Stora och Lilla Rängen samt Sätrasjön


Stora Rängen är vid sidan om Roxen linköpingsåkarnas hemmasjö. Här åks det mycket skridskor, både organiserat och privat. Sjön har vassfria och trevliga stränder. Trots att det finns en hel del bebyggelse kring sjön så känns den inte exploaterad.

Lilla Rängen är mer som en utbuktning av Stångån och Kinda kanal än en riktig sjö. Man kan göra en kort tur på sjön, men oftast blir de södra delarna av sjön en mellanstation på skridskostråket mellan Stora Rängen och Järnlunden.

Stora och Lilla Rängen ligger i eklandskapet som framträder tydligast kring Bjärka-Säby, runt Labbenäsviken, kring KFUM-gården och vid Krögenäs. Även runt Bestorp och Vårdnäs finns mindre ekskogsområden. Stora Rängen hette tidigare Kinden då den låg i Småland

Sätrasjön är en liten sjö som lägger sig tidigt. Den har bra bussförbindelser med Linköping, vilken gör sjön lämplig som familjeutflyktssjö, träningssjö eller som startpunkt vid en flersjöarstur. Den finns en riktigt fin sådan mellan Sätravallen och Åtvidaberg, se beskrivningen över Åländern.

Kartor som täcker sjöarna är grön karta 8F Linköping SV samt blå karta 84 Linköping.

Kommunikationer

Stora Rängen har utmärkta kommunikationer med buss och tåg. Väljer man bil finns flera stora parkeringsplatser.

Bjärka-Säby, Bestorp och Brokind har alla utmärka kommunikationer med Linköping med både buss och tåg. Det finns även busslinje mellan Kisa och Linköping som man kan nå via en kort vandring från Brokind till Brokinds vägkors.

Rejäla parkeringsplatser för över 20 bilar finns vid både vid KFUM-gården vid Stora Långanäs samt vid nya slottet Bjärka-Säby. Om du parkerar vid Bjärka-Säby, gå ut i sjön genom vassen då bryggan är privat. Parkeringsplatser hittar man även vid badplatsen vid västra sidan av Labbenäsviken ("Kogabadet", 500 meter till sjön), inne i Bestorp, samt inne i Brokind. Man kan även parkera vid Vårdnäs Stiftsgård men var observant på svag is vid Stångåns tillflöde till sjön och en bra bit ut i sjön.

Till Sätravallen vid Sätrasjön finns utmärkta bussförbindelser med Linköping. Här finns det också en stor parkering.

Turer

Stora Rängen i sig räcker för en kortare dagstur; en noggrann grupp kommer upp i 33 km om man betar av alla vikar. Vanligare är dock att man via Lilla Rängen vandrar över till Järnlunden och fortsätter på sjösystemet söderut (se allmänna beskrivningen över sjöarna söder om Linköping).

Om man skall vandra från Stora Rängen till Lilla Rängen eller Järnlunden går man upp på en allmän stenbrygga vid Enebacken och vandrar mot Brokind. Om Lilla Rängen ligger kan man går ner på västra sidan längs ett staket och bakom en ladugård vid ett av de första husen som ligger vid Lilla Rängen. Lämplig avstigningsplats vid Lilla Rängen är badplatsen i Brokind. Annars är vandringen från Stora Rängen till Järnlunden utan åkning på Lilla Rängen lätt trots att det blir runt 3 kilometer.

Observera att det är tillträdesförbud till Vessers udde vid Stora Rängen hela året runt.

Sätrasjön har relativt säker is och är lämpligt för isovana åkare samt för åkträning.

Avstånd i sjöarna

Isläggning

Stora Rängen lägger sig i stadium 4. Vissa år lägger sig vikarna före fjärdarna. Tidigast är Labbenäsviken längst i norr samt området söder och öster om Skarnö.

Svaga områden är Stångåns tillflöde till sjön hela vägen ut till Sjöpärlan, Unösundet (använd norra stranden vid passage) samt Kinda kanals utlopp. De mest utstickande uddarna påkallar också uppmärksamhet.

I Lilla Rängen är det strömt och därför lömskt att åka. Hur strömt det är beror på hur mycket vatten de släpper på vid Brokinds sluss. Isläget kan därför snabbt försämras även om det är kallt. Södra stranden av den kilometerlånga sträckan längs Brokinds samhälle är dock relativt säker. Sundet mitt på Lilla Rängen är svagt.

Sätrasjön är en homogen och relativt säker sjö. Den lägger sig i stadium 3.

Stora Rängen

85/86: 11 december
86/87: ?
87/88: ?
88/89: 2 december
89/90: Före 3 december
90/91: Före 26 januari
91/92: Före 26 januari
92/93: 25 december
93/94: 15 december
94/95: 6 januari (helt, vikar tidigare)
95/96: ? (tidig snö gjorde att sjön aldrig blev åkbar)

Sevärdheter

Stora Rängen

Bjärka-Säby gods har varit en av Östergötlands största egendomar. Idag ägs det nya slottet ägs av Sionförsamligen (Pingstkyrkan) i Linköping medan resten är delat i fyra enheter i privat ägo. Det gamla slottet vid sjön är uppfört 1632 av Per Nilsson Natt och Dag. Här hålls en berömd julmarknad i slutet av november varje år av Östergötlands läns hushållningssällskap. Det nya slottet är uppfört 1795 och har en engelsk park ritad av Fredrik Magnus Piper (som också ritat Hagaparken i Stockholm). Omfattande ombyggnad av det nya slottet skedde 1898 då konsul Oscar Ekman var ägare. Han gjorde godset till en mönsteranläggning. Bo Jonsson Grips Bjärkaholm låg drygt 1 km norr om Bjärka-Säby där Stångån gör en kraftig krök. Bjärkaholm uppfördes 1370 men revs redan 1396. Kring Bjärka-Säby ligger det största och mest sammanhängande delen av eklandskapet.

Vessers udde är ett naturreservat instiftat 1974 men fredat redan 1923. Området är en del av det som tidigare var Bjärka-Säby storäng, söder om slotten. Man har undantagit denna del av ängen för att studera hur lövängar växer igen utan kulturell påverkan. Den tidiga fredningen har gjort udden till mycket värdefull. OBS! Landstigningsförbud hela året!

Strax norr om Stångåns inlopp i Stora Rängen finns något som kallas Bos källare. Eventuellt kan den ha samband med Bo Jonsson Grip och tjänat som bevakning av inloppet under tiden Bjärkaholm fanns. De små grunderna ligger på en udde som före sjösänkningen 1855 var en holme.

Vid Vårdnäs har det funnits en kyrka sedan medeltiden. Nuvarande kyrka är uppförd 1797. Kring kyrkan finns flera byggnader från 1700- och 1800-talen. Följer man vägen förbi kyrkan kommer man till den välskötta Stiftsgården. Här brukar Linköpings Långfärdsskridskoklubb hålla sina plurrningsövningar.

Lilla Rängen

Samhället Brokind har länge varit sommarby vid Kinda kanal. Stranden längs sjön, den s.k. Gräddhyllan, är kantad med rikemansvillor. På senare tid har Brokind blivit mycket populärt boställe för utflyttande linköpingsbor.

(Version 2.0)