Mellersta Vättern


Den mellersta delen av Vättern domineras av relativt raka och enformiga stränder. Det som fångar nästan allt intresse är den spännande och dramatiska ombergsstranden.

Alternativ till Omberg kan vara att söka sig söder om Hästholmen där en intressant förkastningsbrant börjar. Detta är dock den strandremsa av östgötasidan vars is lägger sig sist varför vissa isproblem kan uppenbara sig. Den som skrinnar längs västgötasidan kan glädja sig åt flera herrgårdar alldeles vid stranden.

Lämplig karta för denna del av sjön är blå karta 83 Skövde eller sjökort 121.

Kommunikationer

Lämpliga startpunkter vid Omberg då man har bil är Borghamn, Stocklycke hamn (trappa ner till stranden) eller Ellen Keys Strand. Vid Hästholmens hamn finns gott om parkeringsplatser.

Det finns busslinje mellan Vadstena och Ödeshög med lämpliga hållplatser vid Alvastra klosterruin och Borghamn. Man kan även gå över Omberg för att ansluta till denna linje. Från Alvastra klosterruin finns även busslinje till Mjölby.

Det finns även buss mellan Jönköping och Ödeshög längs östra vätternstranden men bussarna stannar inte mellan Gränna och Ödeshög.

Restauranger och övernattningsställen

Stocklycke vandrarhem (STF), Omberg 0144 - 330 44. Har öppet för grupper efter överenskommelse.

Värdshuset Vätterhästen, Hästholmen 0144 - 331 41.

Turer


Drottning Ommas isiga underkjolar. När isen lägger sig utanför Omberg skall man passa på att åka skridskor här så fort som möjligt för att uppleva de isbeklädda branterna. Efter ett mildväder ramlar isen ner från berget eller smälter ner. MS

Ombergsstranden En skridskotur längs Sjöbergen (som Ombergs västsida kallas) saknar motstycke i svenska vatten. Sevärdheterna är många och branterna är andäktigt stora. Om man har möjlighet måste man passa på att göra en tur precis då denna del blivit åkbar eftersom det då kan fanns makalösa isformationer på klipporna som bildats efter vågornas skvalp. De kan bli 10 meter höga och ibland ännu mer.

Sjöbergen fram och tillbaka med bilen i ena änden är ett synnerligen trevligt alternativ (22 km t o r). Om man bara vill åka ena riktningen kan man börja vid Ellen Keys Strand (överkomlig promenad från busshållplatsen vid Alvastra klosterruin) och fortsätta till Motala (knappt 4 mil) eller så långt som Södra Kärra (drygt 6 mil). Fin bottensikt nära Ellen Keys strand vid glanskis.

Söderut från Omberg är också ett angenämt alternativ. Det finns höga branter längs stranden. Denna del är den minst åkta varför en tur här kan bli exotisk. Hästholmen är naturlig startpunkt i norr och kan också bli slutpunkt. Hästholmen - Gränna enkel väg är också ett lockande alternativ (3 mil).

Västgötasidan kan erbjuda fina turer. Det finns flera herrgårdar alldeles vid vattnet. Karlsborg - Hjo (3 mil) samt Hjo - Jönköping (mellan 6 och 7 mil) i någon riktning kan bli fina medvindsturer. För tur mellan Jönköping och Hjo, se beskrivningen över Södra Vättern.

Hästholmen - Hjo. Under mycket goda isförhållanden och vindstilla väder kan det vara ett stort äventyr att korsa Vättern. Det är inte så mycket att se på vägen utan man gör det mest för att ha gjort det. I Hjo kan man t ex köpa Grönköpings Veckoblad som minne från turen. 4 mil t o r blir det.

Observera att det finns ett skjutfält vid Hästholmen. Det har hänt att skridskoåkare fått mittbenan korrigerad här! Ring telefonsvarare med tel. 020 - 76 40 00 för skjutinformation innan du ger dig ut!

Avstånd i sjön

Isläggning

Området lägger sig i stadium 9 och är senare än norra och södra delen av Vättern. Omberg brukar ha blandad iskompott i långa band utefter stranden med vrakispartier, vråkar och råkar blandad med finfin is. Söder om Omberg finns den strandremsa som lägger sig sist längs hela östra Vättern. Både längs Omberg och längs förkastningsbranten söder om Omberg bildas gärna stora råkar och det kan vara mer eller mindre struligt att försöka ta sig fram. Isen går upp först i denna del av Vättern.

