Slätbaken


Slätbaken kan ensam bjuda på en fin tur runt viken eller så fortsätter man ut i Trännöfjärden.

Längs hela norra stranden av Slätbaken löper en förkastning. Den börjar vid Kåreholm vid Trännöfjärden och löper ända bort och förbi Söderköping. Förkastningen bryts på många ställen av sprickdalar och består följaktligen av en serie med branter av varierande längd.

Kartor som täcker Slätbaken är grön karta 8G Norrköping NO, blå karta 85 Valdemarsvik samt sjökort 622 eller 621.

Kommunikationer

Det finns en buss från Söderköping som går söder om Slätbaken och snuddar Yxeltorpa vik, väster om Skällvik.

Bra parkeringar finns det vid Mem och vid Stegeborg eller Norrkrog. Om Göta kanal ligger kan Söderköping vara en möjlig startpunkt för turer på Slätbaken.

Turer

Slätbaken runt blir en tur på knappt 3 mil.

Ut i skärgården. Slätbaken är samtidig med Trännöfjärden vilket ger möjligheter till turer ut i skärgården. Eknön kan bereda problem efter som det är strömt på båda sidor om ön. Använd södra sidan. Var även på din vakt runt Stegeborg.

Isläggning

Slätbaken lägger sig i stadium 6. Det är svagt kring Stegeborg.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Mem se Göta kanal Norsholm - Mem.

Mangården vid Ring är från 1870-talet. Mellan Ring och Å kyrkoruin finns en stenåldersboplats och gravfält av yngre järnålderskaraktär.

Vid Norrkrog, dvs. norra färjeläget vid Stegeborg, låg Lustgården som tillhörde Stegeborg. Här finns nu läkarbostaden från 1926 och apoteket från 1893. Det äldsta huset från 1878 bär än idag namnet Lustgården.

Stegeborg (Stäkeborg, av stäk = palissaderat sund) är en välbevarad ringmursborg med anor från 1200-talet. Ruinen man ser idag härstammar från 1400-talet. Här sökte Birger Magnusson förgäves en tillflyktsort under upproret efter Nyköpings gästabud. Här har bl.a. Johan III och Karl X Gustav bott och kungliga fogdar regerat och spridigt skräck över traktens folk. Stegeborg var även ett av centrumen för en stor europeisk maktkamp under Sigismunds tid, en maktkamp som kulminerade i det 30-åriga kriget. Omkring 1600 byggdes borgen om till ett av Sveriges vackraste renässansslott. Efter pfalzgreven Adolf Johans död 1689 togs Stegeborg ur bruk. 1723 medgavs rivning och sten levererades till slottsbygget i Stockholm och återuppbyggnad av Norrköping efter rysshärjningarna.

Stegeborgs herrgård är från 1806 och byggd i nyklassicistisk stil.

Skällviks kyrka är ursprungligen från 1300-talet men har fått sin nuvarande utformning av Johan III. Klockstapeln är från 1750-talet. Kyrkan innehåller många sevärda klenoder, bl a en romansk biskopsstol som troligen är från 1200-talet.

På en udde väster om Stegeborg ligger Skällviks borgruin som byggdes för linköpingsbiskoparna under 1200-talet.

(Version 2.0)