Risten, Såken och Borken


Nordost om Åtvidaberg ligger dessa tre vackra sjöar som har mycket att erbjuda skridskoåkaren. Framförallt erbjuds en klassisk fyrsjöarstur tillsammans med Hövern.

Risten var tidigare mycket välförsedd med kommunikationer med både järnväg längs sjön och ångbåt till Såken.

Borken omges av storblockig och svårframkomlig terräng. Den är så mycket som 60 meter djup (femte djupaste sjön i Östergötland). Sjön är kall och har mycket god vattenkvalité. I sjön lever tre s k glacialmarina relikter, bl a fiskarten Hornsimpa. Hornsimpan i Borken har t o m utvecklats till en egen art, d v s den kan inte para sig med hornsimpor i andra sjöar. Det stora djupet gör att Borken är den senaste att lägga sig av dessa sjöar.

Såken är en vacker sjö, mestadels omgiven av skog. Missa inte ett besök vid Jörans kyrka (en grotta).

Kartor som täcker sjöarna är grön karta 8G Norrköping SV och blå karta 84 Linköping.

Kommunikationer

Risten är den enda sjön som kan nås med buss. Man går av vid hållplats Lakvik eller Missmyra. I bägge fallen är det ca 700 meter till sjön.

Med bil finns bästa parkeringsplatsen vid badplatsen i Ristens norra ände. 42 km eller 44 minuter från Linköping. Mindre parkeringsplatser finns även öster om Salvedal mellan Såken och Borken, badplatsen vid Frängsbo (Ristens sydända) samt vid slutet av en väg (Strand) i Såkens sydända. Det går bra att parkera på museiijärnvägens besöksparkering vid stationshuset.

Turer

Fyrsjöarsturen Dessa sjöar ingår tillsammans med Hövern i en finfin "tvåbilarstur" över fyra sjöar. Man ser till att ha en bil vid badplatsen vid Risten och en vid Höversby vid Hövern. Sedan njuter man av sträckan Risten - Såken - Borken - Hövern. Det blir sammanlagt knappt 4 kilometers vandring och åkning i bitvis mycket vackra omgivningar. Totalt 3,5 mil. En inte lika naturlig tur, men ändå en möjlighet för att slippa bilskyttlandet är avverka alla fyra sjöarna och sedan gå mellan Höverns sydända och badplatsen vid Risten. Denna sträcka är ca 3 km.

Tresjöarsturen En annan möjlig tur är att strunta i Hövern och hålla sig på dessa tre sjöar. Mellan Risten och Borken är det 3 kilometer, men det är lättgånget på bilväg. Totalt ca 32 km.

Mellan Risten och Såken går man bilväg mellan Ristens sydspets och Ristskeda gård. Det blir ca 1 kilometers vandring.

Mellan Såken och Borken går man lämpligen en liten skogsbilväg mellan Lilla Bork och torpet strax norr om Rom. Det blir ca 1 kilometers vandring. Sundet till den allra nordligaste viken i Såken är igenväxt med vass varför det kan vara svårt att ta sig fram den vägen.

Mellan Borken och Hövern går man 2 kilometer på bilväg mellan Ekhammar och Höverns sydspets.

Avstånd i sjöarna

Isläggning

Risten och Såken lägger sig samtidigt med mellanstora sjöar i Östergötland i stadium 4. Borken är dock p g a av sitt stora djup senare än Risten och Såken och kan bereda problem. Den lägger sig i stadium 5.

I Risten är det ofta svagt i sundet öster om Lakvik.

På Boren finns ett svagt parti i sundet mellan Borken och Lilla Bork. Många fiskare har plurrat här. Mitt i sjön brukar det gå en relativt svårpasserbar vråk efter första mildvädret efter isläggningen. Landpromendad kan bli nödvändig.

Risten

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 28 december
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Valberget ligger en fornborg från år 500 e Kr. Det finns en mur som är 60 meter lång. Från toppen av berget har man vacker utsikt. Det finns en legend som berättar att vikingakungen Vale bodde på berget. Han låg i ständig fejd med hövdingen Ränne på andra sidan sjön.