Observera att det är tunn eller ingen is alls inne i grottorna. Ta det försiktigt i närheten av dem.

84/85: Före 9 februari
85/86: ?
86/87: C:a 24 januari
87/88: Lade sig inte
88/89: Lade sig inte
89/90: Lade sig inte
90/91: Lade sig inte
91/92: Lade sig inte
92/93: Lade sig inte
93/94: Delvis ca. 16 februari
94/95: Lade sig inte
95/96: ca. 7 februari

Sevärdheter

Östgötasidan

Skäljen finns ett gravfält med 55 stensättningar från järnåldern. Det finns också rester från en äldre hamnanläggning.

Fyrstensberget (Ullnäs) är en världsunik lokal för fossiler tillhörande fossilgruppen Cystoideer. Stora förekomster av dessa ovanliga fossiler finns bara på två andra platser i världen. Östgötaslättens kalksten kan observeras i den upp till 10 m höga strandklinten.

Häckenäs är en ensamliggande f.d. frälsegård. Manbyggnaden troligen uppfört på 1800-talets första hälft.

Borghamn vid Ombergs norra ände är ett gammalt fiskarsamhälle. Här finns också ett 900 år gammalt kalkstensbrott. Sten härifrån har hamnat i Alvastra, Vadstena kloster och slott, slotten på Visingsö, Göta kanal samt Nationalmuseum i Stockholm. Kalksten bryts fortfarande i närheten av Borghamn. I byggnader som tidigare hörde till kalkbrottet finns idag en lanthushållsskola. Kring samhället finns en vacker och varierande natur.

Drottning Ommas borg ligger en bit upp på Omberg alldeles söder om Borghamn. Det är en fornborg från folkvandringstiden, 400 år e Kr. Här inspirerades Heidenstam till sagan om drottning Omma. Vid Anudden finns en serie med tre volymsmässigt stora grottor som kallas Södra Anuddsgrottorna.

Västra väggar är imponerade branter och uppifrån toppen har man magnifik utsikt över Omberg och Vättern.

Längst inne i viken, nordost om Älvarums udde, finns en gran-urskog med en bäck som heter Kopissan, p.g.a. utloppets utseende. På vintern består den av en tjock ispelare.

Söder om Älvarums udde börjar de riktigt imponerande branterna torna upp sig. Här finns en spricka benämnd Oxbåset eftersom tjuvaktiga västgötar lär ha släpat ner stulna betesdjur här. De slaktades i sprickan och fraktades med segelbåt över sjön.

Ett varggrin? Nej, Rödgavels grotta vid Omberg med istappar. En skridskotur längs Omberg saknar motstycke i svenska vatten. KV

Stocklycke hamn har bilparkering med en trappa ner till stranden. Här finns en gammal slåtteräng samt väg till Stocklycke vandrarhem och Naturum. Det är ofta mycket folk på isen här, både fiskare och vanligt folk som promenerar; alla vet när isen ligger utanför Omberg!

Söder om Stocklycke hamn är det en lång sträcka med upp till 50 m höga branter. Här finns flera grottor, den mest berömda är Rödgavels grotta, 17 meter lång. Den är 5 meter hög samt 9 meter bred vid öppningen. Grottan var i början på 1900-talet ett mycket populärt turistmål. Man rodde med båtar från Ellen Keys Strand. Sägnen berättar att i grottan har jätten Påvel bott. Om man kommer alldeles efter isläggningen kan det finnas enorma istappar från taket inne i grottan. Senare brukar dessa ramla ner. Det sägs att istapparna är den otröstliga drottning Ommas frusna tårar.

Ellen Keys Strand ligger utmanande vid Vätterns strand. Här bodde den radikala författarinnan Ellen Key under åren 1910-1926. Hon inspirerades till namnet av en rad i Runebergs "Vårt land": "Där livets hav oss gett en strand". I hennes testamente stod att Strand skulle bli semesterhem för arbeterskor. Idag är det museum och gästrum för kvinnliga forskare.

Norr om Ålebäckens utlopp ligger grunden efter Sverkerkapellet. Den har byggts på den plats där kungen Sverker d.ä. troligen dräptes av sin kammarsven när han juldagsmorgonen 1156 for till ottan i Västra Tollstad. Sverkerkapellet förföll under mitten av 1200-talet.

