Lövstadsjön


Lövstadsjön vore helt ointressant som skridskosjö om det inte vore för dess benägenhet att lägga sig mycket tidigt på säsongen, ofta redan i november. Kartor som täcker sjön är grön karta 8G Norrköping NV samt blå karta 84 Linköping

.

Kommunikationer

Bussen mellan Kimstad och Norrköping passerar sjön men det är smidigast att ta bilen till sjön. Man kan parkera vid Lövstad slott.

Isläggning

Sjön lägger sig i stadium 2.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: 8 november

Sevärdheter

Lövstad slott är en av Östergötlands största turistattraktioner. Slottet har anor från 1400-talet, men den nuvarande anläggningen påbörjades 1637 av Axel Lillie. Huvudbyggnaden består av tre våningar och på var sin sida står två långsträckta tvåvåningsflyglar. Slottet har en engelsk park uppfört kring sekelskiftet 1800 av Sophie Piper. Slottet är byggnadsminne sedan 1983 och tillhör Östergötlands länsmuseum. Under sommaren sker guidning och då visas det Piper-Fersenska hemmets rika inredning som exempel på högre ståndshem från 1800-talet. I området kring slottet finns sammanlagt kring 270 fornlämningar, bl a en fornborg.

Öster om slottet ligger Lövstad f d krog som är en envåningsbyggnad i sten. Den är troligen från 1700-talets mitt, men kan vara äldre. Den gamla riksvägen gick förbi krogen.

(Version 2.0)