Åländern


Åländern är en vacker skridskosjö. Trots sin måttliga storlek är den varierande. Här finns många vikar, ett smalt sund och öppna ytor med en liten skärgård. Ringa bebyggelse. Isen brukar vara variera mycket över sjön, så det gäller att vara vaksam!

Sjön ligger maximalt dåligt för gröna kartor och man får pussla mellan 7F Tranås NO, 7G Västervik NV, 8F Linköping SO och 8G Norrköping SV. Blå karta 74 Kisa respektive 84 Linköping täcker också sjön.

Kommunikationer

Åländern kan endast nås med bil. Mindre parkeringar finns vid vägkorset norr om Pukerumsviken, samt vid södra änden av det smala sundet väster om Åländersö. I bägge fallen för endast ett fåtal bilar.

Turer

Åländern runt blir en fin tur på 24 km.

Sätravallen - Åtvidaberg är en riktigt fin tur där man utnyttjar allmänna kommunikationsmedel. Man börjar med att åka buss från Linköping till Sätravallen. Turen går sedan över sjöarna Sätrasjön, Åländern, den mycket vackra Horsfjärden, Nären, Glan och Bysjön. En variant är att från Horsfjärden gå till Övre Virken och fortsätta på Tran, Glan och Bysjön. Vandringen mellan Sätrasjön och Åländern går till en början genom svårforcerad skog med många vindfällen, men snart kommer man ut på en stig. I övriga fall går man på vägar. Det blir 3 mil kortaste vägen med 6-7 km vandring. Man kan dock med fördel åka runt sjön på både Åländern och Horsfjärden och då blir turen 4 mil lång. Vattendelaren mellan Stångåns och Storåns vattensystem går mellan Åländern och Horsfjärden. Från Åtvidaberg går det gott om tåg och bussar till Linköping.

Åländern och Horsfjärden. En tur på Åländern kan med fördel kombineras med den mycket vackra Horsfjärden. Det är 1,5 km att gå enkel väg mellan sjöarna, men eftersom Horsfjärden saknar parkeringar måste man ändå vandra till denna sjö för att få uppleva den.

För turer, se även den allmänna beskrivningen över sjöarna söder om Linköping, samt Ämmern för turer på Åländern och Ämmern.

Isläggning

Åländern lägger sig i stadium 4. Isläggningen sker i etapper och isen kan vara lömsk på sjön. Först lägger Pukerumsviken och området väster om Åländersö, sedan Gällsviken och den östra viken och sist det centrala området. Av någon anledning lägger sig området utanför Långnäs sist. Här kan det finnas stora öppna områden och flera svåra vråkar.

Andra svaga områden är ett lömskt bäckutlopp på östra sidan av viken 200 meter norr om Gällsvik. Sundet söder om Åländersö kräver också försiktighet. Det smala sundet väster om Åländersö är säkert i början av isläggningen men efter första mildvädret går här en vråk som efter några veckor brukar bli opasserbar så att man får gå över land.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: Före 2 februari
92/93: Före 13 januari
93/94: 16 december
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

I området kring Långnäs - Hålebo finns ett omväxlande och småkuperat kulturlandskap där åkermarken är uppsplittrad i små och oregelbundna gärden. Mellan Långnäs och Gröndal finns ett 2 ha stort lindbestånd där man bedrivit basttäkt.

(Version 2.0)