Stråken


Stråken är den första av de lite större sjöarna som lägger sig i linköpings- och motalatrakten. Så efter en premiärtur på någon liten sjö vänder traktens skrinnare sina blickar mot denna sjö.

Sjön är flikig och rolig att åka på. På kartan ser den ut som ett slarvigt skrivet H. Naturen kring sjön är orörd och bortsett från tre större gårdar är bebyggelsen ringa. En mycket trevlig skridskosjö, som tidigt på säsongen gott och väl räcker för en heldagstur.

Sjön ligger förargligt i skarven mellan två kartblad och täcks av gröna kartor 9F Finspång SV och 8F Linköping NV samt blåa kartor 94 Finspång och 84 Linköping.

Kommunikationer

Det går visserligen buss till Tjällmo från Borensberg, men sjön nås smidigast med bil. Den bästa startplatsen med bil är Vika. Man åker från Borensberg Tjällmovägen förbi Kvarns skjutfält. På en raksträcka efter en skarp högersväng står en liten gul skylt med "Vika" som pekar åt vänster. Kör in denna väg och kör höger i Y-korsningen strax efter. Parkera till höger mitt emot det första huset som man kommer till. Plats för 5 bilar. Sedan går man utmed hustomten ner till en badplats med brygga. 28 km och 20 minuter från Motala. 42 km och 35 minuter från Linköping.

Turer

Stråken runt blir en tur på 25 km.

Salstern - Stråken, se beskrivningen över Karlsbysjöarna.

Isläggning

Sjön lägger sig i stadium 3, ofta tidigare än Tåkern. Innersta delen av Vikaviken lägger sig i flera etapper, så man bör ta det försiktigt om man startar vid Vika och vara observant på uttunning.

Svaga områden är sundet söder om Stenön, sunden vid Älgön, tillflödet söder om Nordsjö gård samt kring Olivehult där sjöns utlopp finns. Norr och söder om Sundön är det alltid öppet.

79/80: Före 15 december
80/81: Före 13 december
81/82: Före 6 december
82/83: ?
83/84: ?
84/85: ?
85/86: ?
86/87: ?
87/88: Före 5 december
88/89: C:a 15 november
89/90: Före 2 december
90/91: Före 8 december
91/92: ?
92/93: 23 december
93/94: Efter 11 december
94/95: 15 december
95/96: 21 november

Sevärdheter

Olivehults herrgård i trä är kulturminnesmärkt. Från sjöhållet och i skugga ser den spöklik ut. Bottenvåningen är troligen från 1600-talet medan ovanvåningen tillkom under 1780-talet. Den är byggd i karolinerstil. Kring herrgården finns en hel säterimiljö med arbetarbostäder, park och allé. På slutet av 1700-talet ägdes gården av riksgeograf Gustav Fredrik Linnehielm och hans hustru Maria Emerentia. Under 1700-talets två sista årtionden drevs linnevävning på gården under ledning av husföreståndarinnan Britta. Linne från denna tid samt damaster från 1690-talet finns kvar som en unik skatt på gården. Nära herrgården har en holme anlagt i sjön efter mönster av Rousseaus gravholme i Ermenonville, Schweiz.

Nordsjö gård visar upp ett helt annat ansikte mot sjön än Olivehult; glatt och pampigt. Huvudbyggnaden är från 1700-talet och byggdes om 1866-1867. Kring gården finns en parkliknande ekmark. På gården finns Östergötlands enda bryggeri. Deras örtöl, Östgöta stark, är prisbelönt. Skål! Gården ägdes tidigare av Östergötlands siste kavaljer, Carl-Axel Klöverskjöld. Då tillverkades mousserande vin på gården, "Nordsjö skum". Man har även tillverkat ost på gården men den verksamheten är nu nedlagd.

(Version 2.0)