Somvik och norr om Torpön (Sommen)


Detta område tillhör de tidigaste att lägga sig i hela Sommen. Här kan man göra hyfsat långa turer. Missa för allt i världen inte den enorma branten på östra delen av Svalön; en stor sevärdhet!

karta22.jpg (51675 bytes)

Kartor som täcker denna del av sjön är grön karta 7F Tranås NV samt blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Området kan endast nås med bil och tyvärr är parkeringsmöjligheterna inte så goda. Kommande norrifrån kan man antingen åka till norra färjeläget norr om Torpön eller till vägen mellan Boxholm och Malexander. I båda fallen är det dåligt med parkeringar och man får leta efter enstaka platser. Dessutom brukar de bästa platserna ofta vara upptagna av morgonpigga pimplare. Kommande söderifrån kan åka till Torpön och svänga av vägen mot Börshult och leta parkeringar här.

Turer

Turer här blir gärna av lite skärgårdskaraktär; isen bestämmer och det är lite av ett äventyr att ta sig fram. Området direkt norr om Torpön och viken norr om Oxelön lägger sig ungefär samtidigt medan området kring Oxelön är något senare. Isläget nordväst om Oxelön kommer att bestämma ifall man på skridskor kan ta sig mellan områdena. Från området direkt norr om Torpön letar man sig gärna österut så långt isen räcker. Här är isen varierande och tunna och tjocka områden om vartannat. Ibland kan man leta sig ner till Asbyfjärden. Om detta går kan det eventuellt vara möjligt att åka Torpön runt (se beskrivningen över Asbyfjärden och Torpasjön).

Isläggning

Hela detta område lägger sig tidigt i förhållande till andra delar av Sommen, i stadium 5. En iskant ligger ofta någonstans på vägen ut mot Haröarna eftersom dessa delar är betydligt senare att lägga sig. Iskanten brukar ligga mellan Torkelsön och Oxelön.

Det brukar var tunt i sundet där färjan går eftersom det är som smalast här. Om man försöker ta sig över brukar det vara bästa att åka i mitten av sundet. Kommer man över till området väster om färjan brukar inte isen räcka så länge här. Tranåssjön är så mycket senare än området norr om Torpön.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: Före 10 januari
93/94: ?
94/95: ?

Sevärdheter

Somvik är omnämnt redan 1368. Det var tidigare en befäst borg med vatten på tre sidor och vallgrav mot land. Den gamla huvudbyggnaden på gården revs 1899. Nuvarande ägare är Boxholms AB. Nära Somvik finns Sveriges nordligaste lokal för stor sandlilja. Den finns här i rikliga mängder. Närmast återfinns stor sandlilja på Öland.

Huvudbyggnaden vid Stjärnesands säteri har fått sin prägel från tiden kring 1810-1820. 1961 köptes säteriet av Sven Stolpe. Omgivningen består av lövträdsbevuxna, steniga hagmarker och öppna åkrar.

Kring Bjälnäs finns ett vackert odlingslandskap med rösade åkrar, ängs- och hagmarker.

På östra sidan Kungsön finns en grottliknande bildning kallad Kungsspiseln. Det är en 5 meter hög och 4 meter bred fyrkantig nisch in liten bit in i berget. Den är gömd av en gles trädridå. Skogen på ön är urskogsliknande tallskog. Ön är uppbyggd av ögongranit.

Branten på Svalön är utan tvekan Sommens mest imponerade. Den finns på öns östsida och är en i det närmaste 40 meter hög grå lodrät urbergsbrant målad med gula lavaområden. Den består av massor med profiler och småtak. Att stå på skridskor nedanför branten och blicka uppåt gör att man känner sig som inne i en mäktig katedral.

På udden vid Sjöarp på Torpön finns ett ovanligt stort lövskogsområde kallat Svensbo lövskog. Ek dominerar men ask, alm, lind och lönn förekommer också. Området närmast Sommen är blockrikt. Centralt på Torpön, kring Lövåsa och Boda utbreder sig en kulturbygd med hagmarker, lövängar och åkrar. På en udde nära färjeläget på Torpön finns Carl Johans ankare uppställt. Carl Johan var en ångbåt (se allmänna beskrivningen över Sommen). (Version 2.0)