Medlemskap

Det finns tre sätt för långfärdsskridskoåkare att bli medlemmar i LLK; genom deltagande i den av klubben arrangerade välkommenverksamheten, genom att LLK-medlem ställer upp som fadder eller genom att vara medlem i en annan långfärdsskridskoklubb.

1. Välkommenverksamhet

Inför varje säsongstart arrangerar klubben en introduktion för blivande medlemmar. Antalet nya medlemmar som tas in genom denna välkommenverksamhet är begränsat till ca 250 personer. Välkommenverksamheten består av en välkommenkväll och en välkommentur. Under välkommenkvällen ges information om utrustning, säkerhet och iskunskap samt om klubbens verksamhet. Välkommentur genomförs när lämpiga isar finns. Klubbens målsättning är att genomföra välkommentur vid tre olika tillfällen.

Innan man kan bli medlem och delta i klubbens ordinarie turer måste man kunna åka långfärdsskridskor motsvarande grupp 5-tempo på ett tillfredsställande sätt. Ledarna hjälper under välkommenturen till med att bedöma vilken kapacitet man har.

Efter genomfört program är det möjligt att bli medlem. Information om detta kommer att finnas på klubbens hemsida under hösten.

Länk till mer information.

2. Fadder

Ett sätt att bli medlem i klubben är på egen hand ordna en fadder. Att ha en fadder betyder att en kunnig LLK-medlem utbildar den blivande medlemmen. Klubben har tagit fram ett fadderpaket (se Medlemsansökan nedan) som utgör ett stöd för faddern. Faddern skall ta ansvar för att innehållet i paketet gås igenom med den blivande medlemmen. Faddern skall också följa med på den första klubbturen. Faddern avgör när den nye medlemmen är redo för att delta i klubbens turer på egen hand.

3. Medlem i annan långfärdsskridskoklubb

Medlem i annan långfärdsskridskoklubb kan efter särskild prövning av LLK styrelse bli medlem genom att styrka sitt medlemskap i denna och efter att ha tagit del av LLK:s inträdespaket (se Medlemsansökan nedan).

Medlemsansökan

Fadderpaket och Inträdespaket för medlem i annan långfärdsskridskoklubb kan beställas via e-post matrikel@llk.se

När åtgärderna i respektive paket genomförts till fullo, skrivits på och insänts enligt anvisningarna samt medlems- och inträdesavgift (se Årsavgift nedan) betalats sker registrering av den nya medlemmen.

Deltagare i klubbens välkommenverksamhet erhåller medlemsansökan under välkommenkvällen.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas senast den 31 okt varje år och avser perioden 1 oktober – 30 september.

Enskilt medlemskap 175 kr,
Familjemedlemskap 250 kr.

Inträdesavgift för nya medlemmar samt återinträdesavgift tidigare medlemmar är 50 kr. Ingen inträdesavgift för barn.
Deltagare i klubbens välkommenverksamhet erlägger inträdesavgiften i förskott då biljett till välkommenkvällen köpes.

Enskilt medlemskap avser en person. Familjemedlemskap avser en huvudmedlem samt registrerade familjemedlemmar (make, maka, sambo och barn), samtliga folkbokförda på samma adress.