Karlsbysjöarna


Norr om Motala ligger en serie mindre sjöar som bl.a. bjuder på en trevlig rundtur. Skogen härskar över detta område och flera av sjöarna, t ex Salstern, bjuder på karga och vackra skogsstränder. En känsla av tystnad och lugn vilar över sjöarna.

Sjöarna ligger mitt Tylöskogen som förr var fruktad för sina rövare. Området är också en av Sveriges äldsta bruksbygder med järntillverkning redan 1340. Centrum för gruvindustrin var Godegård. Vidare kan noteras att mellansvenska israndzonen går genom området. Söder om Salstern finns mäktiga moränryggar och väster om Bocksjön finns deltaytor och rullstensåsar som vittnar om den tid ca 9 200 år f Kr då inlandsisen stod och stampade just här.

Kartor som täcker sjöarna är gröna kartor 9F Finspång SV och 8F Linköping NV samt blåa kartor 94 Finspång och 84 Linköping.

Kommunikationer

Bona och Karlsby kan nås med kommunal buss från Motala men bil eller hyrd buss är det smidigaste sättet att nå sjöarna.

Större parkeringsplatser finns inne i Bona och Karlsby. Nära Karlström, vid en vägkrök nära östra änden av Stora Vänstern finns en parkeringsficka med plats för 5-10 bilar. Det brukar inte vara svårt att hitta mindre parkeringsplatser för en eller två bilar på andra ställen nära sjöarna.

Turer

Karlsbysjöarna runt Rundturen går över sex stycken sjöar. Lämplig startpunkt är parkeringsfickan vid Karlström. Först åker man Stora Vänstern till sydvästra änden där man tar sig över väg och järnväg till Salstern. Det kan ibland löna sig att gå upp vid en liten brygga 400 meter innan viken är slut och följa vägen. Salstern åker man längs södra sidan (norra sidan tar vi på tillbakavägen) till Sjölunda vid västra Salstern där man går över till Stora Resjön. Intressant är att Resjöarnas utlopp mynnar ut i Vättern medan alla andra sjöar tillhör Finspångsåns vattensystem. Från Stora Resjön är det nära till Lilla Resjön som man åker till dess norra ände. Där går man genom relativt lättgången myrmarksskog rakt österut till Bocksjön.

Efter en sväng på Bocksjön går man upp vid Bona och tar vägen mot Rösjö. (Den intresserade kan här ta en kort avstickare till Rösjögrottan, se sevärdheterna nedan.) På lämplig plats tar man sig ner för en äng och genom skogen till Frännsjön. Om man har ork tar man en sväng österut innan man åker ner i viken åt söder i västra änden. Här är det lättgånget via väg och stig till Salstern. Observera att det är svagt i viken just där man kommer ner till Salstern p g a Kråkhultaåns utlopp. Via Lilla Salstern åker man in till Karlsby där man på vägar och stigar går ner till Kolbotten vid Stora Vänstern och åker tillbaka till parkeringsfickan. Det blir totalt drygt 3 mil om tar ut svängarna lite på Bocksjön och Frännsjön. 4 km vandring.

Stora Vänstern - Salstern en avkortad variant av ovanstående rundtur är att hålla sig på Stora Vänstern och Salstern. Man använder samma övergångsställen som ovan. Det blir runt 2 mil beroende på hur noggrant man betar av vikarna.

Salstern - Stråken Vandringen mellan Stora Vänstern och Stråken är inte övermäktig. Man kan därför få ihop en fin medvindstur över t ex Salstern, Stora Vänstern och Stråken om man kan ordna start- och slutpunkt på olika ställen. Det är 15 km kortaste vägen mellan Kråkhultaåns utlopp i Salstern och Vika med 3 km vandring. Möjligheterna till utvikningar är dock många. En annan variant är Bocksjön, Lilla Resjön, Stora Resjön, Salstern, Vänstern och Stråken. 22 km kortaste vägen med 4,5 km vandring.


Storskogen tränger på längs Salsterns stränder. Det är tyst och stilla. KV

Salstern runt Den trevliga och relativt flikiga Salstern kan ensam bjuda på en finfin tur. Smyg längs stranden, njut av varenda vik, njut av de knotiga tallarna och av de fina öarna. Räkna med att gå i sundet mellan Stora och Lilla Salstern. 2 mil blir det om man är noggrann.

Det finns gott om fina fikaplatser i norra delarna av Salstern. Öarna i Salstern är också fina. Tvärs över den lilla viken alldeles öster om Salstersvik finns Friluftsfrämjandets vindskydd som är välskött.

Isläggning

Salstern lägger sig i stadium 4. Övriga sjöar lägger sig i stadium 3 eller 4.

Sundet mellan Lilla Salstern och (Stora) Salstern är nästan alltid öppet. Det är svagt i till- och frånflöden exempelvis där bäcken från Frännsjön (Kråkhultaån) kommer ut i Salstern. Det är även svagt i Lilla Salsterns utlopp inne i Karlsby, tillflödet från Björken SV Sjölunda vid södra Salstern samt i Stora Vänsterns nordligaste vik. Det kan dessutom vara svagt mitt på Salstern samt söder om St. Rävön.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: I slutet av december
88/89: ?
89/90: ?
90/91: Före 3 februari
91/92: ?
92/93: Före 3 januari
93/94: ?
94/95: Efter jul
95/96: 7 december

Sevärdheter

Karlströms bruk vid Stora Vänsterns utlopp är uppkallat efter dess grundare, Carl Sparre på Ulvåsa vid Boren. Han hann också med att anlägga Graninge bruk (Graningeverken) i Ångermanland, leda Trolldomskommissionen för Norrland och som general kriga mot Danmark- Norge. I det numer idylliska Karlström mullrade förr stångjärnshammaren och till en början fanns det också en masugn. Verksamheten, som inleddes 1682 upphörde vid 1900-talets början. En fin bruksgata finns kvar. År 1900 övertog Domänverket Karlsby med Karlström och området blev Kronopark. Bl a fridlystes Killingön i Lilla Salstern med gamla tallar.

Inne i Karlsby ligger Karlsby herrgård, ett vitt envåningshus.

I Bona (uttalas "båna") finns en folkhögskola som drivs av Vänsterpartiet. Närmare Bocksjön ligger några högresta gula hus som använts till högst varierande ändamål genom åren. Husen var mellan åren 1905-1944 uppfostringsanstalt för vanartiga pojkar. En lag gjorde att barn i åldern 15-18 år kunde dömas till tvångsuppfostran istället för fängelse. 3532 gossar togs in under de 39 åren anstalten var i bruk. Senare fanns här Västra Ny:s sjukhus. På 1980-talet var byggnaderna flyktingförläggning. 1995 köptes komplexet av en israelisk affärsman som planerar göra husen till rekreationsanläggning och lägenhetshotell för utländska företag.

NO om Bona, 200 m SSV Stora Rösjö i norra delen av en bergsrygg, finns en märklig grotta, Rösjögrottan. Det är en 3 meter lång horisontell jättegryta. Grottan har använts som potatiskällare samt haft besök av tjuvarna Hjert och Tector. Grottan är unik i sitt slag i landet och är vid sidan av Trollegater och Kopparbogrottan Östergötlands mest skyddsvärda grotta.

(Version 2.0)