Norra Åsunden


Norra Åsunden är en trevlig skridskosjö. Den avlånga formen gör att det känns som om man åker långt. Om man undantar Rimforsa samhälle finns endast ringa bebyggelse.

Kartor som täcker sjön är grön karta 7F Tranås NO samt blå karta 74 Kisa.

Norra Åsunden kommer under vintern 2007 att ha en plogad bana. Läs mer >

Kommunikationer

Rimforsa har utmärkta kommunikationer till Linköping och Kisa med både buss och tåg. Från Bergviken är det lätt att gå till 34:an med bra bussförbindelser. Det går även en busslinje mellan Kisa och Oppeby som passerar Västra Eneby och Råsöbro. Buss eller tåg till Kisa och taxi till Västra Eneby har också provats med framgång.

Bra bilparkeringar finns vid badplatsen i Rimforsa samhälle (kör ända ner till sjön), vid Västra Eneby brygga och vid korsningen alldeles väster om Råsöbro.

Turer

Flera trevliga turalternativ finns med Norra Åsunden inräknad, se allmänna beskrivningen över sjöarna söder om Linköping.

Man kan självklart även hålla sig på denna sjö enbart. Den närbelägna Ämmern kan bli ett trevligt tillägg.

Avstånd i sjön

Isläggning

Sjön lägger sig i stadium 4. Norra delen, norr om Ulvesund, lägger sig tidigast, söder om Ulvesund något senare. Området allra närmast Råsöbro sist.

I Ulvesund är det strömt och sundet är sällan passerbart. Tunnast är det i sundets södra del. Om man gör försök att ta sig över skall man hålla sig i mitten av sundet. Blir man tvingad att gå väljer man västra stranden. Vid Råsöbro finns en tunnel under vägen. På båda sidorna om tunneln är det nästan alltid öppet. Försiktighet i närheten är dessutom påkallad. I viken upp mot broarna vid Rimforsa samhälle (förbi campingplatsen) är det strömt. Vid transport till Järnlunden, håll västra sidan kär hela vägen och ta det riktigt lugnt. Vid Skedevi finns kanalen som utgör utlopp från Ämmern.

85/86: C:a 15 december
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 30 december
90/91: Före 26 januari
91/92: Före 25 januari
92/93: 26 december
93/94: ?
94/95: 6 januari
95/96: ? (tidig snö gjorde sjön aldrig åkbar)

Sevärdheter

Rimforsa är en gammal boplats. Området har varit bosatt i flera tusen år. Äldsta bevarade spåren är gravfältet Högabacken strax söder om badplatsen. Gravplatsen användes mellan tiden alldeles före Kristi födelse till omkring år 1000. Orten är sedan gammalt en viktig knutpunkt på vägen mellan Linköping och Kalmar. Samhället växte dock inte upp förrän 1902 då järnvägen kom till staden. Det finns en berömd gästgivargård inne i staden. Gästgiveriverksamheten började någon gång mellan åren 1649 och 1673 och pågick till ca. 1930. Därefter fungerade det som pensionat fram till 1970. Gästgiveriet är en stor ljus timrad tvåvåningsbyggnad. Den stora cementsilon i Rimforsa uppfördes 1958. Den har en lagringskapacitet av 13.800 ton vete.

Liljeholmen är folkhögskola i vacker miljö. Den anlades 1952 och drivs av Örebromissionen. Man har bl a bibellinje och mediautbildning.

Rimforsa kursgård (f.d. Saabs kursgård) är ett populärt konferenshotell med vacker utsikt över sjön. Byggnaden uppfördes 1911 av Fredrika-Bremerförbundet för utbildning av hushållslärarinnor. Denna utbildning upphörde 1962. 1913 kompletterade man med en lanthushållsskola. Denna flyttades 1918 till Storgården. Mellan åren 1907 och 1910 (dvs. innan denna byggnad byggdes) drevs hushållslärarinneutbildningen i Turisthotellet som var en vacker sekelskiftesbyggnad. Den brann 1910.

Strax söder om Rimforsa kursgård ligger Storgårdsskolan som är en lanthushållsskola. Skolan flyttades hit 1918. Trots stora förändringar i samhället har skolan lyckats bevara sin ursprungliga roll. Sedan 1943 ägs den av landstinget och man har idag specialkurser inom gymnasieskolan. Skolan betraktas allmänt som centrum för konsumentekonomi i Östergötland.

Ulvesund, som ofta bereder skridskoåkaren problem, var förr trafikerad av en färja då en landsväg gick över här.

Hovberget finns en av Östergötlands bäst bevarade fornborgar, Hovby skans. Fornborgar byggdes framförallt under de oroliga germanska folkvandringarna år 400 - 600 e Kr. I Östergötland har man funnit ca. 130 fornborgar. Man hade avancerade system av vårdkasar för att varna om inkräktare. Då vårdkasarna antändes samlade man boskap och annan egendom och flydde upp på bygdeborgen. Andra borgar hade fast bosättning. Från Hovberget har man god utsikt över Norra Åsunden, vilket säkerligen bidragit till att borgen byggdes just här. Hovberget rymmer också en 8 meter lång grotta kallad Dackes högkvarter. Sägnen berättar att Dacke använt grottan. Grottan ligger på bergs östra del, ca. 20 meter nedanför bergets topp. Man klättrar ner till grottan via en klyfta. 2 km norr om Hovberget ligger Hisne klint som har vacker utsikt från toppen.

Västra Eneby kyrka är från 1780, men altarskåp, krucifix och storklocka är från medeltiden. Orgeln är byggd av rusthållaren Sven Nordström, en av många självlärda orgelbyggare som fanns i Småland under 1800-talet.

Mer om Norra Åsunden

Området öster om sjön kring Tjärstad, Västerum och Kättilstad finns många fornlämningar från både sten- och järnålder. Detta tyder på att området kan ha varit en av de tidigast koloniserade i Kinda. Bl a fornborgar och Hägerstads gamla kyrka med anor från 1200-talet visar på en kulturmiljö med lång kontinuitet. Liknande förhållande gäller för området kring Berga samt kring Västra Eneby.

(Version 2.0)