Boren och Göta kanal i Motala


Kanalbiten inne i Motala är ganska kort och många broar gör att man inte kan stressa sig förbi denna sträcka. Boren (o:et i "Boren" skall uttalas som o i blomma) har lurig is då den genomflyts av Motala ström. Boren är senare än andra mellanstora sjöar i Östergötland och har ibland fin is när de andra är översnöade.

Kartor som täcker kanalbiten och sjön är grön karta 8F Linköping NO, blå karta 84 Linköping samt båtsportkortet över Göta kanal.

Kommunikationer

Motala har goda bussförbindelser med Ödeshög, Skänninge/Mjölby och Linköping. Det går också gott om tåg mellan Mjölby och Motala. Borensberg har goda bussförbindelser med Motala och Linköping. Kommunala färdmedel är således att beakta vid turer här.

Bra bilparkeringar finns dels vid Borenshults slussar vid Göta kanals inlopp i Boren samt vid tältplatsen i Borensberg alldeles vid Göta kanals utlopp från Boren.

Turer

Boren runt blir en tur på 33 km om man åker in i alla vikar.

Medvindsturer vid västliga (eller östliga) vindar är möjliga med de goda bussförbindelser som finns mellan Motala och Linköping. Man kan välja enbart Boren eller kombinera med Göta kanal öster eller väster om sjön. Med följebuss är det naturligt och kombinera med Roxen och eventuellt Glan.


Den hopblåsta snön på Boren är vackert vågformad av vinden. Solen stiger upp och gör snön och isen till ett färgrikt konstverk.

Isläggning

Kanalsträckan inne i Motala fryser liksom Göta kanal i övrigt tidigt, i stadium 2. Boren lägger sig i stadium 5.

Boren är en sjö där isförhållandena är besvärliga. Det beror på att Motala ström flyter genom sjön och påverkar isen långt från sitt utlopp. Fiskare i sjön berättar att strömmen under de senaste tio åren har ett annorlunda lopp än tidigare. Generellt gäller att uddar måste ges extra uppmärksamhet i denna sjö eftersom vattenomsättningen i sjön är så hög. Sjöns västra del är sämst och här är det ofta öppet i ett stort område när övriga sjön ligger. Om isen ligger är den alltid tunnare här. Man måste således ta det försiktigt i närheten av Borenshults slussar.

Boren

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: Före 15 januari
94/95: ?

Sevärdheter

Göta Kanal i Motala

Mer om Motala kan du läsa i beskrivningen över Norra Storvättern.

Balzar von Platens grav ligger precis utmed kanalen på dess norra strand. Det ligger som ett monument i en lund med trappa ner till kanalen.

På kanalen mellan Platens grav och Borenshult åker man genom Motala verkstad. Den anlades 1822 och är Sveriges äldsta mekaniska verkstad. Tillverkningen har bestått bl a av lok, fartyg (bl a flera kanalbåtar) och broar (bl a Västerbron i Stockholm). Lokalerna är delvis öde och verksamheten består idag av legotillverkning. Längs kanalen kan man bl a se en torrdocka från 1818 (Europas äldsta), magasin och arbetarbostäder.

Borenshults slusstrappa består av fem sammanbyggda slussar. Slussarna byggdes under åren 1823-1825. Vid kanalinloppet finns en mindre fyr. Här utspelar sig upptakten till kriminalromanen "Roseanna" av Maj Sjöwall och Per Wahlöö. Ett lik muddras upp och kriminalassistent Martin Bäck kopplas in.

Boren

Karshult är ett säteri med huvudbyggnad och flyglar i gul puts. Byggnaderna är från 1700-talet.

Längs hela norra Borenstranden ligger ett omväxlande odlingslandskap med ekhagar, enbuskmarker och välutbildade raviner. Området har mycket högt naturvärde.

Kristbergs kyrka är från medeltiden. De vackra takmålningarna från 1700-talets början är bekostade av brukspatron Bergenstråhle på Karlströms bruk. Kyrkan omges av en skola från 1870 och en prästgård från 1864.

Mer om Borensberg kan du läsa i beskrivningen över Göta kanal Borensberg - Berg

Borenstranden från Ekebyborna och österut består av omfattande vassområden och är rikt på fåglar om sommaren. Här häckar bl a brun kärrhök, trastsångare och rördrom. I Borens sydöstra hörn ligger Vålberga mosse som är en välutvecklad tallrismosse.

Kyrkan i Ekebyborna har ett ståtligt 1100-talstorn. Kyrkans ljusgluggar är kolonettprydda och inne i kyrkan finns 1400-talsmålningar. I hagmarkerna kring kyrkan finns många fornlämningar.

Vid Boren finns ett flertal fina exempel på lämningar från inlandsisen i form av rullstensåsar och drumliner. Studera kartan! På södra sidan kan du se långa uddar som sticker ut i sjön. Åsarna löper sedan under sjön och dyker upp igen på norra sidan. En rullstensås bildas under istiden. När området var täckt av is rann vattnet i stora tunnlar vid isens botten och förde då med sig stora mängder grus och sten. Detta material nöttes mot varandra och blev rundade när de forsade fram i älven. Så småningom avstannade flödet och materialet samlades i ås. En ås ligger söder om Birgittas udde. På ett ställe ligger en ändmorän rakt över denna rullstensås. Någon annan sådan lokal är inte känd i landet. Uddenäset är dock ingen rullstensås utan en s.k. drumlin. En drumlin har en kärna av fast berg eller en mycket stor sten. Runt denna har hårt packad morän avlagrats.

Ulvåsa slott fick sitt nuvarande utseende 1818 men har en kärna från 1500-talet då Hogenskild Bielke och hans hustru Anna bodde här. Slottet ersatte det på Birgittas udde. Kring slottet ligger även en fruktträdgård och en engelsk park.

Av Heliga Birgittas Ulvåsa, där hon bodde 1316-1343, finns endast det endast källgrunder och vallgrav kvar. De ligger på en udde, "Britas udde", nära fyren. Här låg en borg med ett kvadratiskt stenhus och två långa träbyggnader. Troligen har borgen anlagts på 1200-talet.

Den heliga Birgitta var centralgestalt i 1300-talets Östergötland. Hon föddes i Uppland och i Östergötland har hon bott i Aspenäs vid Sommen, Ulvåsa vid Boren och i Alvastra. 13 år gammal blev hon bortgift med Ulf Gudmarsson, som själv bara var 18 år vid giftermålet. Ulf var lagman i Närke och har givit namn åt Ulvåsa. Birgitta var den dominerande i äktenskapet och skötte alla praktiska bestyr på Ulvåsa. När Birgitta var 40 år gammal dog hennes man och hon slog sig ner i Alvastra. Det var här hon fick Guds uppdrag att grunda ett kloster i Vadstena. Hon reste till Rom 1350 och fick vänta 20 år på Påvens godkännande. Efter en vallfärd till Jerusalem dog hon i Rom 1373. 1391 blev Birgitta helgonförklarad. Vadstena blev så småningom moderkloster för en vitt förgrenad ordern med birgitinkloster på över 80 platser i hela Europa.

(Version 2.0)