Hunn och Regnaren


Hunn och Regnaren är två mycket trevliga skridskosjöar med härliga skogsstränder och ringa bebyggelse.

Kartor som täcker sjöarna är gröna kartor 9F Finspång NO, 9G Katrineholm NV och 9G Katrineholm SV samt blå karta 94 Finspång.

Kommunikationer

Sjöarna kan endast nås med bil eller hyrd buss.

Vid Hunn kan man parkera vid badplatsen öster om Rejmyre samt vid badplatsen vid Bremyra. Vid en damm längs stora vägen mot Rejmyre vid avtagsvägen mot Bremyra finns en större parkering med plats för 15 bilar. Vandring 250 meter till sjön.

Vid Regnaren kan man parkera vid bygdegården i Regna, 200 meter öster om Regna kyrka, eller vid Hävla övre bruk.

Restauranger och övernattningsställen

STF:s vandrarhem i Regna, tel. 0151 - 701 27.

Turer

Göra Hunn. Hunn runt utan att hoppa över några vikar är ett trevligt turalternativ. Det blir hela 4,5 mil om man riktigt noggrann. Fyll på med Tummetorpasjön om andan faller på.

Göra Regnaren. Även Regnaren kan ensam bjuda på en finfin tur. "Ragga" längs stranden hela sjön runt! Det blir 3,5 mil om man är noggrann och dessutom åker på Östersjön (Regnarens förlängning i öster).

Hunn och Regnaren. Sjöarna kan kombineras till en fin tvåsjöarstur. Utnyttja näsen i norra delen av Hunn samt Vagnaren för att ta dig mellan sjöarna på smidigaste sätt.

Hunn, Tisnaren och Tisnare kanal. En mycket fin tvåbilarstur kan göras från Bremyra vid Hunns sydvästspets över Tisnaren till Ändebol vid Tisnare kanals sydvästände. De luriga delarna i Hunns norra del undviks genom att åka på Tummetorpasjön och gå på väg ner till Tisnaren. Om vinden är stark bör man tänka på möjligheten att gå över lämpliga näs som finns på både Hunn och Tisnaren för att slippa motvind. Knappt 4 mil kortaste vägen med 2 km vandring.

Isläggning

Hunn och Regnaren lägger sig båda i stadium 4.

Det är svagt i de smala norra delarna av Hunn eftersom det är mer strömt här. Sunden i sjön är i allmänhet svaga, t ex norr om Näset samt på båda sidor om Frängsättersön. Landpromenader kan bli nödvändiga.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 10 december
90/91: 22 decemeber
91/92: ?
92/93: ?
93/94: Före 23 januari
94/95: ?

Sevärdheter

Hunn

Rejmyre (1060 invånare 1993) är vida känt för Reijmyre glasbruk, näst Kosta Sveriges äldsta. Glasbruket anlades 1810. Bruket var först i landet med pressglas som var en stor artikel under 1840-talet. Nu tillverkas hushålls- och prydnadsglas. Flera prisbelönta designers arbetar eller har arbetet här, bl.a. Anna & Ferdinand Boberg (kring sekelskiftet 1900), Monica Bratt Wijkander (1940-talet) och Margareta Hennix (sedan 1993). Dagliga visningar av blåsning i hyttan förekommer sommartid. I Rejmyre finns även ett timrat brukskapell från 1838 samt mässingsbruk och armaturfabrik.

Åndenäs är en by med 1800-talskaraktär. Fyra falurödsfärgade gårdar ligger utmed bygatan.

Selesjö är en herrgård uppförd 1782 i timmer och med gul panel. Flyglarna är från 1814, respektive 1817.

Innanför Svanviken finns ett ovanligt stort område med hällmarksskog av tall. Har finns också en sandstrand.

Frängsätter är ett säteri som utvändigt härstammar från 1700-talet. En trädgård och allé finns också. Ägorna består bl a av 1000 ha skog som sedan gammalt drivs efter andra principer än klassiskt svenskt skogsbruk. Det handlar bl a om självföryngring. Det finns bl a fin gammal tallskog här.

Hävla gård är en gård med knuttimrad loftbod. Hävla kvarn vid Vagnaren är kulturminnesmärkt och Östergötlands sista mjölvattenkvarn som ännu är i drift. Vid Hävla kvarn låg tidigare mellanbruket vid Hävla (nu ruiner). Hävla övre bruk ligger vid Regnaren (se nedan) och Hävla nedre bruk vid Tisnaren.

Regnaren

Hävla övre bruk som var igång 1682-1924, var en av de sista smedjorna i landet med tysksmide, en metod som dominerade tills modernare teknik slog igenom under 1800-talet. Smedjan står kvar med hammare och härd och vårdas som industriminnesmärke. Bostadshusen är uppförda under 1700- och 1800-talen. Familjer som arbetade i bruket blev ofta kvar vid sitt yrke. Det finns exempel på familjer där nio generationer arbetat vid bruket. Hävla nedre bruk ligger vid Tisnaren.

Huvudbyggnaden vid Regnaholms slott är från 1760-talet. Stilen på huvudbyggnaden är typisk rokoko medan flyglarna visar äldre stildrag. Slottets omgivningar är omväxlande och lövrika. Speciellt nordväst om slottet finns ett område med ädla lövträd som saknar motstycke i norra Östergötland. Mellan vägen och sjön ligger en ekhagsmark där blåsippor växer i stora mänger om våren.

Regna kyrka uppfördes 1785-1787. Efter en brand 1913 tillkom den karaktäristiska lökkupolen på kyrktornet. Bebyggelsen kring kyrkan är sevärd och består av traditionella 1800-talshus. Landskapet öster om kyrkan och ner mot Regnaren utgörs av ett lövdominerat landskap med rik markflora.

Mer om Hunn och Regnaren

Sjön Hunn är nämnd första gången 1560 som "Hunden". Den är 13 meter som djupast och vattenkvalitén i sjön är god. Förr trafikerades Hunn av ångbåten "Stackars Gustav". Den transporterade sågverksprodukter från Bremyra till Hunnsbakeviken men användes också för lustresor.

År 1898 invigdes en linbana från järnvägsstationen i Simonstorp till Rejmyre. Den var 18 km lång och på den tiden längst i Europa. Linbanan användes flitigt för transporter i båda riktningarna och inte bara av glasbruket. Delstationer fanns vid Bremyra och Lindalen. Man byggde linbanan då den efterlängtade järnvägen inte kom att byggas. Linbanan revs 1929-1930.

(Version 2.0)