Kring Åtvidaberg


Området kring Åtvidaberg består av storskogar med flera mycket fina skridskosjöar.

Åtvidaberg har anor från 1200-talet då kopparbryning startade i området. Samhället har vuxit upp kring ett kopparverk. Idag hyser samhället ett flertal metallindustrier. Verksgatan (på bilden till höger) nära Gamla torget är en gammal sevärd bruksgata med bruksbostäder från 1700-talet. Bland husen finns idag ateljéer och affärer. Två kyrkor finns i samhället, en restaurerad, av medeltida ursprung och den nya kyrkan från 1880-talet. Staden i sig är vacker där gammalt och nytt lever i harmoni i det småkulliga landskapet.

Turer

Den stora tätheten med sjöar i detta område gör att man här kan göra fina rundturer. Fyrsjöarsturen över Risten, Såken, Borken och Hövern är den mest kända (se beskrivningen över Risten, Såken och Borken). En mindre känd tur går från Sätrasjön söder om Linköping till Åtvidaberg (se beskrivningen över Åländern).

Västervik - Höversby/Bankekind Det finns en riktig drömtur genom detta område som förmodligen ingen har gjort ännu. Man börjar i Västervik och åker på saltisar över Gudingen och Syrsan till Hälgenäs. Därifrån går man till Storsjön och plockar sedan sjöarna Fullbosjön, Vindommen, Önn, Storsjön, Västersjön, Lången, Yxningen, Borken, Hövern. För att detta skall vara möjligt krävs extremt goda isförhållanden då Yxningen och Lången är två sjöar som lägger sig mycket sent respektive mycket tidigt. Det blir totalt 93 km varav 11 km vandring.

En avslutande variant är att istället för Borken och Hövern åka Risten, Ommen, Värnässjön och Svinstadsjön och avsluta i Bankekind. Det blir då 99 km varav 15 km vandring. Om man lyckas med denna tur har man åkt precis något som tidigare var en betydelsefull vattenväg mellan Linköping och Tjust. Längs denna väg kunde man ännu på 1100-talet ta sig fram med båt. Sjörövare och vilda ester tog sig gärna upp denna väg. För skydd mot dessa byggdes en befästning på en höjd nära Vårdsberg kyrka.

Med följebuss kan man genom att plocka lämpliga sjöar från dessa båda turförslag få ihop till en fin tur.

(Version 2.0)