Göta kanal Borensberg - Berg


Detta industrihistoriska byggnadsverk från 1825 bjuder på en enastående skridskoupplevelse. Här kan man tidigt på säsongen njuta av friheten att vara på skridskor igen. Denna del är den på östgötasidan som är mest lämpad för skridskoåkning. Mellan Ljungsbro och Norrbysjön finns det relativt få slussar och broar.

Observera att vissa år görs underhåll på delar av denna sträcka och då töms kanalen på vatten. Långfärdsskridskoföreningarna i länet brukar ha koll på läget och ser vissa år till att underhåll sker först efter att isen legat ett tag.

Kartor som täcker denna del av Göta kanal är gröna kartor 8F Linköping NO och NV, blå karta 84 Linköping samt båtsportkortet över Göta kanal.

Kommunikationer

Nästan hela denna kanalsträcka är servad med busslinjen mellan Linköping och Motala. Linköping har också goda bussförbindelser med Ljungsbro och Berg.

Vid Folkets Park inne i Ljungsbro finns en bra parkeringsplats. Från den stora infarten söderifrån till Ljungsbro, tag till vänster på Cloettavägen vid första rödljuset. Följ vägen fram till kanalen utan att korsa den och parkera till vänster på den stora parkeringen. Alternativt kör man Cloettavägen från centrala Ljungsbro (söderut vid den stora fyrvägskorsningen). Korsa kanalen och tag höger. Lämpligheten av denna parkering förstärks av att det många år görs underhåll på slussarna vid Berg. I så fall töms kanalen på vatten från Heda slussar och österut.

Man kan även parkera vid den stora röda ladan som ligger strax öster om avtagsvägen till Ljungs kyrka längs riksväg 36 mellan Linköping och Motala. Kanalen går alldeles vid ladan. Detta är även en bra plats att kolla istjockleken om man har vägarna förbi.

I Borensberg kan man exempelvis parkera vid campingplatsen. Här befinner man sig nära kanalmynningen vid Boren och missar på så sätt ingen del av kanalen.

Restauranger och övernattningsställen

Göta Hotell, Borensberg, tel. 0141 - 400 60.

Gästgivargården, Borensberg (restaurang), tel. 0141 - 401 40.

Turer

Ljungsbro - Norrbysjön Den vanligaste turen på denna del av Göta kanal får man genom att koncentrera sig på den del som har minst broar och slussar och åka fram och tillbaka. Lämplig startpunkt är den stora parkeringen vid Folkets Park i Ljungsbro. Man åker sedan västerut till rastplatsen vid Norrbysjön. Samma sträcka tillbaka. 2 mil.

Borensberg - Berg Med de goda förbindelser som finns med kommunala färdmedel är det lockande att göra en tur på hela denna del av Göta kanal, d v s mellan ändpunkterna Borensberg och Berg. Då underhåll görs på slussarna i Berg är kanalen tömd mellan Heda slussar och Berg och man får använda Ljungsbro som ändpunkt istället för Berg. Det är 2 mil mellan Boren och Bergs slussar.

Isläggning

Kanalen lägger sig i stadium 2. Delen väster om Sörby kan lägga sig något senare och under premiärturer från Ljungsbro och västerut på den första isen händer det inte allt för sällan att man måste vända vid den gula herrgårdsliknande byggnaden vid Sörby.

Under broarna är det ofta svagt och på den första isen kan man inte passera under dem. Isen under broarna växer dock långsamt till och senare kan den hålla. Att isen är svagare under broarna beror på att broarna förhindrar utstrålningen av värme från vattnet och isen växer inte till lika mycket som annars. Broarna vid Göta kanal har dessutom tjock olja på undersidan som kan smutsa ner kläder och ryggsäck. Det finns således flera anledningar till att gå runt dem.

Vid Västra Skarpåsen, där kraftledningen korsar kanalen, finns ett litet frånflöde som kan göra isen svag här.

Då isen är tunn kan området närmast den stora röda ladan vara svagt. Håll dig på norra sidan.

Det finns ett tillflöde från söder nära Borensberg, strax öster om lusthuset vid Västanå herrgård. Här är det ofta öppet och skulle isen ligga så är den svag. I skymning är det lätt att göra bort sig här!

