Hövern och Lången


Hövern är en mycket vacker skridskosjö med många vikar. Skogen är bitvis orörd och bebyggelsen är ringa. Missa inte fatburen vid Björkviks gård som är en stor sevärdhet, Östergötlands förnämsta byggnadsminnesmäke från 1500-talet! Flyttblocket Målsten i sjöns södra del är också sevärt.

Lången är en lillebror till Hövern med liknande utseende. Den är ett naturligt tillägg till en tur runt Hövern.

Kartor som täcker sjön är grön karta 8G Norrköping SV samt blå karta 84 Linköping.

Kommunikationer

Bra parkering finns vid Höversby vid sjöns nordvästra ände. Tag av mot Östra Ryd på vägen mellan Linköping och Björsäter. Kör förbi den f d järnvägsstationen i Höversby. Precis innan den gamla bensinstationen och Höversby kafé tag av mot höger och åk ända ner till sjön. Här kan ett 15-tal bilar parkera. Bilavståndet mellan Linköping och Höversby är 30 km, eller 30 min.

Det finns även en bra parkering vid sjöns södra ände. I Björsäter svänger man österut. Efter några kilometer tar man av mot Östra Ryd. Efter ytterligare några kilometer dyker sjön upp på vänster sida vägen. Efter att sjön stryker alldeles vid vägen svänger man vänster in på en liten väg och kör fram 50 meter till en större parkering. Ett 15-tal bilar kommer plats här.

Busslinjen mellan Linköping och Åtvidaberg över Björsäter passerar nära sjön. Gå av vid hållplats Höversby. 700 meter till sjön.

Turer

Hövern runt Sjön är trevlig nog för en kortare dagstur, 27 km runt hela sjön.

Hövern och Lången Turer på Hövern kan kombineras med Lången. Man går upp på södra sidan längst in i Kinäsviken, går ett stycke genom skogen och följer en mindre väg till en större. Man följer sedan norra sidan av viken vid Lången för att hitta något ställe att gå ner vid. Hövern och Lången runt blir tillsammans 3,5 mil.

En finfin "tvåbilars" rundtur finns också till Risten. Den turen är 3,5 mil lång. Se beskrivningen över Risten, Såken och Borken.

Rastplatser finns det gott om i Hövern. De allra flesta uddarna är trevliga med vildmarkskänsla av knotiga tallar. En speciell rastplats finns halvvägs upp på södra sidan av Högön. Efter en mycket lätt klättring kan man på en hylla, 20 meter över sjön, blicka ut över skogslandskapet och vattnet. Med solen gassande i söder sitter man gärna en extra lång stund här.

Avstånd i sjön

Isläggning

Sjöarna lägger sig i stadium 4.

Isen på Hövern är i allmänhet homogen och de till- och frånflöden som finns är relativt beskedliga. Det smala sundet väster om Björkvik bör man dock se upp med. Här är det tunnare i början av isläggningen och svårpasserbart efter första mildvädret med en svår vråk. Kring Målsten kan isen vara svag. Norr om sundet lägger sig de östra delarna ibland senare än de västra.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 28 december
90/91: ?
91/92: Före 26 januari
92/93: Före 3 januari
93/94: Före 28 december
94/95: ?
95/96: C:a 9 december

Sevärdheter

Strax innan man svänger av mot parkeringen vid sjöns norra ände kör man förbi Höversby f d järnvägsstation. Järnvägen här gick mellan Ringstorp och Åtvidaberg (se även sjöbeskrivningen över Risten, Såken och Borken).


Björkvik ser pampigt ut från Höverns is. På berget till höger finns Östergötlands förnämsta byggnadsminnesmärke från 1500-talet, en fatbur. KV

Vid gården Björkvik finns Östergötlands förnämsta byggnadsminnesmärke från 1500-talet, en fatbur (av "fat" = kläder och "bur" = bod). En kopia står på Skansen i Stockholm. Denna fatbur är i tre våningar, där den andra är utbyggd med en skyttegång. Den representerar den äldsta typen av fatburar som är kvadratisk med hög och s k valmat tak (tälttak). Denna äldsta typ av fatbur finns endast på tre ställen i landet; på Högsjö gård i Vingåker, på Bystads herrgård i Närke samt här. Fatburen användes som förrådsbod för gårdens värdefullaste föremål. Då karolinen Anders Rålamb satt på gården inrymde den en rustkammare och ett bibliotek. Fatburen ligger placerad på en kulle till höger om gården. Huvudbyggnaden på Björkvik är troligen uppförd på 1600-talet, medan flyglarna troligen är från 1780-talet. Från isen har man en fantastisk vy in mot denna vackra gård. Nuvarande ägare till gården är släkten Andresen från Norge.

Målsten på södra delen av Hövern är ett stort och imponerande flyttblock som ligger en bit ut i sjön. Var försiktig kring blocket då isen ofta är sämre här senare på säsongen. Enligt sägnen skall en jätte i Östra Ryd ha tyckt illa om klangen från kyrkklockorna i Björsäter. Han kastade stenen mot kyrkan men kastet orkade bara hit.

Kanalen vid Kinäs byggdes 1880 som ett första steg i en vattenväg från Hövern till Östersjön via Borken och Yxningen. Man kom dock inte längre i planerna än till denna kanal.

(Version 2.0)