Västra Sommen


Viken upp mot Sommens samhälle är en av Sommen första vikar att lägga sig och ligger kommunikationsmässigt bra nära väg 32 mellan Mjölby och Tranås. I Boxholmsfjärden och Andersbosjön är det strömt och man håller sig gärna ifrån dessa delar av Sommen.

Tranåssjön lägger sig tillsammans med Malexandersjön och Norra Vifjärden sist i Sommen varför detta område kan bli aktuellt när andra delar av sjön är översnöade.

Kartor som täcker denna del av sjön är gröna karta 7F Tranås NV samt blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Sommens samhälle lägger utmed väg 32 mellan Mjölby och Eksjö och är bilmässigt sjöns närmaste del för många östgötar, t ex för linköpings- och norrköpingsbor. Det finns parkering vid badplatsen på udden rakt öster om stationen i Sommens samhälle. På västra sidan av Tranåssjön är Hättebaden öster om Tranås en bra startplats med många P-platser. På östra sidan av Tranåssjön kan man starta vid Blåvik, vid Fiskarps stugby eller södra färjeläget på norra delen av Torpön (OBS! Färjan går ej på vintern).

Det finns en busslinje mellan Mjölby och Tranås som går nära viken upp mot Sommens samhälle. Dock är bussen inget bra alternativ om man skall till Tranåssjön då avståndet mellan Tranås centrum och sjön är ca 4 km.

Restauranger och övernattningsställen

DHR Tranåsbaden ligger vid Tranåssjöns strand och kan erbjuda nattlogi med bastu och mat för grupper. Tel. 0140 - 180 25.

Inne i Tranås finns övernattningsmöjligheter vid vandrarhemmet, tel. 0140 - 151 66 (som tyvärr ligger på fel sida staden, 5 km till sjön), Hotell Åberg, tel. 0140 - 130 80 samt Eklidens pensionat/festvåning, tel. 0140 - 144 39.

Turer

Från Sommens samhälle. Isen gör att man troligen är hänvisad till enbart viken till samhället om man startar vid Sommens samhälle. Den betydligt senare Tranåssjön begränsar i söder. I Boxholmsfjärden och Andersbosjön är det strömt då det är smalt och sjöns utlopp ligger i änden på Andersbosjön. Isen är därför lurigare i dessa delar av Sommen.

I Tranåssjön. Isläget i omgivande områden bestämmer vart turen går om man startar vid Tranåssjön. Torpasjön i söder är en naturlig förlängning. Torpön runt kan också vara ett alternativ, se beskrivningen över Mellersta Sommen.

Isläggning

Viken upp mot Sommens samhälle lägger sig stadium 5. I Boxholmsfjärden och framförallt Andersbosjön är det strömt med Svartåns utlopp i änden av Andersbosjön. Dessa delar av Sommen håller man sig gärna ifrån.

Tranåssjön lägger sig stadium 7, d v s det är tillsammans med Malexandersjön och Norra Vifjärden det senaste i Sommen.

Svartåns tillflöde vid Tranås skall man naturligtvis se upp med, men håller man en bra bit ut i sjön är det inga problem. Utanför stranden vid Blåvik norr om två små öar brukar det finnas ett stort område med tunn is. Gå innanför öarna eller längre ut i sjöns mitt. Långa vråkar brukar gå kors och tvärs i Tranåssjön.

1567/1568: Före 24 januari
85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

På en udde vid Sommens samhälle ligger Villa Vera (Pensionat Sommen) som är en stor vit byggnad byggd kring sekelskiftet 1900.

Storön är bevuxen med reslig barrskog. Här häckar en koloni med häger.

Vid Draget, infarten till Andersbosjön, är det strömt men vackert.

Tingskullanäs gård är omnämnt på 1700-talet. Nuvarande manbyggnad är från 1854. Gården har varit i samma släkt under lång tid. Sist i raden var Gerda Davidsson som levde ett undanskymt liv. Hon lade ensam ut nät och långrev och rodde till handelsboden på kvällen när det var lite folk där. Auktionen från hennes dödsbo var en stor händelse i trakten. Man gjorde över 750 utrop med bl a mycket antikviteter.

Stora Övrarp har manbyggnad från kring 1750. Här bodde Carl Westman som skrivit Pelle Svanslös. Pelle var en sommarkatt på Övrarp.

Romanäs sanatorium är uppfört 1907. I början var det avsett för lungsjuka. Man hade funnit att tranåsklimatet var utmärkt för ett sanatorium. Sedan 1960 är det vårdanstalt för alkoholmissbrukare. Omgivningarna är tilltalande med odlingsmarker samt björk- och ekhagsmarker. Längs Sommen löper en getryggsformad rullstensås. Öster om vårdhemmet gör den en sväng ut i sjön. Korta tväråsar, s k slukåsar, löper ut i sjön på flera ställen.

