Småsjöarna norr om Ljungsbro


I skogarna norr om Ljungsbro finns småsjöar som är traditionella premiärsjöar för långfärdsskridskoåkarna från Linköping.

Det ligger ett skimmer av senhöst över sjöarna. Efter en klar och kall natt stiger en morgontrött sol över grantopparna. Björkarna är täckta med rimfrost och luften är klar och frisk. Skridskoåkare står likt tjurar som just skall släppas ut på vårbete längs stranden och pikar oroligt. Få isar har så stor mängd pikslag per kvadratmeter som Fyrsjöns. Isen provas dock alltid med mänsklig tyngd. Antingen vänder man hem med ena benet blött eller så tar man sina första skridskotag för säsongen på en konstant knakande is.

Om snön håller sig borta kan isen växa till och sjöarna är ibland de enda i trakten av Linköping som kan bjuda på säker åkning. Fyrsjön är dock en typisk premiärsjö och man åker inte hit flera veckor i rad för att åka varv på varv och morsa på varandra.

Kartor som täcker sjöarna är grön karta 8F Linköping NO samt blå karta 84 Linköping.

Kommunikationer

Sjöarna kan endast nås med bil. Det finns två likvärdiga vägar från Linköping till området. Antingen åker man motorvägen mot Motala tar av och åker in till centrala Ljungsbro. Därifrån följer man vägen mot Hällestad. Alternativt åker man vägen till Berg, åker igenom Berg och tar till vänster direkt efter Kungsbro. Vid Olstorp följer samma väg mot Hällestad.

Bästa parkeringsmöjligheterna finns vid Fyrsjön där man parkerar sydost om korsningen vid avtagsvägen mot Häggetorp. Man går sedan 300 m mot Häggetorp och går in i skogen till vänster där en gammal järnvägsvall korsar vägen. Avståndet mellan parkeringsplatsen och sjön är ca 500 meter. En eller två bilar kan parkera på en minimal parkeringsficka på vänster sida om vägen strax efter den gamla järnvägsvallen. 200 meter till sjön. Avstånd från Linköping 25 km eller 25 min.

Vid Axsjön finns en parkeringsficka med plats för två bilar vid sjöns nordvästra ände. 30 meter till sjön.

Vid Ölången finns en liten parkeringsficka för en eller två bilar vid sjöns norra ände. Ett hundratal meter vidare på vägen mot Borensberg finns en större parkeringsplats men här är det längre till sjön.

Vid Sibborpesjön finns bra parkeringsfickor för minst fem bilar vid badplatsen på norra delen av sjön.


Säsongspremiär! Långfärdsskridskoentusiasten tar en morgontur innan jobbet. På tunn nyis som precis håller tas de första skridskoskären för säsongen på östgötavatten. Isen spricker och klagar, men den håller! Fyrsjön (norr om Ljungsbro) är traditionell preimärsjö för långfärdsskridskoåkarna från Linköpingstrakten. AN

Isläggning

Fyrsjön, Axsjön och Ölången lägger sig i stadium 1 och Sibborpesjön i stadium 2. Tidigaste noteringen från de senaste tio åren är från 1992 då Fyrsjön var åkbar redan den 31 oktober. En tumregel är att Fyrsjön brukar ha 2 cm tjockare is än Göta kanal vid Ljungsbro.

Vilken sjö som lägger sig tidigast varierar men Fyrsjön brukar vara först. Axsjön ligger högre över havet men då den är sällan besökt är det osäkert ifall den är tidigare. Troligen lägger sig Fyrsjön och Axsjön nästan alltid samtidigt.

Det har hänt att Ölången legat tidigare än Fyrsjön. Sibborpesjön ligger sig dock sist av dessa sjöar, men eftersom den är större bjuder den på mer njutbar åkning ifall den ligger. Det händer att alla sjöar lägger sig och blir åkbara samtidigt. En vanlig biltur är att beta av Fyrsjön, Ölången och Sibborpesjön i tur och ordning.

Sjöarna Hultsjön, Gryttorpsgölen och Grytsjön är alla senare än Fyrsjön. Om du åker förbi Grytsjön och den är helt öppen, skall du inte oroas. Den är så gott som alltid öppen eller har lite is i södra vikarna då det går att premiäråka på Fyrsjön.

Fyrsjön lägger sig oftast i sin helhet med en gång. Ibland är den dock starkare längs en rand utmed mossen i söder, i viken åt nordväst och i viken åt öster. I viken åt öster kan finnas svaga partier p.g.a. sumpgas från sjöns botten. De små runda hålen är lätta att upptäcka, men det har hänt plurrningar i dem. Det kan också vara svagt i sundet mellan den östra ön och land.

Ölången är oftast starkare norr om ön. Sibborpesjön har relativt homogen isläggning. Sundet mitt på sjön är dock ofta svagt.

Fyrsjön

85/86: 14 november
86/87: 20 december
87/88: 10 november
88/89: 3 november
89/90: 23 november
90/91: ?
91/92: 21 november
92/93: 31 oktober
93/94: ?
94/95: 13 november
95/96: 7 november helt, delvis 5 november

Sevärdheter

Öster om Fyrsjön ligger Rådslaleden som bjuder på 5 km vandring genom 1700-talets järnhantering. Stigen leder förbi resterna av Rådsla gruva, hammare och hytta. Även en kolmila i miniatyr demonstreras. Leden, som är trevligt alternativ ifall isarna inte höll (varför vända hem när man har fika med sig?), har på ett föredömligt sätt ställts i ordning av Vreta Klosters hembygdsförening.

(Version 2.0)