Göta kanal


Man skulle nästan kunna tro att Göta kanal byggdes för skridskoåkningens väl och ve. Det stilla och grunda vattnet fryser tidigt, ofta redan i november, och bjuder på relativt säkra och utomordentligt trevliga turer. En färd på kanalen är dessutom en industrihistorisk upplevelse.

Man åker gärna på kanalen på nyis. Då isen legat ett tag blir isen ställvis nedsmutsad med nedblåsta kvistar och löv och ibland även med jord från de kringliggande åkrarna.

Turer

De olika delarna av kanalen bjuder på fina turer var på sin kant, se beskrivning av respektive del.

Motala - Söderköping Vid extremt gott isläge och god medvind kan man göra en fantastisk 9-milatur mellan Motala och Söderköping. Det krävs då att Boren, Roxen och Asplången har lagt sig och har hyfsad is samtidigt som själva kanalen inte får ha hunnit bli översnöad. Besvärligheter finns det på flera ställen. Boren är en lurig sjö med relativt stark genomströmning av vatten varför man bör ta det försiktigt här. Kanalen kan vara tömd på flera ställen, det gäller speciellt mellan Ljungsbro och Berg samt mellan Mariehov och Söderköping. Är det tömt mellan Ljungsbro och Berg går man lämpligen mellan Ljungsbro och Kungsbro så att man ansluter Roxen norr om Motala Ströms tillflöde i Roxen. Det kan dock vara svårt att gå på strandängarna här. Östra delarna av Roxen är alltid svagare än resten av sjön. Man håller sig lämpligen på södra sidan kilometrarna närmast Norsholm.

Mer om Göta kanal

Första förslaget på en kanal mellan Östersjön och Västerhavet ställdes redan 1525 av biskop Hans Brask i Linköping. Sedan Trollhätte kanal mellan Västerhavet och Vänern öppnade år 1800 fick planerna på kanalen en nytändning. 1808 fick den energiske och envise Balzar von Platen Kungl. Maj:ts uppdrag att utreda ärendet om kanal mellan Vänern och Östersjön.

Den engelske ingenjören Thomas Telford stakade ut hela kanalsträckan på 21 dagar. Man valde efter engelsk förebild (där man byggt kanaler sedan 1600-talet) att i stor utsträckning skilja kanal från naturliga vattendrag. Detta gav bl a större frihet vid val av plats för slussar samt möjlighet till underhåll vintertid genom att tömma kanalen på vatten. Denna s k torrgrävningmetod övergavs vid senare kanalbyggen i Sverige. Exempelvis går Kinda kanal till mycket stor del i sjöar och Stångån.

Kanalen byggdes under åren 1810-1832. I arbetet deltog 2 000 - 3 000 man, mestadels indelta soldater. Dessa gjorde totalt 8,5 miljoner dagsverken. Total grävd sträcka är 87,3 km. Någon har räknat ut att det bortschaktade materialet skulle räcka till en fem meter hög och en meter bred vall från Smygehuk till Treriksröset. Kostnaden hade beräknats till 1,6 miljoner riksdaler banko, men uppgick slutligen till 10,4 miljoner, p g a inflation och ändrade kanaldimensioner. Största betydelse för nyttotrafiken fick kanalen under åren 1850-1950. Man har under åren bl a fraktat stora mängder spannmål, brännvin, trä, papper, olja, kol och malm på kanalen. Kanalbygget fick stor betydelse som skola för näringsidkare. Motala stad och Karlborgs fästning är också direkta följder av bygget.

Idag är kanalen helt och hållet inriktad på turism och fritidsbåtar. Under en säsong passerar ca 6 000 fritidsbåtar kanalen. Dessutom trafikeras den regelbundet av ca 15 passagerarfartyg från 8 rederier. Kanalen har under senare år kraftigt rustats upp.

Göta kanal är 190,5 km lång. Inräknat Göta älv och Trollhätte kanal blir hela sträckan från Östersjön till Västerhavet 390 km. Göta kanal har kallats Sveriges längsta fastighet och ägs av Domänverket genom AB Göta kanalbolag. Det finns 58 slussar som klarar båtar med 30 meters längd, 7 meters bredd och djupgående på 2,82 meter.

(Version 2.0)