Referenser


Följande böcker har varit referenser vid framställandet av sjöregistret.

[Ahl65] Ahlberg, Birgitta: Vad jag skall se i Östergötland (STF:s Resehandböcker). STF:s förlag, 1965.
[Amb87] Ambjörn, Cecilia: Isdramatik. Väder och vatten, februari 1987.
[Arb57] Arbman, Holger: Östgötar. Östgöta nation i Lund, 1957.
[Ber81] Bergengren, Göran: Tåkern. Interpublishing AB 1981.
[Ber84] Bergengren, Göran: Sommen. Interpublishing AB 1984.
[Bie80] Bielkhammar, Hilding: Capella Ecumenica - Tanken och verket. 1980.
[BFM74] Bang, Fehrman och Mark: Verner von Heidenstams landskap. Allhems förlag 1974.
[BM88] Bosaeus, Lars och Melin, Curry: Årets väder. ICA Bokförlag, 1988.
[Bra29] Brandel, Sten: Bjärka-Säby i monografier: Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses förlag 1929.
[Elf91] Elfström, Johan: Vättern frös fyra gånger på 1980-talet. LLK Årsskrift 1991.
[Eri96] Eriksen, Jenny: Här fostrades 3532 gossar. Östgöta Correspondenten 1996-03-12.
[FL49] Fries, Carl och Curry-Lindahl, Kai (red.): Natur i Östergötland. Bokförlaget Svensk Natur, 1949.
[Gar88] Gardeman, Torsten: 1000 år på skridskor eller Perspektiv på långfärdsåkning. LLK årskrift 1988.
[Gez92] Gezelius, Rolf: Långfärdsåkning på skridskor. Wahlströms 1992.
[Gez94] Gezelius, Rolf: På skridskor i östra Svealand. Rabén-Prisma 1994.
[Got67] Gottlieb, Björn: Från det gamla Husbyfjöl. 1967.
[Hed96] Hederén, Jan: Jakten på biskopens vapen. Östgöta Correspondenten 1996-05-15.
[Häg66] Hägglund, Johan: Kinda kanals historia. Kinda kanals vänner, 1966.
[Jär86] Järlöv, Lennart: Sällsamheter kring Vättern. Rabén & Sjögren 1986.
[Kin89] Kinda NBV-avdelning: Rimforsa - samhälle med historia. 1989.
[Kåg78] Kågén, Elis: Kring Sommens stränder. Elis Kågéns förlag 1978.
[Län83a] Länstyrelsen i Östergötlands län: Sjöar i Östergötland, 1983.
[Län83b] Länsstyrelsen i Östergötlands län: Natur- och kulturmiljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram. 1983.
[Län84] Länsstyrelsen i Östergötlands län: Fågelskydd i Östergötlands skärgård. 1984.
[Län85] Länsstyrelsena i Östergötlands och Kalmar län: Från Askersund till Kråkelund. 1985.
[Län87] Länsstyrelsen i Östergötlands län: Skyddad natur i Östergötland. 1987.
[Län95] Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eklandskapet. 1995.
[Mår93] Måreby, Jan: Vägvisare till naturen i Norrköping. Norrköpings kommun, 1993.
[Nat] Nationalencyklopedin.
[Nor83] Noreen, Sven: Östergötland. Awe/Gebers, 1983.
[Pal87] Palgård, Sten: En ortnamnstur från Arkösund till Fyrudden. LLK Årsskrift 1987.
[Pal88] Palgård, Sten: Från norra Vättern. LLK Årsskrift 1988.
[Per88] Persson, Mats: Vättern ligger! LLK Årsskrift 1988.
[Per93] Persson, Mats: Sommen. LLK Årsskrift 1993.
[Pet96] Peterson, Jonas: En påse blandade gruvor för sommarutflykten. Grottan (Sveriges Speleologförbunds Tidskrift) nr 2. 1996.
[Rej83] Rejmyre - utpost i glasriket. ABF, 1983.
[RV95] Raab, Birgitta och Vedin, Haldo (temaredaktörer): Klimat, sjöar och vattendrag. Sveriges Nationalatlas (SNA) 1995.
[Sio82] Sionförsamligen i Linköping: Nya Slottet Bjärka-Säby. 1982.
[Sjö93] Sjösvärd, Göran: Linköping - skridskoseglarstaden. LLK årsskrift 1993.
[Ska90] Skarp, Ingmar: På skridsko över vattendelaren Finspångsån-Vättern. LLK årsskrift 1990.
[Sol] Solkanonklubben Åtvidaberg: Sjökort över Bysjön.
[Sta71] STAL-LAVAL Turbin AB och SVENSKA METALLVERKEN: Seklernas Finspång - en industrisaga utan slut... 1971.
[Str95] Ström, Björn: Roxen. LLK Årsskrift 1995.
[SSF97] Sveriges Speleologförbund: Svenska Grottor, del II (Östra Götaland), kommande bok.
[STF95] STF: Kanaler. Årsbok 1995.
[Sve] Svensson, Alsing: Diktsamling.
[Söd74] Söderbäck, Olof: Naturvårdsinventering Åtvidabergs kommun 1974.
[Söd79] Söderbäck, Olof: Sockna. Bilder från Åtvidaberg. 1979.
[Söd94] Söderbäck, Olof: Yxnerum - en hembygdsbok. 1994.
[Söd96] Söderberg, Monnica: Linskatten på Olivehults herrgård. Hemslöjden nr. 1 1996.
[Uti79] Ut i naturen - naturguide för Jönköpings län. F-kommun ekonomisk förening, 1979.
[VKH89] Vreta Klosters hembygdsförening: Rådlsaleden (karta och broschyr). 1989.
[Wal96] Wallenquist, Inga: Gästgiveriet lever upp - Nu skall det festas i Rönnäs igen. Östgöta Correspondenten 1996-06-28.
[Åbe78] Åberg, Alf: Vår svenska historia. Natur och kultur, 1978.
[Åtv] Fritidsnämnden i Åtvidabergs kommun: Kanoting i Åtvidabergs kommun, kanottur 1, 2, 3, 4 och 5.
[Öst37] Östgöta nation i Uppsala (red. Thord Lindell): Östergötland. J A Lindblads Förlag, 1937.
[Öst95] Östergötlands skärgård. Meddelande från Östergötlands länsmuseum 1995.

(Version 2.0)