppförde man på tidig medeltid Sanda kyrka. Det bar sig dock inte bättre än att Vätterns vågor drog ner både sand och kyrka i vattnet. I slutet av 1700-talet fanns bara några murar kvar på land. Både skog och odlad jord runt Huskvarna - Jönköping har gått samma öde till mötes. I vattnet utanför lär det finnas en spökskog av gamla ekar.

Huskvarnaån vid Huskvarna rymde tidigare ett av Sveriges mest imponerade vattenfall med sammanlagd fallhöjd på 115 meter. Numer leds vattnet i en tub men under regnrika perioder kan man njuta av fallet. Ån var en förutsättning för industrietableringen under 1800-talet.

Den rytande forsen vid Röttle har i långa tider utnyttjats för kraftutvinning. De tidigaste kända boningarna är från 1200-talet. På 1600-talet etablerades en imponerande industriby av Per Brahe d y. Idag finns lämningar kvar med två kvarnar och ett tiotal gamla hus. Från sjön ser man endast hamnen då huvuddelen av byggnaderna ligger 400 meter uppströms ån.


En lätt klättring uppför gräsbranten vid Näs slottsruin vid Visingsös södra udde och du har hittat en magnifik fikaplats. Solen ler och skridskoåkarna ler tillbaka. KV

Birger Jarl påbörjade många slottsbyggen i Sverige, bl a vid Stegeborg. Förut hade kungarna avelsgårdar eller "husabyar" runtom i riket, men så övergavs detta system. Det äldsta kungasätet är Näs slott på södra änden av Visingsö. Kungen bodde i slotten under sin resor i riket. På slotten satt kungliga fogdar till vilka bönderna betalade sina skatter. Näs var fram till början av 1300-talet ett av kungamaktens starkaste fästen i Sverige, bl a så dog Magnus Ladulås här 1290. Vätterns vågor har idag eroderat stranden vid Näs till den grad att endast en tredjedel av slottet återstår. Erosionen är så stor så att Visingsö krymper med ett eller ett par tunnland varje år!


Vid Näsbo stallar på södra Visingsö finns höga sandstensbranter som tillhör den geologiska klassen Visingsögruppen. KV

Näsbo stallar strax norr om Näs borgruin har 20-30 meter höga sandstensbranter alldeles vid vattnet. Sandstenen tillhör Visingsögruppen som bildades för 850-700 miljoner år sedan.

Visingsborg var hjärtat i Visingsborgs grevskap. Det var Per Brahe d ä som påbörjade byggnationen på 1570-talet med sten från Alvastra kloster. Först på 1660-talet stod det färdigt som på sin tid Sveriges ståtligaste och mest påkostade slottsanläggning. Totalt fanns 70 rum på slottet. Efter att Per Brahe d y dog 1680 förföll slottet. Under åren 1716-1718 användes slottet som förvaring av ryska krigsfångar. På ön bodde denna tid 700 personer medan fångarnas antal var uppemot 2.000! Julen 1718 satte fångarna eld på slottet efter besked om att Karl XII stupat i Norge. Slottet byggdes aldrig upp igen. Idag återstår bara murar från södra längan, det västra valvet och borggården.

Brahekyrkan är mycket sevärd. Den är från 1600-talet, uppförd på samma plats som Ströja medeltidskyrka. Tornet är det ursprungliga från 1150-talet. Kyrkan har en mycket vacker barockinteriör.

På Visingsös högsta delar finns stora gravfält från järnålder och vikingatid. Det finns även 4.000-årig hällkista som visar att ön var bebodd redan på stenåldern.

På Visingsö finns en ekplantering med intressant nutidshistoria. 1829 års ståndsriksdag ville säkerställa tillgången på ek för senare fartygsproduktion och beslöt avsätta en 350 ha stor yta för plantering på Visingsö. Ekarna planterades i grupper om 3-10 plantor. Marinen gav Domänverket i uppdrag att sköta ekbeståndet. År 1994, d v s 165 år senare, blev ekarna avverkningsfärdiga. Då Domänverket hörde av sig till marinchefen, var dock denne inte speciellt intresserad av att bygga fartyg i trä längre.

Den välbesökta Kumlaby kyrka på Visingsö har en utsiktsplatform istället för ett torn. Den var Per Brahe d y som lät kapa tornet för att kunna göra astronomiska observationer från plattformen. Kyrkan härstammar från 1100-talets mitt.

Gränna skulle under 1600-talet bli huvudstad i det Braheska grevskapet Visingsborg. Men Gränna har aldrig blivit mer än idyllisk småstad och är idag ett populärt tillhåll för turister under sommarhalvåret. Välkända är Grännas rödvita polkagrisar. Ett flertal polkagrisfabriker finns i staden. Det skyddade läget nedanför bergsbranten med bördig jord gör området gynnsamt för trädgårdsodling. Grännapäronen är vitt kända. Under goda år kan aprikoser, persikor, valnötter och mullbär mogna här. Gränna var också hemort för ballongfararen Andrée som förärats ett museum i staden. Kyrkan i staden har anor från 1100-talet.

Brahehus, bekant rastplats längs E4:an, står som ett spökslott majestätiskt uppe på bergsbranten norr om Gränna. Brahehus byggdes till änkesäte för Per Brahe d y:s maka och brann ned 1708.

Girabäcken vid Uppgränna är ett geologiskt nyckelobjekt. Vid bäcken finns den bästa skärningen av Visingsögruppens mellersta delar. Brytning av sandsten har skett.

(Version 2.0)