Runt den södra änden av Risten och mot Såken kring gårdarna Germundebo, Frängsbo och Drängsbo utbreder sig ett tilltalande kulturlandskap. Hagmarker med ek och björk, blockrika betesmarker och urskogsartade blandskogar finns i området. Flera kulturellt intressanta byggnader finns.

Kanalen mellan Risten och Såken byggdes åren 1881-1882 av Norsholm-Ristens kommunikations AB. För att få trafiken att fungera genom kanalen var man tvungen att dämma Såken varvid sjöns vattenyta ökade någon meter. Det berättas att ångbåtarna var tvungna att fälla skorstenen för att komma under bron vid Drängsbo, varvid all rök kom på passagerarna. 1933 skedde en sprängning vid Missmyra varvid vattenytan sjönk en halvmeter i både Risten och Såken. Kanalen växte därefter igen.

Vid Ristskeda finns två intressanta flyttblock. Dels finns en i sjön som kallas för Jättestolen eftersom den liknar en fåtölj. En andra sten på land vid gårdens smedja lär ha kastats av en jätte som bodde i Fröjerum. Han var arg för att han inte blev bjuden till bröllop vid Ristskeda. Som tur var kom ingen till skada vid kastet. Vid Ristskeda finns en manbyggnad från 1850. Gården har anor från kring år 1700.

Vid Såken finns två grottor med anknytning till en trollkunnig, fredlös rövare vid namn Jöran. Han härstammade från Bullerums by (se beskrivning över Yxningen). Iförd röd tröja var han omöjlig att fånga. Som vakt lär Jöran ha haft tama vargar. Denna sägen har inspirerat Ulla Winroth till boken "Historien om Göran Fredlös". Jörans kyrka längst in i Stenviken är ett enormt, platt stenblock som lutar mot en mäktig bergsbrant. Mycket sevärt. Vid en udde i närheten finns Jörans grotta som är låg men 8 meter lång. Det berättas att det förr varit möjligt att ro in i Jörans grotta.

Mellan Såken och Borken ligger Salvedal. Här har det tidigare legat ett gästgiveri. Gästgiveriets huvudbyggnad har brunnit ner men en källarbod är bevarad. Man tror att den är från 1400-talet. Denna sägs vara Östergötlands äldsta profana träbyggnad.

Mer om Risten, Såken och Borken

Vid Lakvik finns en museijärnväg byggd på en banvall från en järnväg byggd 1878. Museijärnvägen har spårvidden 600 mm medan den ursprungliga hade 891 mm. Den ursprungliga järnvägen gick mellan Ringstorp och Åtvidaberg. Från Ringstorp gick järnväg både till Linköping och Norsholm. Sträckan mellan Bersbo och Åtvidaberg byggdes 1857 och är Sveriges näst äldsta järnväg.

Från Lakvik utgick ångbåtarna Saga och Risten som trafikerade Risten och Såken. De användes för persontrafik och timmersläpning mellan Lakvik, Rom och Fröjerum. Saga sjönk utanför Lakvik kring 1945.

I Borkhult som ligger öster om Borken finns en industrimiljö som härstammar från 1700-talet. Egendomen Borkhult omnämns dock redan 1383. 1725-1873 var Borkhults järnbruk igång. Man placerade den här då skogen runtomkring kunde erbjuda kol och man hade tillgång till vattenkraft. I en radie av 1-2 mil från bruket hade man milor i skogen. Malmen hämtade man från Utö i Stockholms skärgård samt från gruvor i trakten. Det stångjärn och den spik man tillverkade gick med båt över Yxningen för vidare transport till Valdemarsvik. Man var tvungen att lägga ner när man inte kunde bygga de dyrbara anläggningar som nyare teknik krävde. 1861-1864 var en tändsticksfabrik igång vid Borkhult. 1872-1904 fanns här en pappersmassefabrik. Bland husen finns även rester av ett tegelbruk och en mjöl-kvarn. Välbevarad är bruksgatan med arbetarbostäder från 1800-talets slut. 300 meter nordost om industrimiljön ligger bruksherrgården från första hälften av 1800-talet.

(Version 2.0)