Småsjöar sydväst om Åtvidaberg


Bland dessa elva sjöar finner man två kategorier. Dels undangömda skogssjöar med ringa eller ingen bebyggelse och dels sjöar kring det vackra landskapet alldeles väster om Åtvidaberg. Sjöarna är inte stora, men naturen och atmosfären kring dessa sjöar är speciell.

Den kanske mest speciella sjön är Horsfjärden som är en pärla bland Östergötlands skridskosjöar. Den är som ett Shang-ri-la undangömt i djupa, orörda gränsskogar. Man får en känsla att befinna sig högt uppe på världens tak, långt borta från nuet. Omgivningarna består av karga barrskogar.

En annan vacker sjö är Stora Bjän som delvis är kantad med gammal skog och mycket kuperad terräng.

Omgivningarna kring Bysjön och Glan klassas som ett riksintressant naturområde. Landskapet är öppet och omväxlande med ekhagsmarker och andra lövträd. Både fågelfauna och markflora är rik. Åtvidabergsborna utnyttjar området för sina promenadstråk.

Kartor som täcker sjöarna är gröna kartor 8G Norrköping SV och 7G Västervik NV samt blåa kartor 84 Linköping och 74 Kisa.

Kommunikationer

Nären nås alldeles utmärkt med tåg till Mormorsgruvan. Härifrån är det bara en kilometers vandring. Vid Kvarntorp kan några få bilar parkera.

Horsfjärden är svårtillgänglig då de få vägar som leder till sjön är avstängda med vägbommar. Lämpligast är att komma via Nären eller Åländern.

Vid Bysjön finns utmärkt parkering vid badet. Det är också en lämplig plats att gå av sjön ifall man skall gå in till bussen i Åtvidaberg.

Vid Övre Virken kan man parkera vid OK Ekens klubbstuga söder om sjön.

Vid Stora Bjän kan man parkera i slutet av den lilla vägen som går in strax norr om Kulla. I sjöns norra ända finns också en parkering. Man kan även försöka hitta platser längs vägen som smeker sjöns västsida.

Turer

Ett mycket trevligt turalternativ är att åka mellan Åtvidaberg och Sätravallen. Se beskrivningen över Åländern och Ämmern.

Sjöarna i detta område kan pusslas ihop i olika varianter, isförhållanden och fantasin sätter gränserna.

Isläggning

Stora Bjän lägger sig i stadium 3. Den djupare Horsfjärden lägger sig i stadium 5. Övriga sjöar lägger sig stadium 4.

Överån är alltid öppen, så man får ta av sig och gå på land mellan Horsfjärden och Nären. Norra stranden av Horsfjärden lägger sig lite senare än resten av sjön. Försiktighet krävs.

I Stora Bjän är svagt i sunden norr och söder om Lillö. I sundet direkt öster om Kulla är det också svagt.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Glan

Vid Slevringe herrgård finns en liten karolinsk anläggning från 1680. Arkitekt är troligen Gideon Rålamb. Huset restaurerades och tillbyggdes med två flyglar 1920. Sedan mitten av 1500-talet har det bott åtskilliga krigare här.

Bysjön

Vid Hyttgården, som ligger vid ån mellan Glan och Bysjön, fanns ett fall som utnyttjades för en masugn och tidigare en kopparhytta.

Trädgårdshotellet norr om Bysjön har tyvärr stängt på vintern. Här låg Adelsnäs Trädgårdsskola 1901-1950 som utbildat många av landets trädgårdsmästare.

Norr om Bysjön ligger en av Sveriges vackraste golfbana i en f d park. Längs sjön finns banans mest hatade, älskade och berömda hål; Långa sjö, som är ett par-5-hål och skall alltså idealt spelas på fem slag. Många är de som fått både dubbla och tredubbla antalet slag efter att ha hamnat i sjön. Långa sjö följs raskt av Korta sjö med samma rykte. Sjön längs banan kallas av ortsbefolkningen skämtsamt för "Golfstömmen".

Helenaö mitt i Bysjön är uppkallad efter Eva Helena Adelswärd (1759-1807). Här byggdes en turkisk paviljong och en litet kastell under 1700-talet men inget av det finns kvar idag.

Adelsnäs slott, hem för släkten Adelswärd, ligger på en halvö på södra sidan av Bysjön och är byggt 1916-1921 efter ritningar av Isac Gustav Clason. Det är Östergötlands och ett av Sveriges yngsta slott och ersatte ett hus från 1700-talet. Fyra flyglar från 1700-talsbyggnaden finns kvar idag, varav två fungerar som grindstugor. Godset Adelsnäs är känt sedan början av 1500-talet. Slottets park, som är öppen för besökare, är vacker med många inplanterade växtarter. Intressant är även det nyrestaurerade orangeriet som är byggt på 1860-talet.

Villan vid Bysjöns östra strand är uppförd 1889. Den är byggnadshistoriskt märklig. Rymmer idag Liljeholmens folkhögskola. Här finns också Bysjökrogen (rödgul byggnad) som tyvärr är stängd på vintern. Krogen var tidigare tvättstuga.

Solkanonen vid Bysjön.

På en udde mitt emot Adelsnäs slott finns en unik solkanon där solen själv tänder ett kanonskott vid den tidpunkt då solen står högst på himlen. Vid mulet väder görs tändningen manuellt. Kanontornet är byggt 1853 och rymmer den enda fungerande solkanonen i världen. Kanonen är på 12 pund och är den ursprungliga liksom linsen som koncentrerar solstrålarna och antänder skottet. Solkanonen är i bruk från förste maj till siste september. Solkanonen har iordningställts och sköts på ett föredömligt sätt av Solkanonklubben.

Templet ligger på andra sidan vägen vid Bysjön sydöstra spets. Det är en paviljong byggd 1809 med takmålningar av Per Hörberg. Här framträder lokala förmågor med sång, musik och poesi under juni månad. Musiktraditioner är även knutna till Bysjön. Under flera perioder sedan 1820-talet har en musikbåt trafikerat sjön. Idag heter musikbåten E/S Vågspelet.

Nedre Virken

På andra sidan vägen vid Nedre Virkens nordvästra spets finns en grotta, Dackegrottan.

På östra sidan av den största av öarna bland Staksunde öar finns en jättegryta med 1,2 meter i diameter.

(Version 2.0)