Lien, Annsjön och Stor-Nälern


Lien, Annsjön och Stor-Nälern är tre trevliga skridskosjöar mitt i Östergötlands bergslag.

Kartor som täcker sjöarna är grön karta 9F Finspång SO samt blå karta 94 Finspång.

Kommunikationer

Sjöarna kan endast nås med bil. Bästa parkeringen finns vid Småängens camping vid Liens södra strand. 55 km och 45 min från Linköping. 22 km och 20 minuter från Finspång.

Parkering finns även vid Lämneå bruk och längs väg 51 vid Torpviken (Annsjöns nordöstra spets, lång och bra brygga vid sjön) samt längs väg 51 där Stor-Nälern är som närmast.

Turer

Annsjön och Lien kombineras till en fin heldagstur på drygt 4 mil. Eventuellt kan man komplettera med Stor-Nälern och får då ihop knappt 5 mil. I så fall startar man lämpligen vid Stor-Nälern. Man vandrar bäst mellan Annsjön och Lien längs vattendraget som går genom Lämneå bruk.

Avstånd i sjöarna

Isläggning

Sjöarna lägger sig i stadium 4.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Före 9 december
90/91: ?
91/92: Före 1 februari
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?

Sevärdheter

Annsjön

Kring Annsjön ligger flera nedlagda bruk, bl a i Kristinefors. I Lämneå finns idag tillverkning av maskiner för tråddragning. Bruket drivs av familjen Hagstedt som åkt långfärdsskridskor i flera generationer. Ljusfallshammar har varit järnbruk men överlevt bruksdöden. Idag tillverkas här möbler och trävaror.

Skansudden är en barrskogsbevuxen grusudde som helt och hållet är uppbyggt av material från istiden.

Storön har omväxlande berggrund och rik flora. Här finns även en av de få häckplatserna för häger i norra Östergötland.

Alldeles sydost om Annsjön ligger Östergötlands djupaste kända jättegryta, Perkels Kittel. Den är 7 meter djup och 2 meter i diameter i öppningen. Jättegrytan tömdes med handkraft 1968-69 av medlemmar i Östgöta Grottklubb. 90 ton material forslades upp ur grytan under tömningen. Jättegrytan är nu vattenfylld.

Lien

Annsjön och Lien ligger i en krosszon, dvs. i korsningen mellan två sprickdalar. Vid Grytebäck vid Lien finns en markant förkastningsbrant ingående i den s.k. Tjällmoförkastningen.

Johannisberg herrgård uppfördes av Johannes de Geer som lustslott vid 1700-talets början. Ombyggnad skedde under mitten av 1800-talet. Kring gården finns en omväxlande natur med lundar och betesmarker.

Stor-Nälern

Vid Högemon finns en s.k. läsidesmorän. Söder om (på "läsidan" av) en 40 m hög kulle sträcker sig en välmarkerad moränsvans. Moränen har alltså bildats genom att den låg i lä för inlandsisen av berget.

(Version 2.0)