Tisnaren och Tisnare kanal


Tisnaren är en stor och lockande skridskosjö. Tillsammans med Tisnare kanal och/eller Hunn blir detta ett område där man kan göra riktigt långa turer. Omgivningarna är vackra med karga skogar och bebyggelse som härstammar från brukstider.

Kartor som täcker sjön och kanalen är grön karta 9G Katrineholm NV samt blå karta 94 Finspång.

Kommunikationer

En alldeles utmärkt parkering finns vid Tisnare kanals ände vid Ändebol. Den ligger nära väg 55/56 mellan Norrköping och Katrineholm. Stor blå skylt pekar in mot Ändebol. Avstånd Norrköping - Ändebol: 37 km, 25 min.

Till Tisenö går det en linfärja och det finns en stor parkering vid färjeläget. Badplatserna vid Brenäs, Hävla bruk samt Byle erbjuder också parkeringar.

Turer

Tisnare kanal och Tisnaren. Tisnare kanal är en mycket trevlig sträcka som man inte behöver avskräckas av att göra fram och tillbaka om man startar vid Ändebol. Från Ändebol kan man därför göra mycket långa turer på sjön. Sträckan Ändebol - Byle brygga - Hävla - Ändebol blir hela 6 mil kortaste vägen.

Hunn, Tisnaren och Tisnare kanal. Ett annat trevligt turalternativ är att göra en tvåbilarstur över Hunn, Tisnaren och Tisnare kanal med ändpunkter Ändebol och Bremyra. Se vidare beskrivningen över Hunn och Regnaren.

Avstånd i sjön

Isläggning

Tisnaren lägger sig i stadium 5. Tisnare kanal är ungefär samtidig.

Själva kanalsträckan i Tisnare kanal är ofta svag; vid bron är det alltid öppet. Norr om bron är det bäst att hålla sig till den SV sidan av kanalen. I Brosjöns södra del finns det ett inlopp sydväst om Bockholmen. Passera alltså på östra sidan. Linfärjan till Tisenö styrs av en stålwire. Det har hänt att wiren legat på isen, så ta det försiktigt när du passerar här.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 7 januari
90/91: ?
91/92: Före 1 februari
92/93: ?
93/94: Före 23 januari
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Ruda by har tre gårdar kring en bygata och har kvar mycket av 1800-talsprägel. Här finns också en övergiven gruva som man började bryta 1887.

Skedevi kyrka är från medeltiden men har byggs till 1777 och 1807. Byggnaderna kring kyrkan är från 1800-talet, faluröda med snickarglädje. Två förhistoriska gravfält finns också nära kyrkan. På Prästängsudden finns norra Östergötlands största ekbestånd.

Björhult är en exteriört välbevarad parstuga med två våningar och snickarglädje.

Hävla bruk består egentligen av tre olika bruk; det övre (vid Regnaren), mellanbruket (numera Hävla kvarn, vid Vagnaren) samt det nedre vid Tisnaren. Det nedre är det enda som har någon tillverkning idag och gör gallerdurk samt är Sveriges enda tillverkare av hästskor. Det anlades 1829 under namnet Skärforsa kvarn.

Ekeby (tidigare Johannislund) är ett säteri från tidigt 1800-tal. Det är omgivet av åker och hagmarker. Framförallt vid Sörvikens innersta del finns vackra bestånd av ek och hassel. Här finns också ett stort alkärr.

Tisenhult, uppfört 1767, tillhörde i slutet av 1700-talet "Potatis-Pelle", Per Abraham Örnsköld, landshövding i Västernorrlands län. Han propagerade hårt för potatisodling. 1841, 50 år efter hans död, gav han namn till staden Örnsköldsvik. Stilen är ett gott exempel på övergången mellan rokoko och gustaviansk stil. På Djurhagen, udden öster om gården, ligger en välbildad läsidesmorän. Moränen har alltså bildats av att den låg i lä för inlandsisen av ett berg. Storgran, en mosse SV om Tisenhult, var tidigare en sjö men sänktes kring 1920.

Tisnare kanal invigdes så sent som 1912 och fick viss betydelse för person- och godstrafik innan bilåldern. Man hade bl a transporter från Hävla nedre bruk till Ändebol där omlastning till tåg skedde.

(Version 2.0)