Sjöarna norr om Finspång


Norr om Finspång ligger ett av Östergötlands finaste områden för långfärdsskridskoåkning. Här finns det gott om små och mellanstora sjöar. Storskogen tränger på längs stränderna och man är verkligen ute i naturen. Ett antal flersjöarsturer finns, med bl a den kända 13-sjöarsturen. Sjöarna är även lämpliga vid stark vind då man kan få lä längs stränderna. Speciellt rolig är Bleklången där man med västlig vind kan hitta medvind både söderut och norrut!

Området som sjöarna ligger i domineras av flera förkastningar, dels i nordväst-sydostlig riktning och dels i ostvästlig riktning. Dessa förkastningar präglar även sjöarnas utseende som är långsmala i förkastningarnas riktning. Björkesjön, Västjuten, Ormlången och Näfssjön och alla sjöar sydväst om dessa tillhör Finspångsåns vattensystem. Sjöarna som ligger nordöst om dessa har sitt utlopp i Nyköpingsån.

Som sagt domineras landskapsbilden idag av storskogar. Annat var det under 1600-talet då bruken i Finspång krävde mycket ved. Det berättas att skogen var skövlad runt Finspång i en radie av en och en halv mil!

Kartor som täcker sjöarna är gröna kartor 9F Finspång SO och 9G Katrineholm SV samt blå karta 94 Finspång.

Kommunikationer

Det finns en stor och bra parkering vid Yxviken, Ormlångens sydvästspets. För att komma dit kör norrut en kort sträcka från Lotorp och sväng höger på en liten väg alldeles innan en bro.

Startpunkt vid Bleken är Lunddalsstugan eller vattenverkets pumpstation.

För turer på Bönnern kan man starta vid Finspångs Lasarett.

Turer

13-sjöarsturen är kungen bland skridskoturerna i området. Det blir en hel del av och på med skridskorna men känslan att göra denna fina rundtur överskuggar detta. Lämplig startpunkt är den bra parkeringen vid Yxviken. Härifrån går man till Näfssjön, åker tre fjärdedelar av sjön och tar den lilla viken som pekar rakt åt norr. Härifrån går man till Älgmyrens västspets, åker rakt över sjön och går över till Övergivern på smalaste stället. Från norra viken av Övergivern, nära torpet Strömviken går man till Övre Ripplingen. Via Nedre Ripplingen och Gryten går man sedan vägen till Östjutens sydspets. Till nästa sjö, Mellanjuten, kommer man via den korta ån mellan sjöarna. Från den västra delen av södra viken mitt på Mellanjutens sydsida går man på vägar till Västjuten. Denna åker man rakt över till de båda små sjöarna Stora och Lilla Maltsjön. Via vägen mellan Björketorpet och Sandudden kommer man till Flaten och vidare till Ormlången. Turen är tre mil lång med 7 km vandring och tar mellan fyra och sju timmar.

Bleklången - Ormlången m fl. Denna rundtur startar man lämpligen vid Lunddalsstugan vid Bleken. Efter en kort sträcka på Bleken vandrar man på väg till Bleklången som man åker så långt norrut som isen tillåter. På Bleklången finns som regel en 1 km lång, plogad träningsbana för travhästar som samsas fint med skridskoåkare. Från Bleklången vandrar man över till Högsjön och därifrån till Björkesjön. Från Björkesjön går man över en väg och kommer till Västjuten där man ansluter till 13-sjöarsturen över Maltsjöarna, Flaten och Ormlången. Från Ormlången går man till Stora Skiren och sedan genom skogen till Norra Blekgrenen (Blekens nordöstra vik). 33 km med 7 km vandring.

Jutensjöarna. Med Björkesjön som utgångspunkt kan man göra en tur över Västjuten, Östjuten, Mellanjuten och sedan tillbaka till utgångspunkten över Västjuten. Promenaden från Västjutens östra del till Östjuten är 3,5 km lång det är lättgånget på väg. 26 km kortaste vägen med 5 km vandring.

Ormlången och Näfssjön. Med parkeringen vid Yxviken som utgångspunkt kan man göra rundturer på både Ormlången och Näfssjön. Speciellt den vackra Näfssjön blir man inte ledsen av att åka fram och tillbaka.

Isläggning

Tidigaste sjön i trakten av Finspång är Mäseln alldeles väster om Finspång som lägger i stadium 2. I stadium 3 lägger sig Stora Skiren norr om Lotorp. Övriga mellanstora sjöar lägger sig i stadium 4.

Det är svagt i det smala sundet i nordvästra delen norr om Storön i Ormlångens norra del. Även i sundet söder om Storön är det svagt.

I Östjuten är det svagt i sundet in mot Mellanjuten då åförbindelsen mellan sjöarna finns här.

Där Näfssjön är som smalast finns en liten ö mitt i sundet. Det är svagt på båda sidor om ön.

Man pumpar vatten från Näfssjön till Bleken (som är Finspångs dricksvattensjö). I Blekens nordöstra vik finns en vak vid utloppet som är oväntad om man inte känner till den.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: C:a 30 november
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: Före 28 december
93/94: ?
94/95: ?

Sevärdheter

Björke i norra änden av Björken är en by med faluröda hus och som har en oskiftad karaktär. En liknande by är Kolvetorp vid Västjuten.

Kulmossen i södra änden av Västjuten är obetydligt påverkad myr där man observerat upp till 60 stycken orrtuppar samtidigt. Flera liknande mossar SV om Kulmossen bildar ett helt komplex av myrar. Strax norr om Kulmossen, längs vägen mot Tjuttorp bryts områdets barrskogsdominans av ett lundområde.

Storön i Näfssjön finns ett smalt stråk med urkalksten vilket givit upphov till en rik flora. Kalken har på många ställen veckats på ett intressant sätt.

(Version 2.0)