Svanaviken, Håredalsfjärden och Kråkfjärden (Sommen)


Denna östligaste del av Sommen bjuder på ett mycket fint område för skridskoåkning. Området lägger sig bland de tidigaste i sjön och den omgivande naturen är vackert karg.

karta23.jpg (60653 bytes)

I Svanaviken finns flera höga, imponerande branter. Den mest markanta är Döraberget. En mindre, liknande brant ligger norr om udden väster om Sundön. En tredje brant ligger ca 1 km söder om Döraberget. Äggeberget på östra sidan är lite mer rundat men ändå imponerande.

Kartor som täcker denna del av sjön är gröna karta 7F Tranås NV (samt lite grand på grön karta 7F Tranås NO) samt blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Området kan endast nås med bil. Den absolut bästa parkeringsplatsen finns vid Håredal ångbåtsbrygga, dvs. där vägen når sjön ca 1 km norr om Håredal. Här kan lätt 5 bilar parkera, men upp till 10 får plats om det kniper. Snabbaste sättet att komma hit från Linköping är att åka via Kisa. 20 km och 20 minuter från Kisa.

Turer

Detta område bjuder tidigt på säsongen på en kortare tur om några mil. Man åker ner till änden av Svanaviken och sedan ut i Kråkfjärden och vidare så långt som isen tillåter.

Det finns en väg som leder över Aspenäs udde till Ideboviken i Norra Vifjärden som är trevlig att utnyttja för att eventuellt slippa åka fram och tillbaka samma väg. Om Norra Vifjärden ligger kan man smyga längs västsidan av Aspenäs udde och tillbaka till Kråkfjärden. Om inte Norra Vifjärden ligger finns det ofta en område längst in i viken som ligger och det kan vara spännande att åka ut till iskanten och känna sig speciell.

Bilden till höger är tagen i Håredalsfjärdens norra ände den 5 januari 1995. En fenomenal skridskodag på en fenomenal sjö. På fotot: Peter Dahlén.

Isläggning

Detta område är tillsammans med Somvik, området norr om Torpön och Boxholmsfjärden det tidigaste i Sommen och lägger sig i stadium 5. Först lägger sig hela Svanaviken och Håredalsfjärden. Iskanten brukar ligga längs en linje genom Kalvholmarna, Tjockön, Långön och Korsön. Området kring öarna brukar vara osäkert då iskanten ligger här. Senare lägger sig hela Kråkfjärden upp till en linje rakt österut från Aspenäs. Ibland lägger hela området samtidigt.

Det enda utloppet att se upp med är det vid Svana. Här ligger ofta sämre is varför det sällan blir anledning att åka ner här. Udden väster om Håredal blir strax efter isläggning centrum för flera vråkar. Dessa skapar ofta problem för skridskoåkaren. Passage sker antingen genom att smyga längs stranden vid udden eller genom att åka väster om Rotön.

Längs östra stranden mellan Hårdal och norra änden av Svanaviken kan det finns fem till tio vindbrunnar. Vindbrunnar kan också finnas längs östra stranden mellan Landsnäs och Malexander.

Sjön Ören som man passerar strax innan man kommer fram till Håredals brygga är djup (maxdjup 38 meter) och lägger sig senare än Håredalsfjärden.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: Svanaviken och Håredalsfjärden 12 januari
94/95: 5 januari
95/96: ?

Sevärdheter

Vid parkeringsplatsen vid Håredal ligger Håredals båtbrygga som är byggd kring 1870. Här finns ett gammalt magasin som användes för godsförvaring.

Sommenäs ligger på västsidan av en s k drumlin (ett istidsfenomen), en moränrygg som här ligger ca 40 meter över Sommen.

Sommenäs herrgård har manbyggnad från omkring 1880. Flyglarna är från 1700-talet. Här föddes Karin Du Rietz som var vacker men vild. Hon flydde hemmet flera gånger men blev hittad och tvingad tillbaka. Sista gången hon flydde smög hon sig in och blev medlem av Gustav III:s garde. Kungen upptäckte henne och gifte bort henne med hans bibliotekarie, Erik Johan Paulin.

Döraberget har fått sitt namn efter ett sprickmönster i berget som på avstånd är förvånansvärt likt två dörrar. Sägnen förtäljer att detta är en ingång till trollens boningar. Berget är c:a 40 meter högt och det är en härlig känsla att med skridskor svepa förbi nära branten.

Rocks mosse är en stor och relativt opåverkad myr. Här finns bl a en stor kalmosse. Längs stranden växer en smal trädridå. Några korta kanaler leder in från sjön och bjuder på avstickare under skridskoturen.

Svana är ett ensamliggande säteri med tidstypisk manbyggnad från 1868. Över viken ligger Brostugan, vilken köptes av lantbrukare Viktor Andersson år 1909. Gårdens läge var avskuren av Sommen och skulle han gå till fots var han tvingad till långa omvägar. Han ville därför bygga en bro till Svana gård. Grannarna tyckte det var omöjligt så han började bygga själv, utan grannarnas hjälp. Varje sommar samlade han sten som han lade upp längs stranden. När vintern kom sågade han upp isen och lade i stenen. Sträckan var 60 meter och djupet 3 meter som mest. Till slut var han klar. En morgon vaknade han av ett kraftigt dån. Stenarna hade sjunkit ner i dyn och stor del av dem låg under vattenytan. Det var bara att börja om. 1944, 35 år efter att han börjat bygget, var bron klar. Året efter dog han.

(Version 2.0)