LLK 10 år
Vägen från vision till verklighet

I början av 80-talet var det alldeles för många ensamåkare ute på isarna i Linköping med omnejd. Då var det inte heller så lätt att få grepp om det aktuella isläget i Östergötland. Det var bekymmersamt eftersom det fanns kunniga, entusiastiska långfärdsskridskoåkare som ville åka mera. Vi befann oss ju i ett av Sveriges bästa åkområden. Ulf Helmersson och jag hade god tid att fundera över det här på våra gemensamma skridskoturer vid den tiden. Vi led också av att inte ha bra koll på isläget. Så växte successivt en vision fram. Tänk om alla kunde hjälpas åt ...

Upprop

Långfärdsskridskoåkare i Linköping med omnejd. Vi är några aktiva skridskoåkare i Linköping med omnejd som tycker det är dags att göra någonting.... Så började ett upprop som vi delade ut till alla skridskoåkare som vi mötte ute på isen säsongen 83/84. Hela 50 st anmälde sitt intresse och 30 av dem kom till ett första möte den 18 januari 1984. De fick höra visionen om hur en aktiv väl fungerande skridskoverksamhet skulle kunna byggas upp. Bertil Löfström berättade också om hur det fungerar i Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, och om sin utbildningserfarenhet i långfärdsskridskosammanhang. Mötet beslutade att förbereda bildandet av en klubb och omedelbart starta israpportering, turverksamhet och utbildning. Här följer några glimtar från LLKs utveckling genom åren fram till idag!

Flygande start

Israpportering via telefonsvarare kom omedelbart igång genom tre israpportörer, Daniel Josephson, Ulf och jag som upplät våra hemtelefoner en helg i taget. Samtidigt började vi bygga upp ett LLKs iskontaktregister. Vi fångade upp varenda potentiell iskontakt. Turverksamhet kom också igång omedelbart. Turerna beslöt vi gradera in precis som i SSSK, dvs från 5 till 1. Det gjorde vi för att det var ett bra sätt för oss att jämföra med något som flera kände till sedan tidigare. Isen stod oss också verkligen bi. I slutet av februari fick vi Sveriges bästa skridskois i S:t Anna skärgård. Det skulle visa sig att de närmaste säsongerna fram till och med 86/87 skulle fortsätta att bjuda på fin skärgårds- och Vätternis.

Bertil Löfström, vår klippa i utbildningssammanhang i detta skede, startade redan efter några veckor en seminarieserie i säkerhets- och iskunskap.

LLK bildas

Den 29 mars 1984 bildades LLK formellt. Klubbidén fick ett fantastiskt gensvar och medlemmar började strömma till. Redan efter några veckor hade LLK 90 betalande medlemmar. Vi var då Sveriges första klubb med enbart långfärdsskridskoåkning på programmet. Få anade i det läget att detta sätt att tänka i enbart långfärdsskridskotermer skulle komma att sprida sig inte bara kring Linköping utan som ringar på vattnet över Sverige.

LLK samlade snabbt alltfler entusiastiska skridskoåkare som engagerade sig hårt. Klaus Freudenberg är ett bra exempel på det. Klaus, som tyvärr inte är i livet längre, skapade klubbens logo och innan vi visste ordet hade han också ordnat märken, medlemskort, brevpapper mm för flera år framåt.

Utbildning

LLK ställde från start höga utbildningskrav på sina ledare. Bertil Löfström utbildade 5 färdledare under säsongen 84/85. LLK skaffade ett eget telefonnummer för israpportering via telefonsvarare. Vi hade mycket höga ambitioner när det gällde att ta hand om nya medlemmar. LLK hade till och med kravet att varje ny medlem skulle ha två faddrar! Trots det växte LLK till 120 medlemmar.

Plurrning

Säsongen 85/86 introducerades en LLK-tradition, plurrningsövningen i Vårdnäs. Nästan en fjärdedel av LLKs medlemmar har plurrat där sedan dess. Nu ändrade vi kravet på medlemskap till endast en fadder, något som även SSSK, gjorde strax därefter och där någon till vår förvåning hänvisade till LLKs beslut. En del undrade naturligtvis över vad "myggan och elefanten" hade för relationer! Kanske hade SSSK, upptäckt en ovanligt "vass" mygga!

