Östgötaslätten


Slätten är kanske det första man tänker på när man tänker på Östergötland. Här ligger landskapets "urbygd", med stenåldersboplatser och gårdar där bondesläkter bott i mer än 1000 år. Slätten går som ett band genom landskapet, från Vättern till Östersjön. Den avgränsas distinkt i norr av förkastningslinjen norr om sjöarna Boren, Roxen och Glan samt Bråviken. I söder däremot är övergången till skogsland mer diffus.

Slätten har få, men i gengäld relativt stora sjöar. De är dessutom alla relativt grunda, vilket gör att de kyls av snabbare och lägger sig därför tidigare än andra sjöar med samma storlek.

Under stenåldern för 6.000 år sedan gick långa vikar in mot Finspång och linköpingstrakten från det ljumma och salta Litorinahavet. Glan (liksom Roxen) ligger kvar som restsjöar där dessa vikar var som djupast. Under flera tusentals år innan stenåldern har lera avsatts på bottnen av Litorinahavet och dess olika föregångare. Denna lera bildar idag östgötaslätten som breder ut sig söder och väster om Glan och Roxen.

(Version 2.0)