Skridskosäsongen 1991/1992
"Blidväder igen"

För femte året i rad drabbades vi denna säsong av en mild vinter. Hela hösten var mildare än normalt och någon säsongstart i november blev det inte. Isen lade sig dock i slutet av december, trots att dygnsmedeltemperaturen bara var under nollan enstaka dagar. Den första turen gick då på Svängbågen under Ulf Helmerssons ledning. Glädjen blev dock kortvarig. Redan på nyårsdagen kom blidväder. Den 3:e januari var det +10 grader och talgoxen sjöng. Många fann för gott att överge Östergötland och i stället förlägga turerna till Bergslagen. Så ledde Mats Persson en tur till Kloten m fl sjöar den 11 januari.

Den 21 januari kunde vi åter hitta is i vårt område. Som resultat av en fin kvällstur den dagen fick klubben extra bra PR i och med att Östgöten följde med och gjorde ett reportage. I februari var aktiviteten intensiv varje lördag och söndag. Den 25 januari, 1 februari, 9 februari och 15 februari gick 34 turer vardera dagen. Isen smälte dock i slutet av februari och de sista turerna gick 1 mars.

Nytt längdrekord

I år satte vi möjligen nytt längdrekord  63 km  på Tisnaren och Tisnare kanal den 1 februari. Sju av årets turer blev längre än 50 km! Den sammanlagda åksträckan blev 946 km  alltså betydligt mindre än förra året. 424 personer deltog. Störst anslutning hade vi på introduktionsturen den 26 januari då 75 personer mötte upp.

Gruppindelningen efter åkstyrka har fungerat bra i stort sett. Möjligen kan i grupp 3turer finnas enstaka personer som överskattat sin åkstyrka. Välj gärna den snabbare grupp 3 först när du känner att du behärskar den lite långsammare grupp 4.

Isens kvalitet var i år skiftande. Vissa dagar av toppkvalitet men andra dagar förrädisk med slukhål som vållade flera fall men dessbättre inga skador. Sista helgen gällde typisk våris  mjuk, porös och med dålig bärighet. Flera åkare plurrade den dagen. Upplevelserna inskränkte sig många gånger inte enbart till själva isen utan också till omgivningarna. Havsörn visade sig i inlandet och ibland flera på en gång. 15 februari fick vi nästan sällskap av tre älgar som stod i strandkanten och glodde. Under Klotenturen kunde man följa spåren av bergs och malmhantering liksom man också kan göra i norra Östergötland på några ställen. Långfärdsåkning blir på så sätt en totalupplevelse som för utövarna utgör en viktig komponent i livskvalitén under vinterhalvåret.

Johan Elfström