Drögen


Drögen är en vacker och orörd klarvattensjö (siktdjup mellan 6 och 7 meter) omgiven av skogsmark med endast ringa bebyggelse. Sjön är flikig med många intressanta och roliga vikar. Drögen lämpar sig således mycket väl för långfärdsskridskoåkning. Några sevärdheter förutom Naturen själv finns inte. Det kan man se som en fördel och njuta av att vara ut i det fria.

Kartor som täcker sjön är grön karta 7F Tranås NO och blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Sjön kan endast nås med bil, 10 km från Rimforsa, 14 km från Kisa eller direkt från Linköping via Skeda Udde och Haraldsbo. Det är visserligen grusväg över Haraldsbo, men vägen är rak och fin, närmast sjön genom en sprickdal med tilltalande landskapsbild. Från Linköping tar det ungefär lika lång tid att köra över Haraldsbo som att köra över Rimforsa.

Den enda större parkeringsplatsen finns vid Sandviken; tag av vägen Rimforsa - Ulrika vid Drögshult där en skylt pekar mot Johannelunds Scoutgård (om du kör över Haraldsbo, kör rakt fram vid Drögshult). Kör så långt det går på den vägen.

Annars finns en parkeringsficka nära sjön Södra Viggen (500 meter till sjön). Vid Kotteboviken/Mörkviken i sjöns södra ände kan man parkera längs vägen. Den mindre parkeringsplatsen här är privat.

Turer

Det naturliga projektet är att "göra sjön". Sjöns flikighet gör att en noggrann grupp kommer upp i 39 km. Närmsta vägen mellan Bastudalen och Mörkviken mäter 14 km.

En vacker rastplats finns på en av Orrholmarna i sjöns södra del uppe på en häll.

Isläggning

Drögen lägger sig i stadium 4. Läget relativt långt söderut och 70 meter högre över havet än Järnlunden gör att klimatet kan vara annorlunda här än på övriga sjöar söder om Linköping. Det har hänt att Drögen haft fin is när Järnlunden varit täckt med 20 cm snö.

Bocksundet i sjöns södra del är nästan alltid öppet. Sjöns utlopp i Bastudalsviken gör området däromkring osäkert. Älgsundet och Hästsundet är sällan svaga, snarare tillhör de delar tillsammans med delen öster om Bocksundet och norr om Ängö/St. Bockön som lägger sig tidigast.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: Före 31 december
89/90: Före 31 december
90/91: Före 2 februari
91/92: Före 21 januari
92/93: Före 23 december
93/94: Före 16 december
94/95: 5 januari (delvis innan)
95/96: 12 december

Mer om Drögen

Sjön är rik på fisk, bl a har siklöja och röding planterats in. I fiskfaunan ingår också abborre, mört, gädda, lake ål och löja. Fiskgjuse och storlom häckar vid sjön. Drögen har pH-värde mellan 7 och 8 och således en god motståndskraft mot försurning. Sjöns största djup är 36 m.

(Version 2.0)