Kaggebofjärden och Kvädöfjärden


Halvvägs mellan Valdemarsvik och Västervik ligger en bortglömd del av Götalands ostkust. Innerskärgården utanför Kaggebo är ett vackert område. Övergången från inneskärgård till öppet hav är abrupt, men man kan hitta fina åkområden i linjen mellan dessa. Kusten är flikig med på sina ställen höga och klippiga stränder. Bakom stränderna gömmer sig en urskogsliknande barrskogar. Området är mycket rikt på naturreservat.

Kartor som täcker största delen av området är grön karta 7H Loftahammar NV (innersta delen av Bredvassaviken finns på 7G Västervik NO). Ytterskärgården fortsätter söderut på 7H Loftahammar SV. Man kan även använda sjökorten 622 och 623.

Kommunikationer

För innerskärgårdsturer är "Affärsbryggan" vid Skeppsgården är en bra startpunkt med parkering. Se upp för Vindåns utlopp alldeles söder om bryggan. Man kan även starta vid Kaggebo fritidsområde där det finns parkering vid vägens ände vid vattnet.

För turer i ytterskärgården kan man starta vid Ekudden eller Flatvarp där det finns fiskehamnar.

Turer

Från Kaggebofjärden, norr om farleden. Från Skeppsgården åker man söderut. Det är inte säkert att isen ligger mellan Stora och Lilla Kalvö men man kan då gå över näset till Häxvassen. På detta sätt kan man fortsätta så långt ut som isen tillåter över Trollholmsfjärden, innanför Torrö, till Sörödjup och kanske Licknevarpsfjärden. Sedan åker man samma väg tillbaka eller provar att åka in i Kråkviken för att därifrån gå till Edsviken.

Till Väderskär. Från Skeppsgården kan man, om isen tillåter, leta sig ut utåt genom att gå över Lilla Askö. Om farleden är bruten får man hålla sig söder om denna för att komma till Lilla Askö. Det finns gott om öar öster om Lilla Askö och det finns många små krokar man kan göra. Väderskär är det naturliga målet, men kan vara svårt att nå p.g.a. mer utsatt läge och därför sämre isförhållanden.

Ytterskärgården kan bjuda på fina turer i detta område. Det är som vanligt isen som bestämmer var turen går.

Fågelskyddsområden som börjar gälla 1 februari:

Isläggning

Kaggebofjärden fram till Mörkholmen, Häxvassen och Trollholmsfjärden lägger sig i stadium 6. Farleden från havet och in mellan Stora och Lilla Kalvö är senare än övriga delar och kan begränsa turerna under tidigare stadier i isläggningen. Kvädöfjärden lägger sig i stadium 9.

Farleden in till Skeppsgården är bruten ibland. De yttre delarna av detta område är mycket utsatta för vind och blåser lätt upp.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Vid Östra Ed finns en kyrka från 1700-talet som restaurerades efter en brand 1960. Åsviks gård har karaktären av en herrgård och är uppförd 1833. Vid färjeläget finns det f d roddhuset kvar. Ett störande inslag i miljön är en modern svinhusanläggning. Vindån är lekomåde för havsöring.

Källskär fick sin första bofasta befolkning 1742 och två äldre ryggåsstugor kan härstamma från denna tid. I övrigt består fiskeläget av enhetliga rödmålade bostadshus, främst från 1800-talet.

I området kring Kvädö finns tre naturreservat. I Licknevarpsfjärden finns många grunda och vassrika fjärdar som gett ett rikt fågelliv. På Kvädöhalvön och på de östra delarna av Åsvikenslandet finns höga, klippiga stränder med till stora delar orörd barrskog. Öarna mellan Sörödjup och Kvädöfjärden är fågelrika.

Väderskär är en flack och utpräglad ytterskärgårdsö. Kapellet på ön är troligen uppfört 1663. Det har flyttats hit från Fogelvik. Det finns välbevarade tak- och väggmålningar som är från 1700-talet eller tidigare. Byn är oskiftad och de flesta är uppförda på första hälften av 1800-talet. Några hus är från 1700-talet.

(Version 2.0)