Säsongen blev fantastisk! Is i bohusländska skärgården för första gången på 40 år. Själv kommer jag dock för alltid att minnas helgen jag skickade iväg LLKs ledare till Bohuslän och själv tog hand om en av pressen redan utannonserad demonstration/plurrningsövning med deltagande av LLK på Sätrasjön. Så gör man nog bara en gång i livet!

Årsskrift

1986 kom Ulf till mig och sa - vi ska göra en årsskrift i LLK! Det var inte mycket hjälp han fick men det gick ändå! LLKs medlemmar uppskattade initiativet och genast fanns där entusiastiska medlemmar som ville fortsätta bidra till att LLK skulle kunna ge ut en årsskrift. 1987 gav LLK ut årsskriften i den form den har idag dvs även med fotografier. Nu påbörjade LLK också en kartläggning av våra vatten. "Frysordningslistan" över våra sjöar publicerades för första gången. Arbete med detaljerade sjöbeskrivningar kom igång, ett arbete som fortfarande pågår. Många LLK-medlemmar har bidragit till sjöregistret sedan dess.

86/87 var en mycket bra säsong med en unik och omfattande isläggning i S:t Annas, Gryts och Kråkelunds yttre skärgård. LLK kunde åka längs de yttersta skären ända från Arkösund till Västervik. Tala om jätteturer!

Nu tog SSSK, ett lovvärt initiativ genom att bjuda in israpportörer från samtliga föreningar i Sverige till möte. Avsikten var att ge möjlighet till ökat erfarenhetsutbyte och samarbete. Mötet följdes av flera årliga möten på olika håll i landet och de har bl a resulterat i en ökad möjlighet för oss att hälsa på i andra föreningar. LLK håller via Ulf i det nationella kontaktregistret över israpportörer/ klubbar i Sverige.

Mildare vintrar

Säsongen 87/88 inleddes en period om fem milda vintrar med enbart insjöåkning. Äntligen intresserade sig, trots det, en affär i Linköping för att ta hem bra skridskoutrustning. Det var faktiskt problem att få tag i bra utrustning i Linköping tidigare.

Säsongen 88/89 förstärkte vi israpporteringen med ytterligare en telefonsvarare (intalaren). Norrköping/Linköping arrangerar denna säsongs nationella israpportörsträff. Skridskotillverkare börjar upptäcka oss och bidrar genom annsonser till årsskriftens finansiering. LLK har nu 310 medlemmar och 13 ledare.

Introduktionskurser

Säsongen 90/91 startar LLK med introduktionskurser, ett nytt sätt att bli medlem, istället för faddrar. LLK inför en ny åkgrupp, grupp 6 (rena nybörjare). Bertil håller i en familjeledarutbildning och LLK inför begreppet "ledarhelg", en helg då samtliga ledare åker på utflykt. LLK har 378 medlemmar och 19 ledare.

92/93 bjuder på en fantastiskt fin period på insjöis kring årsskiftet. Massor av människor ute på isarna. LLK har nu 483 medlemmar.

93/94 skaffar LLK ytterligare en telefonsvarare för utgående meddelande. Raden av insjösäsonger bryts, vilket ger tre dagars åkning i St Anna skärgård ut mot Harstena. Dessutom lägger sig Vättern till slut vilket också ger möjlighet till fina turer.

Sammanfattningsvis: mängder av fantastiska turer, mycket få plurrningar och endast två allvarligare olyckor (bruten överarm, brutet lårben) på 10 år!

Entusiasm

Sen har jag sparat det bästa till sist. Hela vägen har LLK burits fram av Er, kära medlemmar. Ni är trogna och entusiastiska vare sig Ni är ledare, israpportörer, styrelsemedlemmar eller enbart åker skridsko! Jag har kvar den första medlemslistan - 60 av 90 medlemmar 1984 är fortfarande 10 år senare kvar i LLK! Vilken annan klubb kan uppvisa något sådant? Det är ju det som gör LLK till den klubb den är.

Det är lätt att vara ordförande när Ni är så fantastiskt trogna och entusiastiska och jag hoppas att det så kommer att förbli. Låt oss nu fortsätta ut på glanskisen i samma stil! LLK ska ta väl hand om Er!

Anders Norr,
ordförande Linköpings Långfärdsskridsko Klubb