Tider

Säsong

Under säsongen anordnar klubben ledarledda turer varje helg. Information om turer ges tillsammans med israpporter enligt följande tider:

Torsdag, senast kl. 21: preliminär rapport för helgen
Fredag, senast kl. 21: detaljerad rapport för helgen
Lördag, senast kl. 21: detaljerad rapport för söndagen
Söndag kväll eller måndag morgon: sammanfattning av helgen

Det kan komma rapporter på andra tider, t.ex. för turer i veckan, långutflykter och träffar.