Norra Östergötland


Norra Östergötland är en sjörik del av länet där landskapet ställvis är likt sjögyttret i Sörmland. Bl a är Finspångs kommun en av de sjörikaste i landet med 378 namngivna sjöar! Här finns det massor att njuta av med skridskor på fötterna. Östergötlands bergslag genomsyrar hela denna del av länet, ända från Kolmården till Vättern. Så gott som varje större samhälle i skogarna är gamla brukssamhällen. I gränslandet mot Sörmland finns även de djupa kolmårdsskogarna.

Mer om Norra Östergötland

Bergslag innebar att bergshanteringen var statligt reglerad. Ägarna fick skattelättnader mot att de producerade järn till salu. Centra i Östergötlands bergslag var Finspång i öster och Godegård i väster. Järnbruk har funnits i Finspång sedan 1560-talet. 1580 började man tillverka kanoner. 1627 exporterades 827 kanoner från Finspång.

Samma år flyttade en Lois de Geer till Sverige från Holland efter att under många år varit borgensman till arrenderingar av Finspång. 1641 köpte han Finspongs styckebruk vilket blev kvar in hans släkt i 200 år. Han såg till att Finspång blev centrum för kanongjutningen i Sverige. de Geer ägde bruk på många platser i mälarlandskapen och norra Östergötland. Han köpte mark, anlade hyttor och masugnar samt ett mässingsbruk i Norrköping. Kort och gott så anlade han ett bruksimperium. 1651 fick han adelsbrev från regeringen för att han infört den rätta konsten att tillverka kanoner och vapen samt att smida fint stångjärn. Lois de Geer är en av de mest betydelsefulla östgötarna genom alla tider.

I slutet av 1700-talet var Aurora Taube slottsfru i Finspång. Hon är legend i Finspång och var för sin samtid en tjusande uppenbarelse, vacker och charmfull och därtill gästfri. Slottet gästas av Sergel, Johan Gabriel Oxelstierna, Gustav III och Gustav IV Adolf. Alla präntar namn i slottets gästbok och sjunger slottfruns lov.

1905 övertogs kanontillverkningen i Finspång av Bofors-Gullspång och flyttades till Bofors. 1913 såldes verkstäderna till Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (nu ABB STAL AB). Samtidigt såldes järnbruket till Finspongs metallverk (nu Gränges).

Kolmården är en djup storskog som i alla tider utgjort gränsen mellan Östergötland och Sörmland. Namnet förekommer i litteraturen sedan 1300-talet och är en sammansättning av "kol" = mörk eller eldhärjad, och "marder" = stenig skogsmark. Närmast någon av de större sjöarna är det väster om Övre Glottern man möter den djupaste kolmårdsskogen.

(Version 2.0)