Hästholmen hade besök av människor redan under bronsåldern. Det finns hällristningar i en liten avslipad häll i en åker några hundra meter söder om samhället. Under medeltiden fanns ett kapell i samhället och en befästningsanläggning vid nuvarande fyren. Ortens betydelse avtog under 1300-talet. Samhället växte sedan upp igen kring mötet mellan järnväg och hamn. Järnvägen gick från Mjölby och anlades 1888. Den är numer upplockad. Från Hästholmen fanns det dagliga ångbåtsturer till Hjo på västgötasidan från slutet av 1800-talet fram till 1959. Ångaren Per Brahe sjönk utanför Hästholmen en novembernatt 1918 och 25 människor dog. Båten bärgades fyra år senare under stor uppståndelse. Det är vanligt med vinterfiske utanför Hästholmen och har man tur kan man få uppleva arbetet med nätläggning eller uppdragning. Man fiskar röding och lax bl a.

Söder om Hästholmen har en hög strand bildats av en förkastning. Vid Hästholmen är branten inte synlig men vattendjup på 90 meter visar att förkastningen är mäktig även här. Vid gränsen mellan Östergötlands och Jönköpings län är förkastningen upp till 100 meter över Vättern. Längs förkastningen finns ett flertal grottor, bl.a. den 10 meter långa "Vad Otto inte såg" (Stavagrottan) med för Östergötland unika droppstensformationer. Den mest iögonfallande grottan är annars Ottos grotta med sin 5 meter höga öppning. Grottan är bara 4 meter lång. Båda dessa grottor ligger söder om Stava. Vid Lussebo finns en mycket rik lundvegetation och här har man vid stranden funnit snäckan Ena Montana. Detta är den enda kända förekomsten norr om Alperna. Vid Kråkeryd finns ett naturreservat med björk- och ekhagsmarker. Vacker utsikt över Vättern.

Västgötasidan

Hökensås är en 100 km lång urbergshorst som löper i nordsydlig riktning med ändpunkter i höjd med städerna Jönköping och Karlsborg. Högsta punkten är 345 m ö h. Åsen har kallats för ett Norrland i miniatyr med låg tallskog och lavar. Det är ett populärt strövområde med många vandringsleder.

Guldkroken kallas den bördiga bygden mellan Hökensås och Vättern. Här ligger gamla herresäten på rad. Störst är Almnäs där Cajsa Warg var husmamsell en tid. Almnäs är känt sedan medeltiden. Den ståtliga huvudbyggnaden av sten i tre våningar uppfördes på 1750-talet.

Norra Fågelås kyrka är från medeltiden och bygdens äldsta.

Hjo är en stad som uppkom under medeltiden i samband med Vreta klosters framväxt. Staden var en viktig överskeppningshamn mellan Öster- och Västergötland. I slutet av 1800-talet var staden en blomstrande kurort med Hjo vattenkuranstalt. Idag verkar flera viktiga industrier i staden. Söder om ån finns en mycket välbevarad trästad där det medeltida gatumönstret framträder än idag. Strandremsan vid Vättern är mycket bördig och har betydande fruktodlingar. Grönköping lär ligga någonstans mellan Hjo och Skövde. I Hjo firar man Grönköpingsdagar och vårdar på alla sätt Grönköpings traditioner.

Breviks kyrka har som enda inlandskyrka i Sverige en gråtplats över församlingsbor som omkommit till sjöss. Breviks socken inhyste många sjömän och under 1800-talet tre små varv.

Mer om Omberg

Omberg utgör ett dominerande inslag i västra Östergötland. Omberg är mycket naturskönt och är populärt utflyktsmål om somrarna. Hjässan, den högsta punkten, reser sig 160 meter över den platta omgivningen. Från toppen, 264 m.ö.h., kan man skåda över fyra landskap och 50 kyrkor vid god sikt! Det är en av Östergötlands förnämsta utsiktspunkter. Här finns också en imponerande fornborg från 500-talet e Kr, Hjässaborgen.

Namnet Omberg är känt sedan 1200-talet och kommer av det fornnordiska "ama", vilket betyder dimma (jmf "ånga"). Omberg är landets bästa exempel på en s.k. horst. Detta innebär att den begränsas på alla sidor av normala förkastningar. Berget består mestadels av granit, men Visingsögruppen snuddar berget längs Vättern, bl.a. vid Mullskräerna. Omberg har varit kunglig djurpark från medeltiden fram till 1805 och vårdas nu av Domänverket. Här finns örtrik granskog, Sveriges nordligast belägna bokskog, idegran (observerad av Linné 1741, en relikt från värmetiden) och imponerande ekar. Skogen är rik på älg, rådjur och hare. Även mården har en fast stam på berget.

(Version 2.0)