Glotternsjöarna


Här i de djupa och vackra kolmårdsskogarna finns en serie sjöar som ligger så lyckligt att de bildar en fenomenalt fin rundtur. Pärlan bland sjöarna är Svängbågen som är en 7 kilometer lång hästskoformad sjö som bara är 200 meter på bredaste stället. Omgivningens Baueraktiga skogar bara förhöjer stämningen.

Kartor som täcker sjöarna är 9G Katrineholm SV och 9G Katrineholm SO samt blåa kartor 94 Finspång och 95 Nyköping.

Kommunikationer

Det finns en stor parkeringsficka med plats för 20 bilar vid Svängbågen längs väg 55/56 mellan Norrköping och Katrineholm som är en utmärkt startplats. Ta det lugnt när du skall ner till sjön så du inte halkar i den branta slänten! Vägen till Tjalvestugan är smal men fullt körbar. Det är skyltat från väg 55/56. Parkering med plats för 25 bilar.

Man kan även parkera i de norra delarna av Åby för kort promenad till Nedre Glottern.

Restauranger och övernattningsställen

Melastugan har servering och hålls öppen av Åby NSF-scouter på söndagar kl. 10-14. Tel. 011 - 643 30.

Tjalvestugan har också servering samt bastu och vakbad. Öppet söndagar 10-14 under januari och februari.

Turer

Glotternrundan är kanske Östergötlands finaste rundtur. Rundturen är klassisk. Redan på 1930-talet åkte man denna tur. Herrarna hade då hatt och råkade man på någon som åkte turen i motsatt riktning så hälsade man genom att lyfta på hatten. Då fanns (precis som det finns idag) personer som hade som tradition att åka denna tur minst en gång varje år. Lämplig startpunkt är den utmärkta parkeringsplatsen vid Svängbågen eller vid Graversfors (här kan dock bara någon enstaka bil parkera).

Från parkeringsplatsen vid Svängbågen, åk hela Svängbågen till Sjökullen. Gå över åsen ner till Haggölen och åk den till andra änden. Sedan följer man en dalgång i riktning mot Övre Glotterns norra del. Man får här ha både karta och kompass framme för att inte villa bort sig. Har du tur hittar du snitzlar att följa (snitzlarna är uppsatta av skridskoåkare). Man kommer ut på en väg som man kan följa en kort bit tills man ser Övre Glottern. Denna sjö åker man till viken in mot Mela där man via en liten sjö kommer ut på Nedre Glottern. Nedre Glottern åker man, via sundet öster om den stora ön i sjöns norra del, till skogsbilvägen i sjöns sydvästra del, varifrån det är lättgånget på vägar till Näknens sydände. Som alternativ kan man från Övre Glottern åka på Herrgölarna och via en annan skogsbilväg komma till Näknen. Man åker sedan Näknen till norra änden. Det är en mycket kort promenad till Vekmangeln. Håll östra stranden på båda sidor om näset för att undvika svagheter i samband med åförbindelsen mellan sjöarna. Mellan norra och södra delen av Vekmangeln finns en järnvägsbank som man får gå över. Gör stor lov kring röret under banken för att undvika svag is. Åk till huset Kojan i nordöstra delen av Vekmangeln. Härifrån går det en väg till Svängbågen på vilken man får åka en kort bit söderut för att komma till startpunkten. En mycket njutbar tur! 3 mil med 4 km vandring.

Svängbågen fram och tillbaka. Den som vill ta det lugnt och njuta av livet kan med fördel nöja sig med att åka enbart på Svängbågen. Hur många gånger man måste åka fram och tillbaka för att tröttna på Svängbågen är okänt, men det är minst tvåsiffrigt! 2 mil blir turen om man åker fram och tillbaka bara en gång.

Svängbågen och Fläten. Man kan kombinera Svängbågen med Fläten, bara för att kontrollera att det finns andra vackra sjöar i världen förutom Svängbågen. Vid Vik går man upp för att vandra en skogsbilväg till Flätens sydspets. Undvik att gå upp för nära Vik med hänsyn till de som bor där.

Isläggning

Svängbågen är först bland dessa sjöar i stadium 3. Övriga lägger sig i stadium 4. Näknen och Vekmangeln, som ligger lägre över havet, kan vara senare än de övriga.

Fläten är svagare i centrala delen av sjön sydöst om Rövarholmen och Bytesholmen. Sjön är betydligt djupare här än i övrigt.

I Svängbågen är det svagt i sundet söder om parkeringsplatsen vid väg 55/56. I den lilla delen söder om sundet är också osäkert. Håller man sig bort från området söder om parkeringsplatsen är isen i allmänhet relativt homogen på Svängbågen.

I Nedre Glottern är det svagt på båda sidor om ön i sjöns norra del. Välj den östra sidan. I sundet i sjöns södra del är det också svagt.

I Näknens norra och nordvästra del är svagt p g a åförbindelsen med Vekmangeln. Håll östra stranden kär.

I Vekmangeln brukar det vara öppet på båda sidor om röret under järnvägsbanken som delar sjön. I sjöns södra del där åförbindelsen med Näknen finns är det svagt; håll nära östra stranden.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: C:a 26 december
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Simonstorps kyrka är byggd i timmer och är från 1600-talet.

Vid udden på Svängbågens nordvästra "inre" hörn finns rester av Breviks Ångsåg med bl a en källare och spår efter en smedja. Sågen flyttades 1903 till Näkna. En skorsten stod kvar på denna plats ända till 1980 då den revs p g a rasrisk.

Graversfors vid Näknen har givit namn åt den vackra röda och svarta graversforsgraniten som brutits i trakten. Graniten pryder bl a Riksdagshuset i Stockholm. Man kan se denna granit längs riksvägen söder om Näknen, strax söder om avtagsvägen mot Torshag och Åby.

Området kring Näkna är gamla brukstrakter och här fanns ett järnbruk som privilegierades 1736. Den flyttades senare till Graversfors och lades ner 1934. Stens bruksherrgård är byggd 1875 efter att den gamla herrgården brunnit ner.


Vid Nedre Glottern i de djupa kolmårdsskogarna finns ett stort bergsstup alldeles vid vattnet. Fantastiska naturupplevelser av olika slag tillhör skridskoåkningens glädjeämnen. AN

I norra delen av Nedre Glottern finns en magnifik bergsbrant som reser sig majestätiskt ur sjön.

(Version 2.0)