Järnlunden


Järnlunden är en vacker och trevlig skridskosjö i gränslandet mellan östgötaslätten och de kuperade småländska storskogarna. Sjön består av en central del med större och mindre öar samt två vikar åt norr och en åt väster. Sydvästra delen av sjön skärs av riksväg 34.

Sjön ligger mitt på en kartskarv och täcks av gröna kartor 8F Linköping SV och 7F Tranås NO samt blåa kartor 74 Kisa och 84 Linköping.

Kommunikationer

Sjön kan nås med buss. Lämpliga hållplatser finns på Hackelboö samt vid Älgbosäter vid norra spetsen. Brokinds vägkors är mindre bra då man får gå en bra bit ifall viken upp mot Brokind är svag, vilket den ofta är. Tåg går till Brokind och Rimforsa men i bägge fallen är det en bra bit att gå till sjön.

Bästa parkeringsplatsen finns vid Viggeby badplats där mer än 20 bilar får plats. Det är skyltat från väg 34. Parkering finns även vid Hackelboö (kort vandring till sjön), Hålevasse (ett fåtal bilar), Hallstad ängar samt Hultsbadet norr om Törneviken (andra vägen till höger vid fotbollsplan).

Turer

Vill man uppleva alla hörn bjuder Järnlunden på en fin dagstur, 33 km hela vägen runt. Vanligare är att den ingår i en tur med Stora Rängen eller Norra Åsunden som nästa mål. Missa dock inte Törneviken som ofta ligger med mycket fin is. En utmärkt rastplats finns längst ut på udden vid Viggeby.

Då man skall vandra mot Lilla eller Stora Rängen vill man gärna åka upp i Brokindsviken. Här det dock strömt, varför man måste ta sig fram med försiktighet. Strömmen går visserligen närmare östra stranden, men man smyger oftast ändå alldeles vid stranden längs östra sidan eftersom vandringen till Lilla eller Stora Rängen då blir kortare. Ibland kommer man inte ända fram till Brokind, utan få gå upp ungefär mitt på viken. Om yttersta sundet i Brokindsviken är opasserbart är det bättre att åka upp till Viggebybadet och vandra därifrån.

Att ta sig till Norra Åsunden innebär att man först måste passera 34:an. Det gör man alldeles norr om röret som går under vägen söder om Hackelboö. Det är strömt härifrån och in mot Rimforsa så även här måste man försiktigt känna sig fram. Om man kommer så långt tar man den västra av de båda innersta vikarna vid Rimforsa (dvs inte den östra viken, där kanalen går). Från denna vik är det bara en brant backe upp till järnväg och väg och en lika brant backe ner till Norra Åsunden. (Denna bank anlades då slussen byggdes. Här låg förr själva forsen som har gett Rimforsa dess namn (ursprungligen "Remaforsa"). Området mellan banken och slussen kallas för Forsholmen.)

Observera hägerkolonin vid Granholmen (sydöstra udden på Hackelboö). Tillträdesförbud börjar gälla redan 15 mars. De båda fågelskyddsområdena mitt i sjön har tillträdesförbud från 1 april.

Avstånd i sjön

Isläggning

Sjön lägger sig i stadium 4. Isläggningen sker ofta i två faser med vikarna först och de centrala delarna senare. Tidigaste delarna av sjön är området öster om riksväg 34 och Viggebyviken.

Viken upp mot Brokinds slott är ett svagt område som måste hanteras med försiktighet (se ovan angående gångväg mellan Järnlunden och Lilla/Stora Rängen). Under bron norr om Hackelboö är det strömt och så gott som alltid öppet, försiktighet i närheten krävs dessutom. Vid Hålevasse, längs vägbanken söder om Granö, finns ett rör i vägbanken och det är nästan alltid öppet på båda sidor om röret. Det är strömt i viken in mot Rimforsa, försiktighet krävs, speciellt vid uddarna. Vid Hallstad ängar finns en å som rinner ut.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: C:a 3 december
89/90: Före 28 december
90/91: Före 20 januari
91/92: Före 25 december
92/93: 26 december
93/94: 15 december
94/95: 6 januari (helt, vikar tidigare)
95/96: 16 december

Sevärdheter

Brokinds slott (Brokind kommer av "bro i Kind") har anor från 1200-talet då det fanns gård här tillhörande Sverker- och Folkungaätterna. Gården tillhörde under 1400- och 1500-talen släkten Natt och Dag, bl.a. Anna Bielke, maka till Johan Månsson. Då Gustav Vasa flydde från danskt fångenskap gav Anna honom en tids frist på gården innan han fortsatte mot dalaäventyr, frihetskamp och kungaval. Annas son, Måns Johansson var också Gustav Vasas vän och hjälpte honom under dackefejden och belönades med 33 gårdar i Vårdnäs socken. Nuvarande slottet var färdigt 1731, som byggdes efter att 1500-talsslottet brunnit ner. Nuvarande utseende fick slottet efter ombyggnad 1838. Kring slottet finns flera vitmenade byggnader från 1700- och 1800-talen. På slottet lär slottsfrun Barbro Påle (Barbro Grip) spöka. Barbro Grip levde här under 1500-talet och var mycket elak mot sina underordnade.

Viggebyudden är ett naturskönt strövområde (naturreservat sedan 1972) med idealisk rastplats längst ut på udden. Vid udden finns en rullstensås som fortsätter under vattnet mot Rimforsa.

Sydväst om Viggebyudden ligger två mycket vackert isslipade små öar. Norrsidan (varifrån inlandsisen kom) är slät medan den södra sidan är sönderbruten. Man kan tydligt se spår från inlandsisen i form av isräfflor. Den nordligare av öarna, Elsadynan, rymmer ett "jättebadkar".

Den nordvästra delen av Hackelboö är naturreservat sedan 1978 och representerar flera för trakten vanliga naturtyper.

På den lilla ön Fisklösen alldeles sydväst om Hackelboö bodde "Kalle-Stina" året runt i mer än 30 år fram till är 1945. Han beskrevs som en fiskare, ensling och sjöfarare.

Granholmen (Hackelboöns sydöstra udde) finns Östergötlands största hägerkoloni med ca 40 par. OBS! Tillträdesförbud börjar gälla redan 15 mars.


Vid södra delen av Järnlunden finns Klevberget. Vid stranden finns Hallstad ängar som är en gammal slåtteräng. KV

Från toppen av Klevberget har man en magnifik utsikt över Järnlunden. Vid utsiktspunkten kan man försiktigt stiga ut på en pelare. Längre ner i sprickan mellan pelaren och berget finns Östergötlands djupaste grotta, Klättrargrottan, 15 meter djup (djup = höjdskillnad mellan högsta och lägsta punkt). Fem andra grottor med längd mellan 11 och 50 meter finns i berget.

Hallstad ängar är 4 ha gammal slåttermark med hamlade lindar och rik markflora som brukas traditionellt än idag. Här finns också en populär badplats med sandstrand. Området är naturreservat sedan 1979 och rankas som en av Östergötlands finaste lövängar. Nedanför slåtterängen finns mark som vanns genom sjösänkningen 1861. Den gamla strandlinjen syns tydligt.

(Version 2.0)