Skridskosäsongen 1990/1991

Den senaste säsongen blev en av de mest aktiva i klubbens historia. Ett för skridskoåkning mestadels gynnsamt väder i förening med flitiga israpportörer och många aktiva färdledare gjorde att vi kunde arrangera turer nästan varje lördag och söndag och några vardagar mellan 28/11 och 17/3. Sammanlagt 46 turer ordnades förutom plurrningsövningen i Vårdnäs den 3/2. Turerna lockade inalles 531 deltagare som tillryggalade totalt 1108 km.

Säsongen inleddes på Göta Kanal med en månskenstur en vardagskväll med Mats Persson och Margareta Ekdahl som ledare, och följande helg gjordes ytterligare två turer på kanalen. Turerna fortsatte sedan på Stråken, som lagt sig tidigt och hade acceptabel is trots att vädret nu tappat stinget. Den 16/12 ordnades introduktionstur på Stråken med 6 färdledare och Daniel Josephson som organisatör. Den utgjorde den praktiska fortsättningen på en teoriomgång tidigare under hösten och 29 blivande skridskoentusiaster hade infunnit sig. Till den andra introduktionsturen den 27/1 kom hela 77 deltagare!

Efter årsskiftet, då kylan återkommit, kunde turerna förläggas till de lite större sjöarna: Roxen, Rängen, Åsunden m.fl. Även Sommen hade fin, men tunn is och där åkte 2 grupper den 2 februari. I februari lade sig också delar av skärgården och den 9:e, 17:e och 19:e leddes fina turer på Bråviken och angränsande skärgård. Den 17:e fick vi sällskap av ett stort gäng från stockholmsklubben och kunde lifta med deras bussar.

Säsongen fortsatte in i mars med turer på bl a Hjälmaren, Ämmern och Hunn. Sista turen för säsongen gick på Svängbågen och Fläten med Hans Bernving i spetsen.
Klubben har under denna säsong haft 18 ledare och hjälpledare och flera är på gång att ansluta sig. Margareta Ekdahl och Ulf Helmersson ledde flest turer; 10 stycken var. I åkgrupperna 2, 3, 4 och 5 leddes respektive 2, 9, 17 och 13 turer.

Sammanfattningsvis blev 1990/91 en fin säsong med möjligheter att åka på flertalet vatten i vårt område. Vädret var ju mildare än normalt, men även under blidvädersperioden i december fanns is för den som gav sig ut. Vättern lade sig aldrig och skärgården bjöd inte heller på någon fin säsong. Samtliga insjöar inklusive Sommen var åkbara någon gång under säsongen och bjöd på fina upplevelser.

Johan Elfström