Romanö finns ett konstnärshem uppfört 1880 av professor Knut Ekwall (1843-1912). Knut Ekwall sysslade med måleri, men man hade även en stråkkvartett inom familjen. Huset brann 1912 och en ny mindre byggnad uppfördes 1913. Nu är huset sommarhem för släkten Bülow-Hübes.

Röhälla gård har manbyggnad från 1700-talet. Öster om gården ligger Folkhälsans borg (tidigare Tranås turisthotell Furulid).

Nära Sännevadet i Skoboviken hittade man vid sekelskiftet en märklig båt. Den var 5,5 meter lång och 56 cm bred och var urholkad ur en enda furustock.

Blåviks kyrka är från 1872. I samhället finns även en skola från 1868 och ett ålderdomshem från 1922.

Tranås ligger i Småland, men är ändå en huvudord för de sydvästligaste delarna av Östergötland. Staden Tranås är känd för sin pälsindustri. I staden har flera kända svenskar haft sitt hem, bl a advokat Fritiof Nilsson Piraten, Albert Bonnier Jr. och Lennart Hyland. Den senare sade en gång "Att älska Sommen vållar mycken smärta. Jag blev kär på avstånd och i smyg för många Herrans år sedan.". Svartåns lopp mellan staden och Sommen kanaliserades 1905.

Stadens ursprung leder till Tranås säteri söder om Svartåns utlopp i sjön. Säteriet (tidigare Tranås gård) är omtalat redan 1345. Den nuvarande manbyggnaden är dock från 1600-talet, påbyggd 1780 och genomgick stora förändringar under 1800-talet. Liljeholmens säteri (1280-1650 Ringshult) med huvudbyggnad från 1600-talet är berömt för sina tak- och väggmålningar från 1700-talets början. Karaktäristiskt för byggnaden är också den kvadratiska utbyggnaden av entrén i två våningar. På gården föddes 1702 Maria Catharina Ericsdotter Alfort. Hon förälskade sig med drängen med vilken hon gifte sig mot sina föräldrars vilja. Hon blev bortstött från hemmet. Marias sonsonsons sonsondotter blev sedermera Greta Gustavsson, mera känd som Greta Garbo. Liljeholmens säteri har tillhört tio generationer av ätten Natt och Dag. En av ägarna var jorddrotten Gabriel Gyllenståhl i slutet av 1600-talet som ägde 60 gårdar i Östergötland och Sörmland varav 44 i Kinda och Ydre. Naturen norr om säteriet upp mot Blåvik består av ett omväxlande landskap med åkrar, lövdungar och hagmarker.

Brandsnäs ligger vackert högt ovanför Sommens yta. Närmast sjön ligger en välbetad ekhage.

Häradsbäcken, som utgör gräns mellan Östergötlands och Jönköpings län, rinner fram genom en kanjonliknande otillgänglig dal. Dalen kallas också för Skrällshål eftersom bäcken hörs (skräller) lång väg. Det finns också två vattenfall som fryser till is om vintern (ej synliga från sjön). De liknar då ingången till ett feslott. Väster om vattenfallet ligger Birgittakällan som ansågs hälsobringande. Förr i tiden var källan en samlingsplats för fest och lekar, bl a vid midsommar.

Mer om Västra Sommen

Mellan nordvästra Sommen och Vättern ligger Holaveden som är en utpräglad skogsbygd. I långa tider har här funnits stigmän, postrånare och lönnkrogare som spred skräck bland dem som färdades genom skogen.

Vintern 1567-1568 härjade i Östergötland en dansk här om 8 000 man ledda av fältöverste Daniel Rantzau. 700 gårdar ödelades, Alvastra klosterkyrka brändes och Vadstena antändes. Erik XIV beslöt då att själv gå i spetsen för en här till Östergötland. Rantzau hörde detta och då han inte fick förstärkningar beslöt han om återtåg den 23 januari. Man valde den östra Holavedsvägen. Hären stötte på förhuggningar och fem stycken passerades under oerhörda ansträngningar. Då upptäcktes en sjö på höger sida vägen. En ingenjörsofficer skickades ut på isen och fann att den var tillräckligt tjock. Hela hären gick på isen mellan nuvarande Sommens samhälle och Tranås säteri. Isen buktade betänkligt ett flertal gånger. På ett par ställen brast den och man förlorade två kanoner och ett par trossvagnar. Tack vare att man kunde utnyttja isen undvek man förhuggningarna och hären kom så småningom tillbaka till Danmark.

(Version 2.0)