Senare under säsongen kan det blåsa ner mycket jord från de omgivande åkrarna, vilket skridskorna inte tycker om. Så njut av isen medan den är ny på kanalen! Inne i Ljungsbro samhälle ligger det ofta sten på isen från folk som "provat" istjockleken. Ta det lugnt genom samhället.

Det händer att kanalbolaget börjar tömma kanalen på vatten efter att isen har lagt sig. Det sker genom att man tappar av vattnet till de lägre liggande omgivande åkrarna via flera avtappningställen längs kanalen. Märker du att tappning sker är det bäst att åka tillbaka till bilarna med en gång. Isen går inte att lita på ifall vattnet under försvinner!

85/86: ?
86/87: ?
87/88: Början av december
88/89: ?
89/90: 25 november
90/91: 28 november
91/92: Före 31 december
92/93: 22 december
93/94: ?
94/95: ?
95/96: Kanalen tappad på vatten.

Sevärdheter

Borensberg hette före 1800-talet Husbyfjöl (fjöl = bräda, språng) och var knutpunkt på vägen mellan Örebro och Skänninge. I samhället finns flera kulturhistoriskt intressant byggnader, bl a Gästgivaregården (från tiden före kanalen), flera spannmålsmagasin samt slussvaktar- och slussinspektorbostaden. Längs kanalen ligger det klassiska falurödsmålade Göta hotell, byggd 1908. I Borensberg ligger även Stefansskolan där man utbildar urmakare. På senare tid har skolan börja tillverka mekaniska ur för försäljning.

Det klassiska Göta Hotell alldeles vid kanalen i Borensberg.

Strax öster om Borensberg ligger "Styrmans fasa", en skarp sväng på kanalen. Här finns en vackert åttkantigt lusthus med snickarglädje. Det tillhör Västanå herrgård och uppfördes 1872. En kilometer österut ligger Borensbergs f d glasbruk som tillverkade buteljglas.

Vid Näs och Kungs-Norrby finns en äldre typ av rullbroar som är av teknikhistoriskt intresse. De tillverkades i Motala Verkstad 1880.

Kungs-Norrby gård ligger norr om Motala ström. Det uppfördes 1775 men har byggts om två gånger under 1900-talet. Den ursprungliga kungsgården erövrades tillfälligt av danskarna 1567 under ledning av Rantzau.

Sträckan mellan Borensberg och Heda slussar brukar kallas för "Långkanalen", 20 km utan slussar. En hel del broar finns det dock, så det blir en hel del av- och påtagningar av skridskorna trots allt. På två ställen finns vägtunnlar under Göta kanal (inne i Ljungsbro och strax väster om Kungs-Norrby, den senare byggd 1994). Ett vanligt diskussionsämne är om Göta kanal på dessa ställen bildar en akvedukt eller om det är vägtunnlar under kanalen.

Vid Brunneby finns kyrka och gård med musteri. Kyrkan är från medeltiden. Den blev ödekyrka 1826 då församlingen uppgick i Klockrike. Kyrkan användes då som sädesmagasin. Kyrkan, som ägs av vitterhetsakademin, återinvigdes 1977 efter restaurering. I kyrkan finns kalkmålningar från 1400-talet. Gården uppfördes under 1700-talet. På gården bor Bettina Kjellin som är en musikpersonlighet. Man har försäljning av sylt och saft från det egna musteriet. Man brukar ha grisar lösa vid gården. Ibland springer de ner till kanalen.

Öster om Brunneby framträder tydligt det faktum att Göta kanal byggs med den s k torrgrävningmetoden; man använde inte naturliga vattendrag för kanalen. Man åker här nästan ovanför omgivningen, åtminstone en bra bit ovanför Norrbysjön.

Vid Ruda finns en rullbro som tillhör den äldsta typen i Göta kanal. Den är byggd i gjutjärn i Motala Verkstad 1850. Ruda gård är från 1793, men är ombyggd några gånger.

Ljungsbro har växt upp kring chokladfabriken Cloetta som flyttades hit från Malmö 1902.

(Version 2.0)