Skridskosäsongen 1992/1993
"Tidvis ovanligt fina isar"


Säsongen började ovanligt sent. De förhoppningar som kylan i början av november ingav kunde inte infrias. Första turen gick först 23 december. Isförhållandena under jul och mellandagarna var fantastiska med glanskis av yppersta kvalitet. Fram till årsskiftet hann vi med ytterligare 7 turer.

Kylan och den fina isen höll sig in i början av januari. Den 2:e gick två grupper på Vindommen. Isen var 20 cm tjock, alldeles slät och helt genomskinlig. Man hade utlyst tur både i grupp 3 och 4 och samverkade så att åkarna kunde byta mellan grupperna, vilket blev nödvändigt p g a att några inte orkade hålla tempot i grupp 3.

Åka kommunalt

Ett sätt att genomföra en tur är att åka i endast en riktning och förlita sig på kommunala färdmedel i den andra. Den 9:e tog grupp 3 och 4 tåget till Kisa och sedan taxi till Åsunden. Sedan hade man en underbar medvindstur på Åsunden, Järnlunden och Stora Rängen och steg av den fina isen i BjärkaSäby 40 km senare. En annan sådan tur gick den 13:e från Sätravallen via bl a Åländern, Horsfjärden, Övre Virken och Tran till Åtvidaberg. Östgötatrafiken med dygnsbiljett ordnar så att man kommer dit och hem igen.

Plurrningsövningen i trettonhelgen måste man förskjuta eftersom isen vid Vårdnäs var för tjock. Den 10:e gick övningen dock av stapeln, men man tvangs såga upp en vak! Övningen blev därför inte helt naturtrogen. Nästan alla som övningsplurrade sjönk först djupt. Hade man mindre bra flytkraft i ryggsäcken eller hade man den för högt upp kom man under ytan även med huvudet. Ett 10tal vågade plurra och 50  60 åskådare fanns på plats.

Aktiviteten i januari förblev lika hög som under mellandagarna och sammanlagt gick 26 turer. Kylan tappade dock greppet och det började snöa från mitten av månaden, varför isförhållandena försämrades.

Roxen med kanonis

På Roxen gick isen upp och återfrös i slutet på månaden. Detta upprepades sedan även i februari. Sålunda frös sjön och gick upp 3 gånger under säsongen. Därför fanns det is trots att annars snö hade spolierat möjligheterna till åkning. På 4 dagar, 28:e  31:e, gjordes fem turer på Roxens norra del på "århundradets bästa is" enligt en ledares karakteristik. Isen var tjock och otroligt blank. Den stora sjöytan medför dock att vindbrunnar bildas, varför ständig uppmärksamhet ändå behövs. Under en av turerna inträffade vår andra olycka i klubben. En person föll på den hala isen och bröt lårbenshalsen.

Söndagen den 31:e genomfördes äntligen årets introduktionstur. 50 förväntansfulla blivande medlemmar hade mött upp på Roxen och fick verkligen uppleva långfärdsskridskoåkning från dess bästa sida.

Senare försämrades emellertid iskvaliteten av snö och aktiviteten avtog. I månadsskiftet februari/mars gav dock nyfrusen is på Roxen och Vättern möjlighet till 4 turer. I mars gick två turer till Sommen. Isen hade nu karaktären av porös våris, både med stort åkmotstånd och med mycket svårbedömd bärighet. Sista turen gick 13 mars.
Sammanfattningsvis blev säsongen bra med ovanligt fin is under perioder. Vi gjorde i klubbens regi 55 turer och en plurrningsövning. Det blev totalt 691 deltagare och summan av turernas längd var mer än 1400 km. Flera turer gick mitt i veckan. Lyssna gärna på svararen på söndagskvällar om du är intresserad av en vardagstur.

Johan Elfström