Småsjöar öster om Åtvidaberg


Svalgen, Skiren och Stora Gullringsvattnet är tre trevliga små skridskosjöar i Åtvidabergs närhet. Sjöarna är tidiga och brukar ligga redan i slutet av november. Omgivningarna är vackra utan bebyggelse.

Den flikiga Öjsjön är en trevlig skridskosjö med vackra tallbestånd på Svartön. Sjöns vatten har god kvalité och sjön är vattentäkt till Falerums samhälle. Badförbud råder på sjön, så det gäller att undvika att plurra! Långsjön är inte lika inbjudande med mycket vass.

Önn är en vildmarkssjö med branta stränder. Mycket vacker. Västersjön och Storsjön är också en trevliga sjöar. Storsjön har mera öppna stränder med vacker lövskog.

Västersjön, Storsjön och Önn täcks av gröna kartor 8G Norrköping SV och SO samt blå karta 85 Valdemarsvik. Övriga sjöar utom Öjsjön täcks av gröna kartor 7G Västervik NV och NO samt blå kartor 84 Linköping och 74 Kisa. Öjsjön ligger maximalt dåligt i hörnen eller kanten på samtliga dessa kartor.

Kommunikationer

Vid Svalgen, Skrien och Stora Gullringsvattnet finns det ont om parkeringar. Längs södra delen av östra stranden av Svalgen finns liten plats. En något större finns längs södra delen av östra stranden av Skiren.

Vid Öjsjön finns en större parkering i änden på den lilla vägen som går sydväst från Aronsborg. Man kan även parkera där Öjsjön kantar vägen mellan Falerum och Rumma.

Man kan parkera längs vägen på näset mellan Västersjön och Storsjön. Vid Kvarnvik vid Önns norra ände finns en större parkering. Bussen mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik passerar vägen mellan Storsjön och Önn.

Turer

Svalgen, Skiren och Stora Gullringsvattnet utgör tillsammans en liten tur på 16 km. Vägar utgör lämpliga promenadstråk mellan sjöarna.

Öjsjön och Långsjön kan också kombineras till en kortare tur på 18 km. Det är 300 meter som närmast mellan sjöarna i lättgången terräng. Svårgenomtränglig vass finns i Långsjöns norra del samt i sundet i den södra delen av sjön.

Västersjön, Storsjön och Önn kan tillsammans bli en tur ifall de är åkbara samtidigt. Västersjön är betydligt tidigare än de båda andra. Man promenerar mellan sjöarna på smalaste ställena. 28 km.

Isläggning

Svalgen, Skiren och Stora Gullringsvattnet lägger sig i stadium 2. Svaga områden är i in- och utloppen. Dvs södra och östra änden av Svalgen samt södra och norra änden av Skiren.

Öjsjön och Långsjön lägger sig i stadium 3. Sundet norr om Storö i Öjsjön är svagt. Likaså sundet öster om Ängholmen i Långsjöns norra del.

Västersjön är grund och lägger sig i stadium 2. Storsjön och Önn är senare och lägger sig i stadium 5. Svaga partier i Storsjön är sundet till den stora viken till öster samt öster om Abborrholmen. I Önn är det svagt mellan Långfallsudde och den lilla<ön norr om udden.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Svartön i Öjsjön är bevuxen med 140-årig tallskog som inte har rörts på mycket länge. De karga markförhållandena gör att träden växer mycket långsamt.

Högaö i Önn har imponerande höjd och vacker utsikt från hjässan.

(Version 2.0)